CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Klassifikazzjoni Statistika ta’ Attivitajiet Ekonomiċi fil-Komunità Ekonomika Ewropea, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Source classification: Klassifikazzjoni Statistika ta’ Attivitajiet Ekonomiċi fil-Komunità Ekonomika Ewropea (NACE Rev. 1.1, 2002)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
18.12 
Stampar ieħor
21.22 
Manifattura ta’ oġġetti tad-dar u sanitari u ta’ ħtiġijiet tat-toilet
21.25 
Code: 21.25 
Manifattura ta’ oġġetti oħra tal-karti u paperboard n.e.c.
22.22 
Code: 22.22 
Stampar n.e.c.
18.13 
Servizzi bi tħejjija għall-istampar u bi tħejjija għall-midja
22.24 
Attivitajiet ta’ qabel l-istampar
22.25 
Code: 22.25 
Attivitajiet anċillari relatati ma’ l-istampar
18.14 
Illegar u servizzi relatati
22.23 
Legatura tal-kotba
18.20 
Rieproduzzjoni ta' midja rreġistrata
22.31 
Produzzjoni mill-ġdid ta’ rekordjar ta’ ħsejjes
22.32 
Code: 22.32 
Produzzjoni mill-ġdid ta’ rekordjar ta’ video
22.33 
Code: 22.33 
Produzzjoni mill-ġdid ta’ medja ta’ komputer
19.10 
Manifattura ta' prodotti tal-forn tal-kokk
23.10 
Manifattura ta’ prodotti tal-forn tal-faħam tal-gass
24.14 
Code: 24.14 
Manifattura ta’ kimiċi bażiċi organiċi oħra
19.20 
Manifattura ta' prodotti taż-żejt irraffinat
10.10 
Xogħol fil-minjieri u ġbir ta’ faħam iebes
10.20 
Code: 10.20 
Xogħol fil-minjieri u ġbir ta’ lignite
10.30 
Code: 10.30 
Estrazzjoni u ġbir ta’ pit
23.20 
Code: 23.20 
Manifattura ta’ prodotti rfinuti tal-petrolju
20.11 
Manifattura ta' gassijiet industrijali
24.11 
Manifattura ta’ gassijiet industrijali
20.12 
Manifattura ta' koloranti u pigmenti
24.12 
Manifattura ta’ żebgħa u pigmenti
20.13 
Manifattura ta' kimiċi bażiċi oħra mhux organiċi
23.30 
Proċessar ta’ karburant nukleari
24.13 
Code: 24.13 
Manifattura ta’ kimiċi bażiċi inorganiċi oħra
20.14 
Manifattura ta' kimiċi bażiċi oħra organiċi
15.92 
Produzzjoni ta’ l-alkoħol ta’ l-ethyl minn materjali fermentati
24.14 
Code: 24.14 
Manifattura ta’ kimiċi bażiċi organiċi oħra
20.15 
Manifattura ta' fertilizzanti u taħlitiet tan-nitroġenu
24.15 
Manifattura ta’ fertiliżżanti u komposti tan-nitroġenu
20.16 
Manifattura ta' plastik f'forom primarji
24.16 
Manifattura ta’ plastiks fil-forom ewlenin
20.17 
Manifattura ta' lasktu sintetiku f'forom primarji
24.17 
Manifattura ta’ lastku sintetiċi fil-forom ewlenin
20.20 
Manifattura ta' pestiċidi u prodotti oħra agrokimiċi
24.20 
Manifattura ta’ pestiċida u prodotti agro-kimiċi oħra
20.30 
Manifattura ta' żebgħa, verniċ u kisi simili, inka ta' l-istampar u mastiċi
24.30 
Manifattura ta’ żebgħa, verniċ u kisjiet simili, inka ta’ l-istampar u mastiċi
20.41 
Manifattura ta' sapun u deterġenti, sustanzi għat-tindif u l-illustrar
24.51 
Manifattura ta’ sapun u deterġenti, preparazzjonijiet tat-tindif u l-lostru
20.42 
Manifattura ta' fwejjaħ u preparazzjonijiet tat-twaletta
24.51 
Manifattura ta’ sapun u deterġenti, preparazzjonijiet tat-tindif u l-lostru
24.52 
Code: 24.52 
Manifattura ta’ fwejjaħ u preparazzjonijiet tat-toilet
20.51 
Manifattura ta' splussivi
24.61 
Manifattura ta’ splussivi
36.63 
Code: 36.63 
Manifatturar ieħor n.e.c.
20.52 
Manifattura ta' kolol
24.62 
Manifattura ta’ kolla u ġelatina
20.53 
Manifattura ta' żjut essenzjali
24.63 
Manifattura ta’ żjut essenzali
20.59 
Manifattura ta' prodotti oħra kimiċi n.e.c.
24.62 
Manifattura ta’ kolla u ġelatina
24.64 
Code: 24.64 
Manifattura ta’ materjal fotografiku kimiku
24.66 
Code: 24.66 
Manifattura ta’ prodotti kimiċi oħra n.e.c.
20.60 
Manifattura ta' fibri magħmula mill-bniedem
24.70 
Manifattura ta’ fibri magħmula mill-bniedem
21.10 
Manifattura ta' prodotti farmaċewtiċi bażiċi
24.41 
Manifattura ta’ prodotti farmaċewtiċi bażiċi
21.20 
Manifattura ta' sustanzi farmaċewtiċi
23.30 
Proċessar ta’ karburant nukleari
24.42 
Code: 24.42 
Manifattura ta’ preparazzjonijiet farmaċewtiċi

Page 6/26  
Top