CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
60.22 
Exploitatie van taxi's
49.32 
Exploitatie van taxi's
60.23 
Overig vervoer van personen te land
49.39 
Overig personenvervoer te land, n.e.g.
60.24 
Goederenvervoer over de weg
49.41 
Goederenvervoer over de weg
49.42 
Code: 49.42 
Verhuisbedrijven
60.30 
Vervoer via pijpleidingen
49.50 
Vervoer via pijpleidingen
61.10 
Zee- en kustvaart
50.10 
Zee- en kustvaart, personenvervoer
50.20 
Code: 50.20 
Zee- en kustvaart, goederenvervoer
52.22 
Code: 52.22 
Diensten in verband met vervoer over water
61.20 
Binnenvaart
50.30 
Binnenvaart, personenvervoer
50.40 
Code: 50.40 
Binnenvaart, goederenvervoer
52.22 
Code: 52.22 
Diensten in verband met vervoer over water
62.10 
Luchtvaart volgens dienstregeling
51.10 
Personenvervoer door de lucht
51.21 
Code: 51.21 
Goederenvervoer door de lucht
62.20 
Luchtvaart zonder dienstregeling
51.10 
Personenvervoer door de lucht
51.21 
Code: 51.21 
Goederenvervoer door de lucht
62.30 
Ruimtevaart
51.22 
Ruimtevaart
52.23 
Code: 52.23 
Diensten in verband met de luchtvaart
63.11 
Vrachtbehandeling
52.24 
Vrachtbehandeling
63.12 
Opslag
52.10 
Opslag
63.21 
Overige ondersteunende activiteiten in verband met het vervoer te land
52.21 
Diensten in verband met vervoer te land
63.22 
Overige ondersteunende activiteiten in verband met het vervoer over water
52.22 
Diensten in verband met vervoer over water
85.32 
Code: 85.32 
Voortgezet technisch en beroepsonderwijs
63.23 
Overige ondersteunende activiteiten in verband met de luchtvaart
52.23 
Diensten in verband met de luchtvaart
85.32 
Code: 85.32 
Voortgezet technisch en beroepsonderwijs
63.30 
Reisbureaus en reisorganisatoren; hulp aan toeristen, n.e.g.
79.11 
Reisbureaus
79.12 
Code: 79.12 
Reisorganisatoren
79.90 
Code: 79.90 
Reserveringsbureaus en aanverwante activiteiten
63.40 
Overige tussenpersonen op het gebied van vervoer
52.29 
Overige vervoerondersteunende activiteiten
74.90 
Code: 74.90 
Overige vrije beroepen en overige wetenschappelijke en technische activiteiten, n.e.g.
64.11 
Nationale posterijen
53.10 
Postdiensten in het kader van de universeledienstverplichting
82.19 
Code: 82.19 
Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren
64.12 
Koeriers exclusief de nationale posterijen
53.20 
Overige posterijen en koeriers
64.20 
Telecommunicatie
60.10 
Uitzenden van radioprogramma's
60.20 
Code: 60.20 
Uitzenden van televisieprogramma's, abonneetelevisie
61.10 
Code: 61.10 
Draadgebonden telecommunicatie
61.20 
Code: 61.20 
Draadloze telecommunicatie
61.30 
Code: 61.30 
Telecommunicatie via satelliet
61.90 
Code: 61.90 
Overige telecommunicatie
65.11 
Centrale banken
64.11 
Centrale banken
65.12 
Overige geldscheppende financiële instellingen
64.19 
Overige geldscheppende financiële instellingen

Page 20/26  
Top