CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Source classification: Statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
18.12 
Overige drukkerijen
21.22 
Vervaardiging van huishoudelijke en sanitaire papierwaren
21.25 
Code: 21.25 
Vervaardiging van overige artikelen van papier en karton
22.22 
Code: 22.22 
Overige drukkerijen
18.13 
Prepress- en premediadiensten
22.24 
Prepress-activiteiten
22.25 
Code: 22.25 
Hulpactiviteiten in verband met drukkerijen
18.14 
Binderijen en aanverwante diensten
22.23 
Boekbinden
18.20 
Reproductie van opgenomen media
22.31 
Reproductie van geluidsopnamen
22.32 
Code: 22.32 
Reproductie van video-opnamen
22.33 
Code: 22.33 
Reproductie van computermedia
19.10 
Vervaardiging van cokesovenproducten
23.10 
Vervaardiging van cokesovenproducten
24.14 
Code: 24.14 
Vervaardiging van overige organische chemische basisproducten
19.20 
Vervaardiging van geraffineerde aardolieproducten
10.10 
Winning van steenkool en vervaardiging van steenkoolbriketten
10.20 
Code: 10.20 
Winning van bruinkool en vervaardiging van bruinkoolbriketten
10.30 
Code: 10.30 
Winning van turf en vervaardiging van turfbriketten
23.20 
Code: 23.20 
Vervaardiging van geraffineerde aardolieproducten
20.11 
Vervaardiging van industriële gassen
24.11 
Vervaardiging van industriële gassen
20.12 
Vervaardiging van kleurstoffen en pigmenten
24.12 
Vervaardiging van kleurstoffen en pigmenten
20.13 
Vervaardiging van andere anorganische chemische basisproducten
23.30 
Bewerking van splijt- en kweekstoffen
24.13 
Code: 24.13 
Vervaardiging van overige anorganische chemische basisproducten
20.14 
Vervaardiging van andere organische chemische basisproducten
15.92 
Productie van ethylalcohol door gisting
24.14 
Code: 24.14 
Vervaardiging van overige organische chemische basisproducten
20.15 
Vervaardiging van kunstmeststoffen en stikstofverbindingen
24.15 
Vervaardiging van kunstmeststoffen en stikstofverbindingen
20.16 
Vervaardiging van kunststoffen in primaire vormen
24.16 
Vervaardiging van kunststoffen in primaire vormen
20.17 
Vervaardiging van synthetische rubber in primaire vormen
24.17 
Vervaardiging van synthetische rubber in primaire vormen
20.20 
Vervaardiging van verdelgingsmiddelen en van andere chemische producten voor de landbouw
24.20 
Vervaardiging van verdelgingsmiddelen en van andere chemische producten voor de landbouw
20.30 
Vervaardiging van verf, vernis e.d., drukinkt en mastiek
24.30 
Vervaardiging van verf, vernis e.d., drukinkt en mastiek
20.41 
Vervaardiging van zeep en wasmiddelen, poets- en reinigingsmiddelen
24.51 
Vervaardiging van zeep en wasmiddelen, poets- en reinigingsmiddelen
20.42 
Vervaardiging van parfums en toiletartikelen
24.51 
Vervaardiging van zeep en wasmiddelen, poets- en reinigingsmiddelen
24.52 
Code: 24.52 
Vervaardiging van parfums en cosmetische artikelen
20.51 
Vervaardiging van kruit en springstoffen
24.61 
Vervaardiging van kruit en springstoffen
36.63 
Code: 36.63 
Overige industrie, n.e.g.
20.52 
Vervaardiging van lijm
24.62 
Vervaardiging van lijm en gelatine
20.53 
Vervaardiging van etherische oliën
24.63 
Vervaardiging van etherische oliën
20.59 
Vervaardiging van andere chemische producten, n.e.g.
24.62 
Vervaardiging van lijm en gelatine
24.64 
Code: 24.64 
Vervaardiging van fotochemische producten
24.66 
Code: 24.66 
Vervaardiging van overige chemische producten, n.e.g.
20.60 
Vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels
24.70 
Vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels
21.10 
Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen
24.41 
Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen
21.20 
Vervaardiging van farmaceutische producten
23.30 
Bewerking van splijt- en kweekstoffen
24.42 
Code: 24.42 
Vervaardiging van farmaceutische producten

Page 6/26  
Top