CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Source classification: Statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
47.81 
Markt- en straathandel in voedings- en genotmiddelen
52.62 
Markt- en straathandel
47.82 
Markt- en straathandel in textiel, kleding en schoeisel
52.62 
Markt- en straathandel
47.89 
Markt- en straathandel in andere artikelen
52.62 
Markt- en straathandel
47.91 
Detailhandel via postorderbedrijven of via internet
52.61 
Postorderbedrijven
52.63 
Code: 52.63 
Overige kleinhandel, niet in winkels
47.99 
Overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel
52.63 
Overige kleinhandel, niet in winkels
49.10 
Interlokaal personenvervoer per spoor
60.10 
Vervoer per spoor
49.20 
Goederenvervoer per spoor
60.10 
Vervoer per spoor
49.31 
Personenvervoer te land binnen steden of voorsteden
60.21 
Overig personenvervoer te land volgens een dienstregeling
49.32 
Exploitatie van taxi's
60.22 
Exploitatie van taxi's
49.39 
Overig personenvervoer te land, n.e.g.
60.21 
Overig personenvervoer te land volgens een dienstregeling
60.23 
Code: 60.23 
Overig vervoer van personen te land
49.41 
Goederenvervoer over de weg
60.24 
Goederenvervoer over de weg
49.42 
Verhuisbedrijven
60.24 
Goederenvervoer over de weg
49.50 
Vervoer via pijpleidingen
60.30 
Vervoer via pijpleidingen
50.10 
Zee- en kustvaart, personenvervoer
61.10 
Zee- en kustvaart
50.20 
Zee- en kustvaart, goederenvervoer
61.10 
Zee- en kustvaart
50.30 
Binnenvaart, personenvervoer
61.20 
Binnenvaart
50.40 
Binnenvaart, goederenvervoer
61.20 
Binnenvaart
51.10 
Personenvervoer door de lucht
62.10 
Luchtvaart volgens dienstregeling
62.20 
Code: 62.20 
Luchtvaart zonder dienstregeling
51.21 
Goederenvervoer door de lucht
62.10 
Luchtvaart volgens dienstregeling
62.20 
Code: 62.20 
Luchtvaart zonder dienstregeling
51.22 
Ruimtevaart
62.30 
Ruimtevaart
52.10 
Opslag
63.12 
Opslag
52.21 
Diensten in verband met vervoer te land
11.10 
Winning van aardolie en aardgas
50.20 
Code: 50.20 
Onderhoud en reparatie van auto's
60.10 
Code: 60.10 
Vervoer per spoor
63.21 
Code: 63.21 
Overige ondersteunende activiteiten in verband met het vervoer te land
52.22 
Diensten in verband met vervoer over water
11.10 
Winning van aardolie en aardgas
61.10 
Code: 61.10 
Zee- en kustvaart
61.20 
Code: 61.20 
Binnenvaart
63.22 
Code: 63.22 
Overige ondersteunende activiteiten in verband met het vervoer over water
52.23 
Diensten in verband met de luchtvaart
62.30 
Ruimtevaart
63.23 
Code: 63.23 
Overige ondersteunende activiteiten in verband met de luchtvaart
52.24 
Vrachtbehandeling
63.11 
Vrachtbehandeling
52.29 
Overige vervoerondersteunende activiteiten
63.40 
Overige tussenpersonen op het gebied van vervoer
53.10 
Postdiensten in het kader van de universeledienstverplichting
64.11 
Nationale posterijen
53.20 
Overige posterijen en koeriers
64.12 
Koeriers exclusief de nationale posterijen
55.10 
Hotels en dergelijke accommodatie
55.10 
Hotels

Page 19/26  
Top