CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
36.50 
Vervaardiging van spellen en speelgoed
32.40 
Vervaardiging van spellen en speelgoed
33.19 
Code: 33.19 
Reparatie van andere apparatuur
36.61 
Vervaardiging van imitatiesieraden
32.13 
Vervaardiging van imitatiesieraden en dergelijke artikelen
36.62 
Vervaardiging van borstelwaren
22.19 
Vervaardiging van andere producten van rubber
32.91 
Code: 32.91 
Vervaardiging van borstelwaren
36.63 
Overige industrie, n.e.g.
13.99 
Vervaardiging van andere textielproducten, n.e.g.
15.12 
Code: 15.12 
Vervaardiging van koffers, tassen en dergelijke en van zadel- en tuigmakerswerk
16.29 
Code: 16.29 
Vervaardiging van andere artikelen van hout; vervaardiging van artikelen van kurk, riet of vlechtwerk
17.29 
Code: 17.29 
Vervaardiging van andere artikelen van papier of karton
20.51 
Code: 20.51 
Vervaardiging van kruit en springstoffen
22.19 
Code: 22.19 
Vervaardiging van andere producten van rubber
22.23 
Code: 22.23 
Vervaardiging van kunststofartikelen voor de bouw
22.29 
Code: 22.29 
Vervaardiging van andere producten van kunststof
25.99 
Code: 25.99 
Vervaardiging van andere producten van metaal, n.e.g.
28.99 
Code: 28.99 
Vervaardiging van andere machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden, n.e.g.
30.92 
Code: 30.92 
Vervaardiging van fietsen en invalidenwagens
32.99 
Code: 32.99 
Overige industrie, n.e.g.
37.10 
Recycling van metaalafval
38.31 
Sloop van wrakken
38.32 
Code: 38.32 
Terugwinning van gesorteerd materiaal
37.20 
Recycling van niet-metal afval
38.32 
Terugwinning van gesorteerd materiaal
40.11 
Productie van elektriciteit
35.11 
Productie van elektriciteit
38.12 
Code: 38.12 
Inzameling van gevaarlijk afval
40.12 
Transmissie van elektriciteit
35.12 
Transmissie van elektriciteit
40.13 
Distributie van en handel in elektriciteit
35.13 
Distributie van elektriciteit
35.14 
Code: 35.14 
Handel in elektriciteit
40.21 
Productie van gas
35.21 
Productie van gas
40.22 
Distributie van en handel in gasvormige brandstoffen via leidingen
35.22 
Distributie van gasvormige brandstoffen via leidingen
35.23 
Code: 35.23 
Handel in gas via leidingen
40.30 
Distributie van stoom en warm water
35.30 
Productie en distributie van stoom en gekoelde lucht
41.00 
Winning, zuivering en distributie van water
36.00 
Winning, behandeling en distributie van water
45.11 
Slopen van gebouwen; grondverzet
43.11 
Slopen
43.12 
Code: 43.12 
Bouwrijp maken van terreinen
45.12 
Proefboren en boren
43.13 
Proefboren en boren
45.21 
Algemene bouwkundige en civieltechnische werken
41.20 
Burgerlijke en utiliteitsbouw
42.12 
Code: 42.12 
Bouw van boven- en ondergrondse spoorwegen
42.13 
Code: 42.13 
Bouw van bruggen en tunnels
42.21 
Code: 42.21 
Bouw van civieltechnische werken voor vloeistoffen
42.22 
Code: 42.22 
Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie
42.99 
Code: 42.99 
Bouw van andere civieltechnische werken, n.e.g.
43.99 
Code: 43.99 
Overige gespecialiseerde bouwactiviteiten, n.e.g.

Page 15/26  
Top