CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Klassifikazzjoni Statistika ta’ Attivitajiet Ekonomiċi fil-Komunità Ekonomika Ewropea, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Source classification: Klassifikazzjoni Statistika ta’ Attivitajiet Ekonomiċi fil-Komunità Ekonomika Ewropea (NACE Rev. 1.1, 2002)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
10.85 
Manifattura ta' ikliet u platti lesti
15.81 
Manifattura tal-ħobż; manifattura ta’ oġġetti tal-ħelu u l-kejkijiet friski
15.85 
Code: 15.85 
Manifattura ta’ imqarrun, noodles, kosksu u prodotti simili tad-dqiq
10.86 
Manifattura ta' preparazzjonijiet ta' l-ikel omoġenizzati u ikel dietetiku
15.88 
Manifattura tal-preparazzjonijiet omoġeniżżati ta’ l-ikel u ikel tad-dieta
10.89 
Manifattura ta' prodotti oħra ta' l-ikel n.e.c.
15.13 
Produzzjoni tal-laħam u l-prodotti tal-laħam tat-tjur
15.62 
Code: 15.62 
Manifattura tal-lamtu u l-prodotti tal-lamtu
15.81 
Code: 15.81 
Manifattura tal-ħobż; manifattura ta’ oġġetti tal-ħelu u l-kejkijiet friski
15.89 
Code: 15.89 
Manifattura ta’ prodotti oħra ta’ l-ikel n.e.c.
10.91 
Manifattura ta' għalf għal annimali ta' l-irziezet lest
15.71 
Manifattura ta’ għalf ippreparat ta’ l-annimali tar-razzett
10.92 
Manifattura ta' ikel lest għall-annimali domestiċi
15.72 
Manifattura ta’ ikel ippreparat għall-annimali domestiċi
11.01 
Distillazzjoni, rettifikazzjoni u taħlit ta' spirti
15.91 
Manifattura tax-xorb alkoħoliku distillat tajjeb għax-xorb
15.92 
Code: 15.92 
Produzzjoni ta’ l-alkoħol ta’ l-ethyl minn materjali fermentati
51.34 
Code: 51.34 
Bejgħ bl-ingrossa ta’ xorb alkoħoliku u xorb ieħor
11.02 
Manifattura ta' inbid mill-għeneb
01.13 
Tkabbir ta’ frott, lewż, uċuħ tar-raba’ tax-xorb u tal-ħwawar
15.93 
Code: 15.93 
Manifattura tal l-inbejjed
51.34 
Code: 51.34 
Bejgħ bl-ingrossa ta’ xorb alkoħoliku u xorb ieħor
11.03 
Manifattura ta' sidru u nbejjed oħra tal-frott
15.94 
Manifattura taċ-ċidru u inbejjed oħra tal-frott
11.04 
Manifattura ta' xarbiet oħra ffermentati mhux iddistillati
15.95 
Manifattura ta’ xorb ieħor iffermentat mhux distillat
11.05 
Manifattura ta' birra
15.96 
Manifattura tal-birra
11.06 
Manifattura ta' malt
15.97 
Manifattura tax-xgħir
11.07 
Manifattura ta' soft drinks; produzzjoni ta' ilmijiet minerali u ilmijiet oħra tal-fliexken
15.98 
Produzzjoni ta’ l-ilma minerali u l-luminata
12.00 
Manifattura ta' prodotti tat-tabakk
16.00 
Manifattura tal-prodotti tat-tabakk
13.10 
Tħejjija u għażil ta' fibri tat-tessuti
17.11 
Preparazzjoni u nsiġ tal-fibri tal-qoton
17.12 
Code: 17.12 
Preparazzjoni u nsiġ tal-fibri tas-suf
17.13 
Code: 17.13 
Preparazzjoni u nsiġ tal-fibri ta’ ħajt tas-suf
17.14 
Code: 17.14 
Preparazzjoni u nsiġ tal-fibri tat-tip tal-qanneb
17.15 
Code: 17.15 
Tfigħ u preparazzjoni tal-ħarir, inkluż minn trufijiet, u tfigħ u nsiġ ta’ ħjut tal-filamenti sintetiċi jew artifiċjali
17.16 
Code: 17.16 
Manifattura tal-ħjut tal-ħjata
17.17 
Code: 17.17 
Preparazzjoni u nsiġ ta’ fibri oħra tat-tessuti
13.20 
Insiġ ta' tessuti
17.21 
Nsiġ tat-tip tal-qoton
17.22 
Code: 17.22 
Nsiġ tat-tip tas-suf
17.23 
Code: 17.23 
Nsiġ tat-tip tal-ħajt tas-suf
17.24 
Code: 17.24 
Nsiġ tat-tip tal-ħarir
17.25 
Code: 17.25 
Nsiġ ieħor tat-tessuti
18.30 
Code: 18.30 
Tlibbis u żebagħ ta’ fur; manifattura ta’ oġġetti tal-fur
13.30 
Irfinar ta' tessuti
17.30 
Tlestija tat-tessuti
52.74 
Code: 52.74 
Tiswija n.e.c.
13.91 
Manifattura ta' drappijiet maħduma bil-labar (knitted) jew bil-ganċ (crocheted)
17.60 
Manifattura tat-tessuti maħduma u tal-ganċ
18.30 
Code: 18.30 
Tlibbis u żebagħ ta’ fur; manifattura ta’ oġġetti tal-fur
13.92 
Manifattura ta' oġġetti tat-tessuti maħduma, għajr ilbies
17.40 
Manifattura ta’ l-oġġetti magħmulha tat-tessuti, għajr l-ilbies
13.93 
Manifattura ta' twapet u twapet żgħar (rugs)
17.51 
Manifattura ta’ twapet u twapet żgħar

Page 4/26  
Top