CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
31.10 
Vervaardiging van elektromotoren en van elektrische generatoren en transformatoren
26.11 
Vervaardiging van elektronische onderdelen
27.11 
Code: 27.11 
Vervaardiging van elektromotoren en van elektrische generatoren en transformatoren
33.13 
Code: 33.13 
Reparatie van elektronische en optische apparatuur
33.14 
Code: 33.14 
Reparatie van elektrische apparatuur
31.20 
Vervaardiging van schakel- en verdeelinrichtingen
26.11 
Vervaardiging van elektronische onderdelen
27.12 
Code: 27.12 
Vervaardiging van schakel- en verdeelinrichtingen
27.33 
Code: 27.33 
Vervaardiging van schakelaars, stekkers, stopcontacten e.d.
27.90 
Code: 27.90 
Vervaardiging van andere elektrische apparatuur
33.14 
Code: 33.14 
Reparatie van elektrische apparatuur
31.30 
Vervaardiging van geïsoleerde kabels en draad
26.11 
Vervaardiging van elektronische onderdelen
27.31 
Code: 27.31 
Vervaardiging van kabels van optische vezels
27.32 
Code: 27.32 
Vervaardiging van andere elektrische en elektronische kabels
27.90 
Code: 27.90 
Vervaardiging van andere elektrische apparatuur
31.40 
Vervaardiging van accumulatoren, elektrische elementen en elektrische batterijen
27.20 
Vervaardiging van batterijen en accumulatoren
31.50 
Vervaardiging van verlichtingsbenodigdheden en van elektrische lampen en buizen
27.40 
Vervaardiging van elektrische verlichtingsbenodigdheden
31.61 
Vervaardiging van elektrische benodigdheden voor motoren en voertuigen, n.e.g.
27.40 
Vervaardiging van elektrische verlichtingsbenodigdheden
29.31 
Code: 29.31 
Vervaardiging van elektrische en elektronische benodigdheden voor auto's
31.62 
Vervaardiging van overige elektrische benodigdheden, n.e.g.
23.44 
Vervaardiging van ander technisch aardewerk
25.99 
Code: 25.99 
Vervaardiging van andere producten van metaal, n.e.g.
26.30 
Code: 26.30 
Vervaardiging van communicatieapparatuur
26.51 
Code: 26.51 
Vervaardiging van meet-, controle- en navigatie-instrumenten en -apparatuur
27.11 
Code: 27.11 
Vervaardiging van elektromotoren en van elektrische generatoren en transformatoren
27.40 
Code: 27.40 
Vervaardiging van elektrische verlichtingsbenodigdheden
27.90 
Code: 27.90 
Vervaardiging van andere elektrische apparatuur
28.49 
Code: 28.49 
Vervaardiging van andere gereedschapswerktuigen
28.99 
Code: 28.99 
Vervaardiging van andere machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden, n.e.g.
29.31 
Code: 29.31 
Vervaardiging van elektrische en elektronische benodigdheden voor auto's
30.20 
Code: 30.20 
Vervaardiging van rollend materieel voor spoorwegen
33.13 
Code: 33.13 
Reparatie van elektronische en optische apparatuur
33.14 
Code: 33.14 
Reparatie van elektrische apparatuur
32 
Vervaardiging van audio-, video- en telecommunicatieapparatuur
33.20 
Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen
32.10 
Vervaardiging van elektronenbuizen en andere elektronische onderdelen
26.11 
Vervaardiging van elektronische onderdelen
26.12 
Code: 26.12 
Vervaardiging van elektronische printplaten
27.90 
Code: 27.90 
Vervaardiging van andere elektrische apparatuur
33.13 
Code: 33.13 
Reparatie van elektronische en optische apparatuur
32.20 
Vervaardiging van zendapparatuur voor televisie en radio en van apparatuur voor lijntelefonie en voor lijntelegrafie
26.30 
Vervaardiging van communicatieapparatuur
95.12 
Code: 95.12 
Reparatie van communicatieapparatuur
32.30 
Vervaardiging van audio- en videoapparatuur
26.11 
Vervaardiging van elektronische onderdelen
26.20 
Code: 26.20 
Vervaardiging van computers en randapparatuur
26.30 
Code: 26.30 
Vervaardiging van communicatieapparatuur

Page 12/26  
Top