CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Klassifikazzjoni Statistika ta’ Attivitajiet Ekonomiċi fil-Komunità Ekonomika Ewropea, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Source classification: Klassifikazzjoni Statistika ta’ Attivitajiet Ekonomiċi fil-Komunità Ekonomika Ewropea (NACE Rev. 1.1, 2002)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
77.33 
Kiri u leasing ta' makkinarju u tagħmir għall-uffiċċju (inklużi kompjuters)
71.33 
Kiri ta’ makkinarju u tagħmir ta’ l-uffiċċju, inklużi kompjuters
77.34 
Kiri u leasing ta' tagħmir għat-trasport ta' l-ilma
71.22 
Kiri ta’ tagħmir ta’ trasport fuq l-ilma
77.35 
Kiri u leasing ta' tagħmir għat-trasport ta' l-arja
71.23 
Kiri ta’ tagħmir ta’ trasport bl-ajru
77.39 
Kiri u leasing ta' makkinarju, tagħmir u oġġetti tanġibbli oħra n.e.c.
71.21 
Kiri ta’ tagħmir ieħor ta’ trasport fuq l-art
71.32 
Code: 71.32 
Kiri ta’ makkinarju u tagħmir tal-kostruzzjoni u ta’ inġinerija ċivili
71.34 
Code: 71.34 
Kiri ta’ makkinarju u tagħmir ieħor n.e.c.
77.40 
Leasing ta' proprjetà intelletwali u ta' prodotti simili, ħlief xogħolijiet bid-dritt ta' l-awtur
74.87 
Attivitajiet oħra ta’ negozju n.e.c.
78.10 
Attivitajiet ta' avvjament ta' l-impjiegi
74.50 
Reklutaġġ għax-xogħol u provvediment ta’ persunal
92.72 
Code: 92.72 
Attivitajiet oħra ta’ rikreazzjoni n.e.c.
78.20 
Attivitajiet ta' aġenziji ta' impjiegi temporanji
74.50 
Reklutaġġ għax-xogħol u provvediment ta’ persunal
78.30 
Provvediment ta' riżorsi umani oħra
74.50 
Reklutaġġ għax-xogħol u provvediment ta’ persunal
79.11 
Attivitajiet ta' aġenzija ta' l-ivjaġġar
63.30 
Attivitajiet ta’ aġenziji ta’ l-ivvjaġġar u operaturi ta’ tour; attivitajiet ta’ assistenza tat-turisti n.e.c.
79.12 
Attivitajiet ta' operaturi tal-vjaġġi
63.30 
Attivitajiet ta’ aġenziji ta’ l-ivvjaġġar u operaturi ta’ tour; attivitajiet ta’ assistenza tat-turisti n.e.c.
79.90 
Attivitajiet ta' servizz ta' riservazzjoni oħra u attivitajiet relatati
63.30 
Attivitajiet ta’ aġenziji ta’ l-ivvjaġġar u operaturi ta’ tour; attivitajiet ta’ assistenza tat-turisti n.e.c.
92.32 
Code: 92.32 
Operazzjoni ta’ faċilitajiet ta’ l-arti
92.34 
Code: 92.34 
Attivitajiet oħra ta’ divertiment n.e.c.
92.62 
Code: 92.62 
Attivitajiet oħra sportivi
92.72 
Code: 92.72 
Attivitajiet oħra ta’ rikreazzjoni n.e.c.
80.10 
Attivitajiet ta' sigurtà privata
74.60 
Attivitajiet ta’ investigazzjoni u sigurta’
80.20 
Attivitajiet ta' servizz ta' sistemi ta' sigurtà
45.31 
Istallazzjoni ta’ wiring u armar elettriku
74.60 
Code: 74.60 
Attivitajiet ta’ investigazzjoni u sigurta’
80.30 
Attivitajiet ta' investigazzjoni
74.60 
Attivitajiet ta’ investigazzjoni u sigurta’
81.10 
Attivitajiet ta' sostenn għal faċilitajiet ikkombinati
70.32 
Amministrazzjoni ta’ proprjeta’ immobbli fuq bażi ta’ miżata jew ta’ kuntratt
75.14 
Code: 75.14 
Attivitajiet ta’ servizzi ta’ appoġġ għall-gvern kollha
81.21 
Tindif ġenerali ta' bini
74.70 
Tindif industrijali
81.22 
Attivitajiet oħra ta' tindif ta' bini u industrijali
74.70 
Tindif industrijali
81.29 
Attivitajiet oħra ta' tindif
74.70 
Tindif industrijali
90.03 
Code: 90.03 
Sanita’, rettifika u attivitajiet simili
81.30 
Attivitajiet ta' servizz ta' kura tal-pajsaġġ
01.41 
Servizz ta’ attivitajiet agrikoli; bini u tiżwiq ta’ ġonna
82.11 
Attivitajiet ikkombinati ta' servizz ta' amministrazzjoni ta' uffiċċji
74.85 
Attivitajiet segretarji u ta’ traduzzjoni
82.19 
Fotokopjar, tħejjija ta' dokumenti u attivitajiet oħra speċjalizzati ta' sostenn għall-uffiċċji
64.11 
Attivitajiet ta’ posta nazzjonali
72.30 
Code: 72.30 
Ipproċessar ta’ informazzjoni
74.85 
Code: 74.85 
Attivitajiet segretarji u ta’ traduzzjoni
82.20 
Attivitajiet ta' ċentri ta' sejħiet
74.86 
Attivitajiet ta’ ċentru tat-telefonati
82.30 
Organizzaturi ta' konvenzjonijiet u wirjiet tan-negozju
74.87 
Attivitajiet oħra ta’ negozju n.e.c.
82.91 
Attivitajiet ta' aġenziji għall-irkupru u uffiċċji ta' kreditu
74.87 
Attivitajiet oħra ta’ negozju n.e.c.
82.92 
Attivitajiet ta' ppakkjar
74.82 
Attivitajiet ta’ pakkjar
82.99 
Attivitajiet oħra ta' servizz ta' sostenn fil-kummerċ n.e.c.
74.85 
Attivitajiet segretarji u ta’ traduzzjoni
74.87 
Code: 74.87 
Attivitajiet oħra ta’ negozju n.e.c.
75.13 
Code: 75.13 
Regolazzjoni u kontribuzzjoni ta’ operazzjoni aktar effiċjenti ta’ negozju

Page 23/26  
Top