CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Klassifikazzjoni Statistika ta’ Attivitajiet Ekonomiċi fil-Komunità Ekonomika Ewropea, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Source classification: Klassifikazzjoni Statistika ta’ Attivitajiet Ekonomiċi fil-Komunità Ekonomika Ewropea (NACE Rev. 1.1, 2002)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
66.29 
Attivitajiet oħra awżiljari għal assigurazzjoni u flus mogħtija għal pensjoni
67.20 
Attivitajiet awżiljari għall-iffinanzjar ta’ l-assikurazzjoni u tal-pensjoni
66.30 
Attivitajiet ta' ġestjoni ta' fondi
67.12 
Senserija tas-sigurta’ u amministrazzjoni ta’ fondi
68.10 
Xiri u bejgħ ta' proprjetà immobbli ta' l-individwu
70.12 
Xiri u bejgħ ta’ proprjeta’ immobbli tagħhom stess
68.20 
Kiri u operazzjoni ta' proprjetà immobbli ta' l-individwu jew mikrija lill-individwu
70.20 
Kiri tal-proprjeta’ tagħhom stess
68.31 
Aġenziji tal-proprjetà immobbli
70.31 
Aġenziji ta’ proprjeta’ immobbli
68.32 
Ġestjoni ta' proprjetà immobbli fuq bażi ta' ħlas jew kuntratt
70.32 
Amministrazzjoni ta’ proprjeta’ immobbli fuq bażi ta’ miżata jew ta’ kuntratt
69.10 
Attivitajiet legali
74.11 
Attivitajiet legali
69.20 
Kontabilità, żamma tal-kontijiet u verifika; konsulenza dwar taxxa
74.12 
Attivitajiet tal-kontijiet, ta’ żamma tal-kotba u ta’ verifika; konsulenza dwar taxxa
70.10 
Attivitajiet ta' uffiċċji ċentrali
74.15 
Attivitajiet ta’ amministrazzjoni ta’ kumpaniji ta’ żamma
70.21 
Attivitajiet ta' relazzjonijiet pubbliċi u komunikazzjoni
74.14 
Attivitajiet ta’ konsulenza dwar negozju u amministrazzjoni
70.22 
Negozju u attivitajiet oħra ta' konsulenza dwar ġestjoni
05.01 
Sajd
74.14 
Code: 74.14 
Attivitajiet ta’ konsulenza dwar negozju u amministrazzjoni
71.11 
Attivitajiet arkitettoniċi
74.20 
Attivitajiet ta’ arkitettura u ta’ inġinerija u konsulenza teknika relatata
71.12 
Attivitajiet ta' inġinerija u konsulenza teknika relatata
74.20 
Attivitajiet ta’ arkitettura u ta’ inġinerija u konsulenza teknika relatata
71.20 
Testijiet tekniċi u analiżi
74.30 
Eżami u analiżi teknika
72.11 
Riċerka u żvilupp esperimentali dwar bioteknoloġija
73.10 
Riċerka u żvilupp esperimentali fuq xjenzi naturali u inġinerija
72.19 
Riċerka u żvilupp esperimentali oħra dwar xjenzi naturali u inġinerija
73.10 
Riċerka u żvilupp esperimentali fuq xjenzi naturali u inġinerija
72.20 
Riċerka u żvilupp esperimentali oħra dwar xjenzi soċjali u l-umanitajiet
73.10 
Riċerka u żvilupp esperimentali fuq xjenzi naturali u inġinerija
73.20 
Code: 73.20 
Riċerka u żvilupp esperimentali fuq xjenzi u umanitajiet soċjali
73.11 
Aġenziji ta' riklamar
74.40 
Reklamar
73.12 
Rappreżentazzjoni tal-midja
74.40 
Reklamar
73.20 
Riċerka dwar is-suq u stħarriġ tal-fehma pubblika
74.13 
Riċerka fuq is-suq u votazzjoni b’elezzjoni ta’ opinjoni pubblika
74.10 
Attivitajiet speċjali ta' disinn
74.87 
Attivitajiet oħra ta’ negozju n.e.c.
74.20 
Attivitajiet fotografiċi
74.20 
Attivitajiet ta’ arkitettura u ta’ inġinerija u konsulenza teknika relatata
74.81 
Code: 74.81 
Attivitajiet fotografiċi
92.40 
Code: 92.40 
Attivitajiet ta’ aġenzija ta’ l-aħbarijiet
74.30 
Attivitajiet ta' traduzzjoni u interpretazzjoni
74.85 
Attivitajiet segretarji u ta’ traduzzjoni
74.90 
Attivitajiet oħra professjonali, xjentifiċi u tekniċi n.e.c.
63.40 
Attivitajiet oħra ta’ aġenziji tat-trasport
74.14 
Code: 74.14 
Attivitajiet ta’ konsulenza dwar negozju u amministrazzjoni
74.20 
Code: 74.20 
Attivitajiet ta’ arkitettura u ta’ inġinerija u konsulenza teknika relatata
74.60 
Code: 74.60 
Attivitajiet ta’ investigazzjoni u sigurta’
74.87 
Code: 74.87 
Attivitajiet oħra ta’ negozju n.e.c.
75.00 
Attivitajiet veterinarji
85.20 
Attivitajiet veterinarji
77.11 
Kiri u leasing ta' karozzi u vetturi ħfief
71.10 
Kiri ta’ vetturi
77.12 
Kiri u leasing ta' trakkijiet
71.21 
Kiri ta’ tagħmir ieħor ta’ trasport fuq l-art
77.21 
Kiri u leasing ta' oġġetti tar-rikreazzjoni u ta' l-isport
71.40 
Kiri ta’ oġġetti personali u tad-dar n.e.c.
77.22 
Kiri ta' tejps u diski tal-vidjo
71.40 
Kiri ta’ oġġetti personali u tad-dar n.e.c.
77.29 
Kiri u leasing ta' oġġetti oħra personali u għad-dar oħra
71.40 
Kiri ta’ oġġetti personali u tad-dar n.e.c.
77.31 
Kiri u leasing ta' makkinarju u tagħmir agrikolu
71.31 
Kiri ta’ makkinarju u tagħmir agrikolu
77.32 
Kiri u leasing ta' makkinarju u tagħmir tal-kostruzzjoni u l-inġinerija ċivili
71.32 
Kiri ta’ makkinarju u tagħmir tal-kostruzzjoni u ta’ inġinerija ċivili

Page 22/26  
Top