CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
75.21 
Buitenlandse zaken
88.99 
Overige maatschappelijke dienstverlening waarbij geen onderdak wordt verschaft, n.e.g.
75.22 
Defensie
84.22 
Defensie
75.23 
Justitie
84.23 
Justitie
75.24 
Openbare veiligheid
84.24 
Openbare orde en veiligheid
75.25 
Brandweer
84.25 
Brandweer
75.30 
Verplichte sociale verzekeringen
84.30 
Verplichte sociale verzekeringen
80.10 
Basisonderwijs
85.10 
Kleuteronderwijs
85.20 
Code: 85.20 
Basisonderwijs
80.21 
Algemeen voortgezet onderwijs
85.31 
Algemeen vormend voortgezet onderwijs
80.22 
Voortgezet technisch en beroepsonderwijs
85.32 
Voortgezet technisch en beroepsonderwijs
80.30 
Hoger onderwijs
85.41 
Post-secundair niet-tertiair onderwijs
85.42 
Code: 85.42 
Tertiair onderwijs
80.41 
Autorijscholen
85.53 
Autorijscholen
80.42 
Volwasseneneducatie en overige vormen van onderwijs, n.e.g.
85.32 
Voortgezet technisch en beroepsonderwijs
85.51 
Code: 85.51 
Sport- en recreatieonderwijs
85.52 
Code: 85.52 
Cultureel onderwijs
85.59 
Code: 85.59 
Overig onderwijs, n.e.g.
85.11 
Ziekenhuizen
86.10 
Ziekenhuizen
87.20 
Code: 87.20 
Inrichtingen voor geestelijk en psychisch gehandicapten en drugsgebruikers
85.12 
Medische praktijken
86.21 
Huisartspraktijken
86.22 
Code: 86.22 
Praktijken van specialisten
85.13 
Tandartspraktijken
86.23 
Tandartspraktijken
85.14 
Overige gezondheidszorg
86.90 
Overige menselijke gezondheidszorg
87.10 
Code: 87.10 
Verpleegtehuizen
87.20 
Code: 87.20 
Inrichtingen voor geestelijk en psychisch gehandicapten en drugsgebruikers
87.30 
Code: 87.30 
Tehuizen voor ouderen en lichamelijk gehandicapten
85.20 
Veterinaire diensten
75.00 
Veterinaire diensten
85.31 
Maatschappelijke dienstverlening waarbij onderdak wordt verschaft
87.20 
Inrichtingen voor geestelijk en psychisch gehandicapten en drugsgebruikers
87.30 
Code: 87.30 
Tehuizen voor ouderen en lichamelijk gehandicapten
87.90 
Code: 87.90 
Overige tehuizen
85.32 
Maatschappelijke dienstverlening waarbij geen onderdak wordt verschaft
88.10 
Maatschappelijke dienstverlening waarbij geen onderdak wordt verschaft, voor ouderen en lichamelijk gehandicapten
88.91 
Code: 88.91 
Kinderdagverblijven
88.99 
Code: 88.99 
Overige maatschappelijke dienstverlening waarbij geen onderdak wordt verschaft, n.e.g.
90.01 
Afvalwaterinzameling en -behandeling
37.00 
Afvalwaterafvoer
90.02 
Afvalinzameling en -verwerking
38.11 
Inzameling van ongevaarlijk afval
38.12 
Code: 38.12 
Inzameling van gevaarlijk afval
38.21 
Code: 38.21 
Verwerking en verwijdering van ongevaarlijk afval
38.22 
Code: 38.22 
Behandeling en verwijdering van gevaarlijk afval
90.03 
Straatreiniging, sanering en dergelijke activiteiten
38.11 
Inzameling van ongevaarlijk afval
39.00 
Code: 39.00 
Sanering en ander afvalbeheer

Page 24/26  
Top