CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
28.63 
Vervaardiging van hang- en sluitwerk
33.11 
Reparatie van producten van metaal
28.71 
Vervaardiging van stalen vaten en dergelijke
25.91 
Vervaardiging van stalen vaten en dergelijke
33.11 
Code: 33.11 
Reparatie van producten van metaal
28.72 
Vervaardiging van verpakkingsmiddelen van licht metaal
25.92 
Vervaardiging van verpakkingsmiddelen van licht metaal
28.73 
Vervaardiging van artikelen van draad
25.93 
Vervaardiging van artikelen van draad en van kettingen en veren
28.74 
Vervaardiging van bouten, schroeven, moeren, kettingen en veren
25.93 
Vervaardiging van artikelen van draad en van kettingen en veren
25.94 
Code: 25.94 
Vervaardiging van bouten, schroeven en moeren
28.75 
Vervaardiging van overige producten van metaal, n.e.g.
25.71 
Vervaardiging van scharen, messen, bestekken, enz.
25.72 
Code: 25.72 
Vervaardiging van hang- en sluitwerk
25.99 
Code: 25.99 
Vervaardiging van andere producten van metaal, n.e.g.
32.99 
Code: 32.99 
Overige industrie, n.e.g.
33.11 
Code: 33.11 
Reparatie van producten van metaal
29 
Vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen, n.e.g.
33.20 
Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen
29.11 
Vervaardiging van motoren en turbines, exclusief motoren voor luchtvaartuigen, motorvoertuigen en bromfietsen
28.11 
Vervaardiging van motoren en turbines, exclusief motoren voor luchtvaartuigen, motorvoertuigen en bromfietsen
33.12 
Code: 33.12 
Reparatie van machines
29.12 
Vervaardiging van pompen en compressoren
28.11 
Vervaardiging van motoren en turbines, exclusief motoren voor luchtvaartuigen, motorvoertuigen en bromfietsen
28.12 
Code: 28.12 
Vervaardiging van hydraulische apparatuur
28.13 
Code: 28.13 
Vervaardiging van andere pompen en compressoren
33.12 
Code: 33.12 
Reparatie van machines
29.13 
Vervaardiging van kranen en dergelijke artikelen
28.12 
Vervaardiging van hydraulische apparatuur
28.14 
Code: 28.14 
Vervaardiging van andere kranen en dergelijke artikelen
33.12 
Code: 33.12 
Reparatie van machines
29.14 
Vervaardiging van tandwielen, lagers en andere drijfwerkelementen
28.15 
Vervaardiging van tandwielen, lagers en andere drijfwerkelementen
33.12 
Code: 33.12 
Reparatie van machines
29.21 
Vervaardiging van ovens en branders
28.21 
Vervaardiging van ovens en branders
33.12 
Code: 33.12 
Reparatie van machines
29.22 
Vervaardiging van hijs-, hef- en transportwerktuigen
28.22 
Vervaardiging van hijs-, hef- en transportwerktuigen
33.12 
Code: 33.12 
Reparatie van machines
43.29 
Code: 43.29 
Overige bouwinstallatie
29.23 
Vervaardiging van machines en apparaten voor de koeltechniek en klimaatregeling, voor niet-huishoudelijk gebruik
28.25 
Vervaardiging van machines en apparaten voor de koeltechniek en de klimaatregeling, voor niet-huishoudelijk gebruik
33.12 
Code: 33.12 
Reparatie van machines
29.24 
Vervaardiging van overige machines en apparaten voor algemeen gebruik, n.e.g.
28.29 
Vervaardiging van andere machines en apparaten voor algemeen gebruik, n.e.g.
32.50 
Code: 32.50 
Vervaardiging van medische en tandheelkundige instrumenten en benodigdheden
33.12 
Code: 33.12 
Reparatie van machines
33.13 
Code: 33.13 
Reparatie van elektronische en optische apparatuur
29.31 
Vervaardiging van landbouwtractoren
28.30 
Vervaardiging van machines en werktuigen voor de landbouw en de bosbouw
33.12 
Code: 33.12 
Reparatie van machines
29.32 
Vervaardiging van overige machines en werktuigen voor de landbouw en de bosbouw
28.30 
Vervaardiging van machines en werktuigen voor de landbouw en de bosbouw
33.12 
Code: 33.12 
Reparatie van machines
95.22 
Code: 95.22 
Reparatie van huishoudapparaten en van werktuigen voor gebruik in huis en tuin

Page 10/26  
Top