CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Source classification: Statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
01.11 
Teelt van granen (m.u.v. rijst), peulgewassen en oliehoudende zaden
01.11 
Teelt van granen en andere akkerbouwgewassen, n.e.g.
01.12 
Code: 01.12 
Teelt van groenten, tuinbouw- en kwekerijproducten
01.12 
Teelt van rijst
01.11 
Teelt van granen en andere akkerbouwgewassen, n.e.g.
01.13 
Teelt van groenten, meloenen en wortel- en knolgewassen
01.11 
Teelt van granen en andere akkerbouwgewassen, n.e.g.
01.12 
Code: 01.12 
Teelt van groenten, tuinbouw- en kwekerijproducten
01.14 
Teelt van suikerriet
01.11 
Teelt van granen en andere akkerbouwgewassen, n.e.g.
01.15 
Teelt van tabak
01.11 
Teelt van granen en andere akkerbouwgewassen, n.e.g.
01.16 
Teelt van vezelgewassen
01.11 
Teelt van granen en andere akkerbouwgewassen, n.e.g.
01.19 
Teelt van andere eenjarige gewassen
01.11 
Teelt van granen en andere akkerbouwgewassen, n.e.g.
01.12 
Code: 01.12 
Teelt van groenten, tuinbouw- en kwekerijproducten
01.21 
Teelt van druiven
01.13 
Teelt van fruit, noten, specerijgewassen en gewassen bestemd voor de vervaardiging van dranken
01.22 
Teelt van tropisch en subtropisch fruit
01.13 
Teelt van fruit, noten, specerijgewassen en gewassen bestemd voor de vervaardiging van dranken
01.23 
Teelt van citrusvruchten
01.13 
Teelt van fruit, noten, specerijgewassen en gewassen bestemd voor de vervaardiging van dranken
01.24 
Teelt van pit- en steenvruchten
01.13 
Teelt van fruit, noten, specerijgewassen en gewassen bestemd voor de vervaardiging van dranken
01.25 
Teelt van andere boomvruchten, kleinfruit en noten
01.12 
Teelt van groenten, tuinbouw- en kwekerijproducten
01.13 
Code: 01.13 
Teelt van fruit, noten, specerijgewassen en gewassen bestemd voor de vervaardiging van dranken
01.26 
Teelt van oliehoudende vruchten
01.11 
Teelt van granen en andere akkerbouwgewassen, n.e.g.
01.13 
Code: 01.13 
Teelt van fruit, noten, specerijgewassen en gewassen bestemd voor de vervaardiging van dranken
01.27 
Teelt van gewassen bestemd voor de vervaardiging van dranken
01.13 
Teelt van fruit, noten, specerijgewassen en gewassen bestemd voor de vervaardiging van dranken
01.28 
Teelt van specerijgewassen en van aromatische en medicinale gewassen
01.11 
Teelt van granen en andere akkerbouwgewassen, n.e.g.
01.12 
Code: 01.12 
Teelt van groenten, tuinbouw- en kwekerijproducten
01.13 
Code: 01.13 
Teelt van fruit, noten, specerijgewassen en gewassen bestemd voor de vervaardiging van dranken
01.29 
Teelt van andere meerjarige gewassen
01.11 
Teelt van granen en andere akkerbouwgewassen, n.e.g.
02.01 
Code: 02.01 
Bosbouw
01.30 
Plantenvermeerdering
01.12 
Teelt van groenten, tuinbouw- en kwekerijproducten
01.41 
Fokken van melkvee
01.21 
Rundveehouderij
01.42 
Fokken van andere runderen en buffels
01.21 
Rundveehouderij
01.43 
Fokken van paarden en andere paardachtigen
01.22 
Schapen-, geiten-, paarden-, ezel-, muildieren- of muilezelhouderij
01.44 
Fokken van kamelen en andere kameelachtigen
01.25 
Overige veeteelt
01.45 
Fokken van schapen en geiten
01.22 
Schapen-, geiten-, paarden-, ezel-, muildieren- of muilezelhouderij
01.46 
Fokken van varkens
01.23 
Varkenshouderij
01.47 
Fokken van pluimvee
01.24 
Pluimveehouderij
01.49 
Fokken van andere dieren
01.22 
Schapen-, geiten-, paarden-, ezel-, muildieren- of muilezelhouderij
01.25 
Code: 01.25 
Overige veeteelt
01.50 
Gemengd bedrijf
01.30 
Gemengd bedrijf
01.61 
Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen
01.41 
Diensten in verband met de landbouw; aanleg en onderhoud van tuinen en parken
01.62 
Ondersteunende activiteiten in verband met de veeteelt
01.42 
Diensten in verband met de veeteelt, exclusief veterinaire dienstverlening
92.72 
Code: 92.72 
Overige recreatie, n.e.g.
01.63 
Activiteiten met betrekking tot gewassen na de oogst
01.11 
Teelt van granen en andere akkerbouwgewassen, n.e.g.
01.13 
Code: 01.13 
Teelt van fruit, noten, specerijgewassen en gewassen bestemd voor de vervaardiging van dranken

Page 1/26  
Top