CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Source classification: Statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
28.94 
Vervaardiging van machines voor de productie van textiel, kleding en leer
29.56 
Vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden, n.e.g.
28.95 
Vervaardiging van machines voor de productie van papier en karton
29.55 
Vervaardiging van machines voor de productie van papier of karton
28.96 
Vervaardiging van machines voor de kunststof- en rubberindustrie
29.56 
Vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden, n.e.g.
28.99 
Vervaardiging van andere machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden, n.e.g.
29.52 
Vervaardiging van machines voor de winning van delfstoffen en voor de bouw
29.56 
Code: 29.56 
Vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden, n.e.g.
31.62 
Code: 31.62 
Vervaardiging van overige elektrische benodigdheden, n.e.g.
33.20 
Code: 33.20 
Vervaardiging van meet-, regel- en controleapparatuur en van apparatuur voor het navigeren of voor andere doeleinden, exclusief apparaten voor de bewaking van industriële processen
33.40 
Code: 33.40 
Vervaardiging van optische instrumenten en van foto- en filmapparatuur
35.30 
Code: 35.30 
Vervaardiging van lucht- en ruimtevaartuigen
36.50 
Code: 36.50 
Vervaardiging van spellen en speelgoed
36.63 
Code: 36.63 
Overige industrie, n.e.g.
29.10 
Vervaardiging van auto's
34.10 
Vervaardiging van auto's
29.20 
Vervaardiging van carrosserieën voor auto's; vervaardiging van aanhangwagens en opleggers
34.20 
Vervaardiging van carrosserieën voor auto's; vervaardiging van aanhangwagens en opleggers
29.31 
Vervaardiging van elektrische en elektronische benodigdheden voor auto's
31.61 
Vervaardiging van elektrische benodigdheden voor motoren en voertuigen, n.e.g.
31.62 
Code: 31.62 
Vervaardiging van overige elektrische benodigdheden, n.e.g.
29.32 
Vervaardiging van andere delen en toebehoren van auto's
34.30 
Vervaardiging van onderdelen en toebehoren voor auto's en motoren daarvan
36.11 
Code: 36.11 
Vervaardiging van stoelen en zitmeubelen
30.11 
Bouw van schepen en drijvend materieel
35.11 
Bouw en reparatie van schepen, exclusief plezier- en sportvaartuigen
36.11 
Code: 36.11 
Vervaardiging van stoelen en zitmeubelen
30.12 
Bouw van plezier- en sportvaartuigen
35.12 
Bouw en reparatie van plezier- en sportvaartuigen
30.20 
Vervaardiging van rollend materieel voor spoorwegen
31.62 
Vervaardiging van overige elektrische benodigdheden, n.e.g.
35.20 
Code: 35.20 
Vervaardiging van rollend materieel voor spoor- en tramwegen
36.11 
Code: 36.11 
Vervaardiging van stoelen en zitmeubelen
30.30 
Vervaardiging van lucht- en ruimtevaartuigen en van toestellen in verband daarmee
29.60 
Vervaardiging van wapens en munitie
35.30 
Code: 35.30 
Vervaardiging van lucht- en ruimtevaartuigen
36.11 
Code: 36.11 
Vervaardiging van stoelen en zitmeubelen
30.40 
Vervaardiging van militaire gevechtsvoertuigen
29.60 
Vervaardiging van wapens en munitie
30.91 
Vervaardiging van motorfietsen
34.10 
Vervaardiging van auto's
35.41 
Code: 35.41 
Vervaardiging van motorrijwielen
30.92 
Vervaardiging van fietsen en invalidenwagens
35.42 
Vervaardiging van rijwielen
35.43 
Code: 35.43 
Vervaardiging van invalidenwagens
36.63 
Code: 36.63 
Overige industrie, n.e.g.
30.99 
Vervaardiging van andere transportmiddelen, n.e.g.
35.50 
Vervaardiging van overige transportmiddelen, n.e.g.
31.01 
Vervaardiging van kantoor- en winkelmeubelen
35.50 
Vervaardiging van overige transportmiddelen, n.e.g.
36.11 
Code: 36.11 
Vervaardiging van stoelen en zitmeubelen
36.12 
Code: 36.12 
Vervaardiging van overige kantoor- en winkelmeubelen
31.02 
Vervaardiging van keukenmeubelen
36.11 
Vervaardiging van stoelen en zitmeubelen
36.13 
Code: 36.13 
Vervaardiging van overige keukenmeubelen
31.03 
Vervaardiging van matrassen
36.15 
Vervaardiging van matrassen
31.09 
Vervaardiging van andere meubelen
36.11 
Vervaardiging van stoelen en zitmeubelen

Page 11/26  
Top