CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
29.41 
Vervaardiging van motorisch aangedreven handgereedschap
28.24 
Vervaardiging van elektrisch handgereedschap
33.12 
Code: 33.12 
Reparatie van machines
29.42 
Vervaardiging van overige gereedschapswerktuigen voor de metaalbewerking
28.41 
Vervaardiging van machines voor de metaalbewerking
33.12 
Code: 33.12 
Reparatie van machines
29.43 
Vervaardiging van andere gereedschapswerktuigen n.e.g.
27.90 
Vervaardiging van andere elektrische apparatuur
28.29 
Code: 28.29 
Vervaardiging van andere machines en apparaten voor algemeen gebruik, n.e.g.
28.49 
Code: 28.49 
Vervaardiging van andere gereedschapswerktuigen
33.12 
Code: 33.12 
Reparatie van machines
29.51 
Vervaardiging van machines voor de metallurgie
28.91 
Vervaardiging van machines voor de metallurgie
33.12 
Code: 33.12 
Reparatie van machines
29.52 
Vervaardiging van machines voor de winning van delfstoffen en voor de bouw
28.92 
Vervaardiging van machines voor de winning van delfstoffen en voor de bouw
28.99 
Code: 28.99 
Vervaardiging van andere machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden, n.e.g.
33.12 
Code: 33.12 
Reparatie van machines
29.53 
Vervaardiging van machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen
28.30 
Vervaardiging van machines en werktuigen voor de landbouw en de bosbouw
28.93 
Code: 28.93 
Vervaardiging van machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen
33.12 
Code: 33.12 
Reparatie van machines
29.54 
Vervaardiging van machines voor de productie van textiel, kleding en leer
28.94 
Vervaardiging van machines voor de productie van textiel, kleding en leer
33.12 
Code: 33.12 
Reparatie van machines
29.55 
Vervaardiging van machines voor de productie van papier of karton
28.95 
Vervaardiging van machines voor de productie van papier en karton
33.12 
Code: 33.12 
Reparatie van machines
29.56 
Vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden, n.e.g.
25.73 
Vervaardiging van gereedschap
28.94 
Code: 28.94 
Vervaardiging van machines voor de productie van textiel, kleding en leer
28.96 
Code: 28.96 
Vervaardiging van machines voor de kunststof- en rubberindustrie
28.99 
Code: 28.99 
Vervaardiging van andere machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden, n.e.g.
33.12 
Code: 33.12 
Reparatie van machines
29.60 
Vervaardiging van wapens en munitie
25.40 
Vervaardiging van wapens en munitie
30.30 
Code: 30.30 
Vervaardiging van lucht- en ruimtevaartuigen en van toestellen in verband daarmee
30.40 
Code: 30.40 
Vervaardiging van militaire gevechtsvoertuigen
33.11 
Code: 33.11 
Reparatie van producten van metaal
29.71 
Vervaardiging van elektrische huishoudapparaten
27.51 
Vervaardiging van elektrische huishoudapparaten
28.21 
Code: 28.21 
Vervaardiging van ovens en branders
28.25 
Code: 28.25 
Vervaardiging van machines en apparaten voor de koeltechniek en de klimaatregeling, voor niet-huishoudelijk gebruik
33.14 
Code: 33.14 
Reparatie van elektrische apparatuur
29.72 
Vervaardiging van niet-elektrische huishoudapparaten
27.52 
Vervaardiging van niet-elektrische huishoudapparaten
28.21 
Code: 28.21 
Vervaardiging van ovens en branders
30 
Vervaardiging van kantoormachines en computers
33.20 
Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen
30.01 
Vervaardiging van kantoormachines
28.23 
Vervaardiging van kantoormachines en -uitrusting (exclusief computers en randapparatuur)
30.02 
Vervaardiging van computers en andere apparatuur voor de verwerking van informatie
26.20 
Vervaardiging van computers en randapparatuur
62.09 
Code: 62.09 
Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
31 
Vervaardiging van elektrische machines en apparaten, n.e.g.
33.20 
Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen

Page 11/26  
Top