CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
32.30 
Vervaardiging van audio- en videoapparatuur
26.40 
Vervaardiging van consumentenelektronica
26.70 
Code: 26.70 
Vervaardiging van optische instrumenten en van foto- en filmapparatuur
28.23 
Code: 28.23 
Vervaardiging van kantoormachines en -uitrusting (exclusief computers en randapparatuur)
33.13 
Code: 33.13 
Reparatie van elektronische en optische apparatuur
33 
Vervaardiging van medische apparatuur en instrumenten, van precisie- en optische instrumenten en van uurwerken
33.20 
Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen
33.10 
Vervaardiging van medische apparatuur en instrumenten en van orthopedische artikelen
26.60 
Vervaardiging van bestralingsapparatuur en van elektromedische en elektrotherapeutische apparatuur
32.50 
Code: 32.50 
Vervaardiging van medische en tandheelkundige instrumenten en benodigdheden
32.99 
Code: 32.99 
Overige industrie, n.e.g.
33.13 
Code: 33.13 
Reparatie van elektronische en optische apparatuur
33.14 
Code: 33.14 
Reparatie van elektrische apparatuur
33.20 
Vervaardiging van meet-, regel- en controleapparatuur en van apparatuur voor het navigeren of voor andere doeleinden, exclusief apparaten voor de bewaking van industriële processen
26.51 
Vervaardiging van meet-, controle- en navigatie-instrumenten en -apparatuur
26.70 
Code: 26.70 
Vervaardiging van optische instrumenten en van foto- en filmapparatuur
28.29 
Code: 28.29 
Vervaardiging van andere machines en apparaten voor algemeen gebruik, n.e.g.
28.99 
Code: 28.99 
Vervaardiging van andere machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden, n.e.g.
32.50 
Code: 32.50 
Vervaardiging van medische en tandheelkundige instrumenten en benodigdheden
33.13 
Code: 33.13 
Reparatie van elektronische en optische apparatuur
33.14 
Code: 33.14 
Reparatie van elektrische apparatuur
33.30 
Vervaardiging van apparaten voor de bewaking van industriële processen
33.20 
Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen
33.40 
Vervaardiging van optische instrumenten en van foto- en filmapparatuur
26.70 
Vervaardiging van optische instrumenten en van foto- en filmapparatuur
27.31 
Code: 27.31 
Vervaardiging van kabels van optische vezels
28.99 
Code: 28.99 
Vervaardiging van andere machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden, n.e.g.
32.50 
Code: 32.50 
Vervaardiging van medische en tandheelkundige instrumenten en benodigdheden
33.13 
Code: 33.13 
Reparatie van elektronische en optische apparatuur
33.50 
Vervaardiging van uurwerken
26.52 
Vervaardiging van uurwerken
32.12 
Code: 32.12 
Bewerken van edelstenen en vervaardiging van sieraden en dergelijke artikelen
32.13 
Code: 32.13 
Vervaardiging van imitatiesieraden en dergelijke artikelen
33.13 
Code: 33.13 
Reparatie van elektronische en optische apparatuur
34 
Vervaardiging van auto's, aanhangwagens en opleggers
33.20 
Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen
34.10 
Vervaardiging van auto's
28.92 
Vervaardiging van machines voor de winning van delfstoffen en voor de bouw
29.10 
Code: 29.10 
Vervaardiging van auto's
30.91 
Code: 30.91 
Vervaardiging van motorfietsen
34.20 
Vervaardiging van carrosserieën voor auto's; vervaardiging van aanhangwagens en opleggers
29.20 
Vervaardiging van carrosserieën voor auto's; vervaardiging van aanhangwagens en opleggers
33.11 
Code: 33.11 
Reparatie van producten van metaal
34.30 
Vervaardiging van onderdelen en toebehoren voor auto's en motoren daarvan
28.11 
Vervaardiging van motoren en turbines, exclusief motoren voor luchtvaartuigen, motorvoertuigen en bromfietsen
29.32 
Code: 29.32 
Vervaardiging van andere delen en toebehoren van auto's
35 
Vervaardiging van overige transportmiddelen
33.20 
Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen
35.11 
Bouw en reparatie van schepen, exclusief plezier- en sportvaartuigen
30.11 
Bouw van schepen en drijvend materieel
33.15 
Code: 33.15 
Reparatie en onderhoud van schepen
35.12 
Bouw en reparatie van plezier- en sportvaartuigen
30.12 
Bouw van plezier- en sportvaartuigen
33.15 
Code: 33.15 
Reparatie en onderhoud van schepen

Page 13/26  
Top