CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
65.21 
Financiële leasing
64.91 
Financiële lease
65.22 
Overige kredietverstrekking
64.92 
Overige kredietverstrekking
64.99 
Code: 64.99 
Overige financiële dienstverlening/exclusief verzekeringen en pensioenfondsen, n.e.g.
65.23 
Overige financiële instellingen, n.e.g.
64.20 
Holdings
64.30 
Code: 64.30 
Beleggingstrusts en -fondsen en vergelijkbare financiële instellingen
64.99 
Code: 64.99 
Overige financiële dienstverlening/exclusief verzekeringen en pensioenfondsen, n.e.g.
66.01 
Levensverzekeringen
65.11 
Levensverzekeringen
65.20 
Code: 65.20 
Herverzekering
66.02 
Pensioenfondsen
65.20 
Herverzekering
65.30 
Code: 65.30 
Pensioenfondsen
66.03 
Schade-, ziekte- en ongevallenverzekeringen
65.12 
Schadeverzekeringen
65.20 
Code: 65.20 
Herverzekering
67.11 
Beheer van financiële beurzen
66.11 
Beheer van financiële markten
67.12 
Effectenhandel en vermogensbeheer
66.12 
Effecten- en goederenhandel
66.30 
Code: 66.30 
Vermogensbeheer
67.13 
Ondersteunende activiteiten in verband met financiële instellingen, n.e.g.
66.12 
Effecten- en goederenhandel
66.19 
Code: 66.19 
Overige ondersteunende activiteiten in verband met financiële diensten, exclusief verzekeringen en pensioenfonsen
67.20 
Ondersteunende activiteiten in verband met het verzekeringswezen en pensioenfondsen
66.21 
Risicoanalisten en schadetaxateurs
66.22 
Code: 66.22 
Verzekeringsagenten en -makelaars
66.29 
Code: 66.29 
Overige ondersteunende activiteiten in verband met verzekeringen en pensioenfondsen
70.11 
Projectontwikkeling
41.10 
Ontwikkeling van bouwprojecten
42 
Code: 42 
Weg- en waterbouw
70.12 
Handel in onroerend goed
68.10 
Handel in eigen onroerend goed
70.20 
Verhuur van eigen onroerend goed
68.20 
Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd onroerend goed
70.31 
Bemiddeling in onroerend goed
68.31 
Bemiddeling in onroerend goed
70.32 
Beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
68.32 
Beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
81.10 
Code: 81.10 
Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen
71.10 
Verhuur van auto's
77.11 
Verhuur en lease van personenauto's en andere lichte auto's
71.21 
Verhuur van overige transportmiddelen voor vervoer te land
77.12 
Verhuur en lease van vrachtauto's
77.39 
Code: 77.39 
Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen, n.e.g.
71.22 
Verhuur van schepen
77.34 
Verhuur en lease van schepen
71.23 
Verhuur van luchtvaartuigen
77.35 
Verhuur en lease van luchtvaartuigen
71.31 
Verhuur van landbouwmachines en -werktuigen
77.31 
Verhuur en lease van landbouwmachines en -werktuigen
71.32 
Verhuur van machines en installaties voor de bouwnijverheid
77.32 
Verhuur en lease van machines en installaties voor de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw
77.39 
Code: 77.39 
Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen, n.e.g.
71.33 
Verhuur van kantoormachines en computers
77.33 
Verhuur en lease van kantoormachines, inclusief computers
71.34 
Verhuur van overige machines en werktuigen, n.e.g.
77.39 
Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen, n.e.g.
71.40 
Verhuur van overige roerende goederen, n.e.g.
77.21 
Verhuur en lease van sport- en recreatieartikelen
77.22 
Code: 77.22 
Verhuur van videobanden, dvd's en cd's
77.29 
Code: 77.29 
Verhuur en lease van andere consumentenartikelen

Page 21/26  
Top