CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Source classification: Statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
38.11 
Inzameling van ongevaarlijk afval
90.02 
Afvalinzameling en -verwerking
90.03 
Code: 90.03 
Straatreiniging, sanering en dergelijke activiteiten
38.12 
Inzameling van gevaarlijk afval
23.30 
Bewerking van splijt- en kweekstoffen
40.11 
Code: 40.11 
Productie van elektriciteit
90.02 
Code: 90.02 
Afvalinzameling en -verwerking
38.21 
Verwerking en verwijdering van ongevaarlijk afval
14.50 
Overige winning van delfstoffen, n.e.g.
24.15 
Code: 24.15 
Vervaardiging van kunstmeststoffen en stikstofverbindingen
90.02 
Code: 90.02 
Afvalinzameling en -verwerking
38.22 
Behandeling en verwijdering van gevaarlijk afval
23.30 
Bewerking van splijt- en kweekstoffen
90.02 
Code: 90.02 
Afvalinzameling en -verwerking
38.31 
Sloop van wrakken
37.10 
Recycling van metaalafval
38.32 
Terugwinning van gesorteerd materiaal
37.10 
Recycling van metaalafval
37.20 
Code: 37.20 
Recycling van niet-metal afval
39.00 
Sanering en ander afvalbeheer
90.03 
Straatreiniging, sanering en dergelijke activiteiten
41.10 
Ontwikkeling van bouwprojecten
70.11 
Projectontwikkeling
41.20 
Burgerlijke en utiliteitsbouw
20.30 
Vervaardiging van schrijn- en timmerwerk
25.23 
Code: 25.23 
Vervaardiging van kunststofartikelen voor de bouw
28.11 
Code: 28.11 
Vervaardiging van metalen constructiewerken
45.21 
Code: 45.21 
Algemene bouwkundige en civieltechnische werken
45.23 
Code: 45.23 
Bouw van autowegen en andere wegen, vliegvelden en sportfaciliteiten
42 
Weg- en waterbouw
70.11 
Projectontwikkeling
42.11 
Bouw van autowegen en andere wegen
45.23 
Bouw van autowegen en andere wegen, vliegvelden en sportfaciliteiten
42.12 
Bouw van boven- en ondergrondse spoorwegen
45.21 
Algemene bouwkundige en civieltechnische werken
45.23 
Code: 45.23 
Bouw van autowegen en andere wegen, vliegvelden en sportfaciliteiten
42.13 
Bouw van bruggen en tunnels
45.21 
Algemene bouwkundige en civieltechnische werken
42.21 
Bouw van civieltechnische werken voor vloeistoffen
45.21 
Algemene bouwkundige en civieltechnische werken
45.24 
Code: 45.24 
Waterbouw
45.25 
Code: 45.25 
Overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw
42.22 
Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie
45.21 
Algemene bouwkundige en civieltechnische werken
42.91 
Waterbouw
45.24 
Waterbouw
42.99 
Bouw van andere civieltechnische werken, n.e.g.
45.21 
Algemene bouwkundige en civieltechnische werken
45.23 
Code: 45.23 
Bouw van autowegen en andere wegen, vliegvelden en sportfaciliteiten
43.11 
Slopen
45.11 
Slopen van gebouwen; grondverzet
43.12 
Bouwrijp maken van terreinen
45.11 
Slopen van gebouwen; grondverzet
43.13 
Proefboren en boren
45.12 
Proefboren en boren
43.21 
Elektrische installatie
45.31 
Elektrische installatie
45.34 
Code: 45.34 
Overige bouwinstallatie
43.22 
Loodgieterswerk, installatie van verwarming en klimaatregeling
28.22 
Vervaardiging van radiatoren en ketels voor centrale verwarming
45.31 
Code: 45.31 
Elektrische installatie
45.33 
Code: 45.33 
Loodgieterwerk

Page 15/26  
Top