CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Klassifikazzjoni Statistika ta’ Attivitajiet Ekonomiċi fil-Komunità Ekonomika Ewropea, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Source classification: Klassifikazzjoni Statistika ta’ Attivitajiet Ekonomiċi fil-Komunità Ekonomika Ewropea (NACE Rev. 1.1, 2002)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
60.20 
Programmi tat-televixin u attivitajiet tax-xandir
92.20 
Attivitajiet tar-radju u televiżjoni
61.10 
Attivitajiet ta' telekomunikazzjoni bil-fili
64.20 
TELEKOMUNIKAZZJONIJIET
61.20 
Attivitajiet ta' telekomunikazzjoni mingħajr fili
64.20 
TELEKOMUNIKAZZJONIJIET
61.30 
Attivitajiet ta' telekomunikazzjoni mingħajr fili
64.20 
TELEKOMUNIKAZZJONIJIET
61.90 
Attivitajiet oħra ta' telekomunikazzjoni
64.20 
TELEKOMUNIKAZZJONIJIET
62.01 
Attivitajiet ta' programmar ta' kompjuters
72.21 
Pubblikazzjoni ta’ software
72.22 
Code: 72.22 
Konsulenza u provvista ta’ software ieħor
72.40 
Code: 72.40 
Attivitajiet fuq id-database
62.02 
Attivitajiet ta' konsulenza marbuta mal-kompjuter
72.10 
Konsulenza fuq affarijiet tal-komputer
72.22 
Code: 72.22 
Konsulenza u provvista ta’ software ieħor
62.03 
Attivitajiet ta' ġestjoni ta' faċilitajiet tal-kompjuter
72.30 
Ipproċessar ta’ informazzjoni
62.09 
Attivitajiet oħra ta' teknoloġija ta' l-informatika u ta' servizzi tal-kompjuter
30.02 
Manifattura ta’ komputers u tagħmir ieħor li jipproċessa l-informazzjoni
72.22 
Code: 72.22 
Konsulenza u provvista ta’ software ieħor
72.60 
Code: 72.60 
Attivitajiet oħra relatati mal-kompjuter
63.11 
Ipproċessar ta' data, hosting u attivitajiet relatati
72.30 
Ipproċessar ta’ informazzjoni
72.40 
Code: 72.40 
Attivitajiet fuq id-database
63.12 
Ripożitorji tranżnazzjonali
72.40 
Attivitajiet fuq id-database
63.91 
Attivitajiet ta' l-aġenziji ta' l-aħbarijiet
92.40 
Attivitajiet ta’ aġenzija ta’ l-aħbarijiet
63.99 
Attivitajiet ta' servizz oħra marbuta ma' l-informatika n.e.c.
74.87 
Attivitajiet oħra ta’ negozju n.e.c.
64.11 
Banek ċentrali
65.11 
Xogħol ta’ bank ċentrali
64.19 
Intermedjazzjoni monetarja oħra
65.12 
Intermedjazzjoni monetarja oħra
64.20 
Attivitajiet ta' soċjetajiet holding
65.23 
Intermedjazzjoni oħra finanzjarja
74.15 
Code: 74.15 
Attivitajiet ta’ amministrazzjoni ta’ kumpaniji ta’ żamma
64.30 
Trusts, fondi u entitajiet finanzjarji simili
65.23 
Intermedjazzjoni oħra finanzjarja
64.91 
Leasing finanzjarju
65.21 
Kera finanzjarja
64.92 
Għotjiet oħra ta' flus
65.22 
Għoti ieħor ta’ kreditu
64.99 
Attivitajiet ta' servizzi finanzjarji oħra, barra assigurazzjoni u flus mogħtija għal pensjoni n.e.c.
65.22 
Għoti ieħor ta’ kreditu
65.23 
Code: 65.23 
Intermedjazzjoni oħra finanzjarja
65.11 
Assigurazzjoni fuq il-ħajja
66.01 
Assikurazzjoni fuq il-ħajja
65.12 
Assigurazzjoni oħra
66.03 
Assikurazzjoni mhux tal-ħajja
65.20 
Riassigurazzjoni
66.01 
Assikurazzjoni fuq il-ħajja
66.02 
Code: 66.02 
Iffinanzjar tal-pensjoni
66.03 
Code: 66.03 
Assikurazzjoni mhux tal-ħajja
65.30 
Flus mogħtija għal pensjoni
66.02 
Iffinanzjar tal-pensjoni
66.11 
Amministrazzjoni ta' swieq finanzjarji
67.11 
Amministrazzjoni ta’ swieq finanzjarji
66.12 
Senserija ta' kuntratti ta' titoli u komoditajiet
67.12 
Senserija tas-sigurta’ u amministrazzjoni ta’ fondi
67.13 
Code: 67.13 
Attivitajiet awżiljari għall-intermedjazzjoni finanzjarja n.e.c.
66.19 
Attivitajiet awżiljarji oħra għal servizzi finanzjarji, barra assigurazzjoni u flus mogħtija għal pensjoni
67.13 
Attivitajiet awżiljari għall-intermedjazzjoni finanzjarja n.e.c.
66.21 
Valutazzjoni ta' riskji u ħsara
67.20 
Attivitajiet awżiljari għall-iffinanzjar ta’ l-assikurazzjoni u tal-pensjoni
66.22 
Attivitajiet ta' aġenti ta' l-assigurazzjoni u brokers
67.20 
Attivitajiet awżiljari għall-iffinanzjar ta’ l-assikurazzjoni u tal-pensjoni

Page 21/26  
Top