CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
90.03 
Straatreiniging, sanering en dergelijke activiteiten
81.29 
Andere reinigingsactiviteiten
91.11 
Bedrijfs- en werkgeversorganisaties
94.11 
Bedrijfs- en werkgeversorganisaties
91.12 
Beroepsorganisaties
94.12 
Beroepsorganisaties
91.20 
Vakverenigingen
94.20 
Vakverenigingen
91.31 
Religieuze organisaties
94.91 
Religieuze organisaties
91.32 
Politieke organisaties
94.92 
Politieke organisaties
91.33 
Overige verenigingen, n.e.g.
94.99 
Overige verenigingen, n.e.g.
92.11 
Productie van films en video's
59.11 
Productie van films en video- en televisieprogramma's
59.12 
Code: 59.12 
Activiteiten in verband met films en video- en televisieprogramma's na de productie
59.20 
Code: 59.20 
Maken van geluidsopnamen en uitgeverijen van muziekopnamen
92.12 
Distributie van films en video's
59.13 
Distributie van films en video- en televisieprogramma's
92.13 
Vertoning van films
59.14 
Vertoning van films
92.20 
Radio en televisie
59.11 
Productie van films en video- en televisieprogramma's
59.20 
Code: 59.20 
Maken van geluidsopnamen en uitgeverijen van muziekopnamen
60.10 
Code: 60.10 
Uitzenden van radioprogramma's
60.20 
Code: 60.20 
Uitzenden van televisieprogramma's, abonneetelevisie
92.31 
Scheppende en uitvoerende kunst
90.01 
Uitvoerende kunsten
90.02 
Code: 90.02 
Ondersteunende activiteiten voor uitvoerende kunsten
90.03 
Code: 90.03 
Scheppende kunsten
92.32 
Exploitatie van zalen en bijbehorende activiteiten
79.90 
Reserveringsbureaus en aanverwante activiteiten
90.02 
Code: 90.02 
Ondersteunende activiteiten voor uitvoerende kunsten
90.04 
Code: 90.04 
Exploitatie van zalen
92.33 
Kermisattracties en pretparken
93.21 
Pret- en themaparken
92.34 
Overig amusement, n.e.g.
79.90 
Reserveringsbureaus en aanverwante activiteiten
85.52 
Code: 85.52 
Cultureel onderwijs
90.01 
Code: 90.01 
Uitvoerende kunsten
90.02 
Code: 90.02 
Ondersteunende activiteiten voor uitvoerende kunsten
93.29 
Code: 93.29 
Overige ontspanning en recreatie
92.40 
Persagentschappen
63.91 
Persagentschappen
74.20 
Code: 74.20 
Fotografen
90.03 
Code: 90.03 
Scheppende kunsten
92.51 
Bibliotheken en openbare archieven
91.01 
Bibliotheken en archieven
92.52 
Musea en monumentenzorg
91.02 
Musea
91.03 
Code: 91.03 
Exploitatie van monumenten en dergelijke toeristenattracties
92.53 
Botanische tuinen, dierentuinen en natuurreservaten
91.04 
Botanische tuinen, dierentuinen en natuurreservaten
92.61 
Exploitatie van sportaccommodaties en stadions
93.11 
Exploitatie van sportaccommodaties
92.62 
Overige sport
79.90 
Reserveringsbureaus en aanverwante activiteiten
85.51 
Code: 85.51 
Sport- en recreatieonderwijs
93.11 
Code: 93.11 
Exploitatie van sportaccommodaties
93.12 
Code: 93.12 
Sportclubs

Page 25/26  
Top