CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
74.20 
Architecten, ingenieurs en aanverwante technische adviesbureaus
71.11 
Architecten
71.12 
Code: 71.12 
Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs
74.20 
Code: 74.20 
Fotografen
74.90 
Code: 74.90 
Overige vrije beroepen en overige wetenschappelijke en technische activiteiten, n.e.g.
74.30 
Technische testen en toetsen
71.20 
Technische testen en toetsen
74.40 
Reclamewezen
73.11 
Reclamebureaus
73.12 
Code: 73.12 
Mediarepresentatie
74.50 
Arbeidsbemiddeling
78.10 
Arbeidsbureaus
78.20 
Code: 78.20 
Uitzendbureaus
78.30 
Code: 78.30 
Andere vormen van arbeidsbemiddeling
74.60 
Opsporings- en beveiligingsdiensten
74.90 
Overige vrije beroepen en overige wetenschappelijke en technische activiteiten, n.e.g.
80.10 
Code: 80.10 
Particuliere beveiliging
80.20 
Code: 80.20 
Diensten in verband met beveiligingssystemen
80.30 
Code: 80.30 
Opsporingsdiensten
74.70 
Industriële reiniging
81.21 
Algemene reiniging van gebouwen
81.22 
Code: 81.22 
Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging
81.29 
Code: 81.29 
Andere reinigingsactiviteiten
74.81 
Fotografen
74.20 
Fotografen
74.82 
Verpakkingsbedrijven
82.92 
Verpakkingsbedrijven
74.85 
Administratiekantoren en vertalers
74.30 
Vertalers en tolken
82.11 
Code: 82.11 
Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
82.19 
Code: 82.19 
Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren
82.99 
Code: 82.99 
Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
74.86 
Call-centers
82.20 
Callcenters
74.87 
Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
59.20 
Maken van geluidsopnamen en uitgeverijen van muziekopnamen
63.99 
Code: 63.99 
Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e.g.
74.10 
Code: 74.10 
Gespecialiseerde designers
74.90 
Code: 74.90 
Overige vrije beroepen en overige wetenschappelijke en technische activiteiten, n.e.g.
77.40 
Code: 77.40 
Lease van intellectuele eigendom en vergelijkbare producten, met uitzondering van werken onder auteursrecht
82.30 
Code: 82.30 
Organisatie van congressen en beurzen
82.91 
Code: 82.91 
Incasso- en kredietbureaus
82.99 
Code: 82.99 
Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
75.11 
Algemeen overheidsbestuur
84.11 
Algemeen overheidsbestuur
75.12 
Openbaar bestuur op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs, cultuur en andere sociale dienstverlening, exclusief sociale verzekeringen
84.12 
Openbaar bestuur op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs, cultuur en andere sociale dienstverlening, exclusief sociale verzekeringen
75.13 
Openbaar bestuur op het gebied van het bedrijfsleven; stimuleren van het bedrijfsleven
82.99 
Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
84.13 
Code: 84.13 
Openbaar bestuur op het gebied van het bedrijfsleven; stimuleren van het bedrijfsleven
75.14 
Ondersteunende activiteiten voor een overheid als geheel
81.10 
Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen
84.11 
Code: 84.11 
Algemeen overheidsbestuur
91.01 
Code: 91.01 
Bibliotheken en archieven
75.21 
Buitenlandse zaken
84.21 
Buitenlandse zaken

Page 23/26  
Top