CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
01.24 
Pluimveehouderij
01.47 
Fokken van pluimvee
01.25 
Overige veeteelt
01.44 
Fokken van kamelen en andere kameelachtigen
01.49 
Code: 01.49 
Fokken van andere dieren
03.22 
Code: 03.22 
Aquacultuur in zoet water
01.30 
Gemengd bedrijf
01.50 
Gemengd bedrijf
01.41 
Diensten in verband met de landbouw; aanleg en onderhoud van tuinen en parken
01.61 
Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen
01.63 
Code: 01.63 
Activiteiten met betrekking tot gewassen na de oogst
01.64 
Code: 01.64 
Zaadbewerking met het oog op vermeerdering
10.39 
Code: 10.39 
Overige verwerking en conservering van groenten en fruit
81.30 
Code: 81.30 
Landschapsverzorging
01.42 
Diensten in verband met de veeteelt, exclusief veterinaire dienstverlening
01.62 
Ondersteunende activiteiten in verband met de veeteelt
01.50 
Jacht, zetten van vallen en fokken van wild, alsmede diensten in verband met deze activiteiten
01.70 
Jacht, zetten van vallen en diensten in verband met deze activiteiten
94.99 
Code: 94.99 
Overige verenigingen, n.e.g.
02.01 
Bosbouw
01.29 
Teelt van andere meerjarige gewassen
02.10 
Code: 02.10 
Bosbouw
02.20 
Code: 02.20 
Exploitatie van bossen
02.30 
Code: 02.30 
Verzamelen van in het wild groeiende producten met uitzondering van hout
16.10 
Code: 16.10 
Zagen en schaven van hout
02.02 
Diensten in verband met de bosbouw
02.40 
Ondersteunende diensten in verband met de bosbouw
05.01 
Visserij
03.11 
Zeevisserij
03.12 
Code: 03.12 
Binnenvisserij
70.22 
Code: 70.22 
Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
05.02 
Visteelt
03.21 
Mariene aquacultuur
03.22 
Code: 03.22 
Aquacultuur in zoet water
10.10 
Winning van steenkool en vervaardiging van steenkoolbriketten
05.10 
Winning van steenkool
09.90 
Code: 09.90 
Ondersteunende activiteiten in verband met de overige winning van delfstoffen
19.20 
Code: 19.20 
Vervaardiging van geraffineerde aardolieproducten
10.20 
Winning van bruinkool en vervaardiging van bruinkoolbriketten
05.20 
Winning van bruinkool
09.90 
Code: 09.90 
Ondersteunende activiteiten in verband met de overige winning van delfstoffen
19.20 
Code: 19.20 
Vervaardiging van geraffineerde aardolieproducten
10.30 
Winning van turf en vervaardiging van turfbriketten
08.92 
Winning van turf
09.90 
Code: 09.90 
Ondersteunende activiteiten in verband met de overige winning van delfstoffen
19.20 
Code: 19.20 
Vervaardiging van geraffineerde aardolieproducten
11.10 
Winning van aardolie en aardgas
06.10 
Winning van aardolie
06.20 
Code: 06.20 
Winning van aardgas
09.10 
Code: 09.10 
Ondersteunende activiteiten in verband met de aardolie- en aardgaswinning
52.21 
Code: 52.21 
Diensten in verband met vervoer te land
52.22 
Code: 52.22 
Diensten in verband met vervoer over water
11.20 
Diensten in verband met de aardolie- en aardgaswinning
09.10 
Ondersteunende activiteiten in verband met de aardolie- en aardgaswinning
12.00 
Winning van uranium- en thoriumerts
07.21 
Winning van uranium- en thoriumerts

Page 2/26  
Top