CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
12.00 
Winning van uranium- en thoriumerts
09.90 
Ondersteunende activiteiten in verband met de overige winning van delfstoffen
13.10 
Winning van ijzererts
07.10 
Winning van ijzererts
09.90 
Code: 09.90 
Ondersteunende activiteiten in verband met de overige winning van delfstoffen
13.20 
Winning van non-ferrometaalertsen, exclusief uranium- en thoriumerts
07.29 
Winning van andere non-ferrometaalertsen
09.90 
Code: 09.90 
Ondersteunende activiteiten in verband met de overige winning van delfstoffen
14.11 
Winning van bouw en siersteen
08.11 
Winning van bouw- en siersteen, kalksteen, gips, krijt en leisteen
09.90 
Code: 09.90 
Ondersteunende activiteiten in verband met de overige winning van delfstoffen
14.12 
Winning van kalksteen, gips en krijt
08.11 
Winning van bouw- en siersteen, kalksteen, gips, krijt en leisteen
09.90 
Code: 09.90 
Ondersteunende activiteiten in verband met de overige winning van delfstoffen
14.13 
Winning van leisteen
08.11 
Winning van bouw- en siersteen, kalksteen, gips, krijt en leisteen
09.90 
Code: 09.90 
Ondersteunende activiteiten in verband met de overige winning van delfstoffen
14.21 
Winning van zand en grind
08.12 
Winning van grind, zand, klei en kaolien
09.90 
Code: 09.90 
Ondersteunende activiteiten in verband met de overige winning van delfstoffen
14.22 
Winning van klei en kaolien
08.12 
Winning van grind, zand, klei en kaolien
09.90 
Code: 09.90 
Ondersteunende activiteiten in verband met de overige winning van delfstoffen
14.30 
Winning van mineralen voor de chemische en de kunstmestindustrie
08.91 
Winning van mineralen voor de chemische en de kunstmestindustrie
09.90 
Code: 09.90 
Ondersteunende activiteiten in verband met de overige winning van delfstoffen
14.40 
Productie van zout
08.93 
Zoutwinning
09.90 
Code: 09.90 
Ondersteunende activiteiten in verband met de overige winning van delfstoffen
10.84 
Code: 10.84 
Vervaardiging van specerijen, sauzen en kruiderijen
14.50 
Overige winning van delfstoffen, n.e.g.
08.99 
Overige winning van delfstoffen, n.e.g.
09.90 
Code: 09.90 
Ondersteunende activiteiten in verband met de overige winning van delfstoffen
38.21 
Code: 38.21 
Verwerking en verwijdering van ongevaarlijk afval
15.11 
Productie en conservering van vlees
10.11 
Verwerking en conservering van vlees
15.12 
Productie en conservering van vlees van gevogelte
10.11 
Verwerking en conservering van vlees
10.12 
Code: 10.12 
Verwerking en conservering van gevogelte
15.13 
Vervaardiging van vleeswaren en -conserven
10.13 
Vervaardiging van producten van vlees of van gevogelte
10.85 
Code: 10.85 
Vervaardiging van bereide maaltijden en schotels
10.89 
Code: 10.89 
Vervaardiging van andere voedingsmiddelen, n.e.g.
15.20 
Verwerking en conservering van vis en visproducten
10.20 
Verwerking en conservering van vis en van schaal- en weekdieren
10.85 
Code: 10.85 
Vervaardiging van bereide maaltijden en schotels
15.31 
Verwerking en conservering van aardappelen
10.31 
Verwerking en conservering van aardappelen
15.32 
Vervaardiging van groente- en fruitsappen
10.32 
Vervaardiging van groente- en fruitsappen
15.33 
Verwerking en conservering van groenten en fruit, n.e.g.
10.39 
Overige verwerking en conservering van groenten en fruit
10.85 
Code: 10.85 
Vervaardiging van bereide maaltijden en schotels
15.41 
Vervaardiging van ruwe oliën en vetten
10.41 
Vervaardiging van oliën en vetten
15.42 
Raffinage van oliën en vetten
10.41 
Vervaardiging van oliën en vetten
15.43 
Vervaardiging van margarine en andere spijsvetten
10.42 
Vervaardiging van margarine en andere spijsvetten
15.51 
Zuivelfabrieken en kaasmakerijen
10.51 
Zuivelfabrieken en kaasmakerijen
15.52 
Vervaardiging van consumptie-ijs
10.52 
Vervaardiging van consumptie-ijs

Page 3/26  
Top