CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Klassifikazzjoni Statistika ta’ Attivitajiet Ekonomiċi fil-Komunità Ekonomika Ewropea, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Source classification: Klassifikazzjoni Statistika ta’ Attivitajiet Ekonomiċi fil-Komunità Ekonomika Ewropea (NACE Rev. 1.1, 2002)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
01.63 
Attivitajiet ta' wara l-ħsad
01.41 
Servizz ta’ attivitajiet agrikoli; bini u tiżwiq ta’ ġonna
01.64 
Ipproċessar taż-żerriegħa għall-propagazzjoni
01.11 
Tkabbir ta’ ċereali u uċuħ tar-raba’ oħra n.e.c.
01.12 
Code: 01.12 
Tkabbir ta’ ħxejjex, speċjalitajiet ortikolturali u prodotti tal-mixtla.
01.13 
Code: 01.13 
Tkabbir ta’ frott, lewż, uċuħ tar-raba’ tax-xorb u tal-ħwawar
01.41 
Code: 01.41 
Servizz ta’ attivitajiet agrikoli; bini u tiżwiq ta’ ġonna
01.70 
Kaċċa, insib u attivitajiet ta' servizz relatati
01.50 
Kaċċa, nsib u propagazzjoni ta’ kaċċa, inkluż servizz ta’ attivitajiet relatati
02.10 
Silvikultura u attivitajiet oħra tal-forestrija
01.12 
Tkabbir ta’ ħxejjex, speċjalitajiet ortikolturali u prodotti tal-mixtla.
02.01 
Code: 02.01 
Forestrija u qtugħ ta’ siġar
02.20 
Qtugħ u trasport ta' siġar għall-injam
02.01 
Forestrija u qtugħ ta’ siġar
02.30 
Ġbir ta' prodotti mhux ta' l-injam li jikbru fis-salvaġġ
01.12 
Tkabbir ta’ ħxejjex, speċjalitajiet ortikolturali u prodotti tal-mixtla.
01.13 
Code: 01.13 
Tkabbir ta’ frott, lewż, uċuħ tar-raba’ tax-xorb u tal-ħwawar
02.01 
Code: 02.01 
Forestrija u qtugħ ta’ siġar
02.40 
Servizzi ta' sostenn għall-forestrija
02.02 
Forestrija u servizz ta’ attivitajiet relatati ta’ qtugħ ta’ siġar
74.14 
Code: 74.14 
Attivitajiet ta’ konsulenza dwar negozju u amministrazzjoni
03.11 
Sajd fil-baħar
05.01 
Sajd
03.12 
Sajd fl-ilma ħelu
05.01 
Sajd
03.21 
Akwakultura tal-baħar
05.02 
Razzett tal-ħut
03.22 
Akwakultura ta' l-ilma ħelu
01.25 
Biedja oħra ta’ l-annimali
05.02 
Code: 05.02 
Razzett tal-ħut
05.10 
Qtugħ ta' faħam iebes mill-minjieri
10.10 
Xogħol fil-minjieri u ġbir ta’ faħam iebes
05.20 
Qtugħ ta' faħam u faħam kannella mill-minjieri
10.20 
Xogħol fil-minjieri u ġbir ta’ lignite
06.10 
Estrazzjoni ta' żejt mhux irraffinat
11.10 
Estrazzjoni ta’ petrolju mhux maħdum u gass naturali
06.20 
Estrazzjoni ta' gass naturali
11.10 
Estrazzjoni ta’ petrolju mhux maħdum u gass naturali
07.10 
Qtugħ ta' ħadid mill-minjieri
13.10 
Xogħol fil-minjieri tal-minerali tal-metall
07.21 
Qtugħ ta' uranju u torju mill-minjieri
12.00 
Xogħol fil-minjeri għall-uranju u minerali tat-thorium
07.29 
Qtugħ ta' metall ieħor mhux ferruż mill-minjieri
13.20 
Xogħol fil-minjieri ta’ materjali tal-metall mhux tal-ħadid, ħlief uranju u materjali tat-thorium
08.11 
Qtugħ ta' ġebel ornamentali u ġebel tal-bini, ġebel tal-franka, gypsum, ġibs, u lavanja
14.11 
Xogħol fil-barrieri ta’ ġebel tat-tiżjin u tal-bini
14.12 
Code: 14.12 
Xogħol fil-barrieri ta’ ġebel tal-ġir, gypsium u ġibs
14.13 
Code: 14.13 
Xogħol fil-barrieri ta’ lavanja
08.12 
Operazzjoni ta' fosos taż-żrar u r-ramel; qtugħ ta' tafal u kawlina mill-minjieri
14.21 
Operazzjoni tal-ħofor tan-naqal u tar-ramel
14.22 
Code: 14.22 
Xogħol fil-minjieri tat-tafal u kawlina
08.91 
Qtugħ ta' minerali kimiċi u fertilizzanti mill-minjieri
14.30 
Xogħol fil-minerali kimiċi u ta’ fertiliżżant
08.92 
Estrazzjoni ta' pit
10.30 
Estrazzjoni u ġbir ta’ pit
08.93 
Estrazzjoni ta' melħ
14.40 
Produzzjoni tal-melħ
08.99 
Minjieri u barrieri oħra n.e.c.
14.50 
Xogħol ieħor fil-minjieri u fil-barrieri n.e.c.
09.10 
Attivitajiet ta' sostenn għall-estrazzjoni għaż-żejt u l-gass naturali
11.10 
Estrazzjoni ta’ petrolju mhux maħdum u gass naturali
11.20 
Code: 11.20 
Servizz ta’ attivitajiet li għandhom x’jaqsmu ma’ l-estrazzjoni taż-żejt u tal-gass, eskluża l-ispezzjoni
09.90 
Attivitajiet ta' sostenn għal minjieri u barrieri oħra
10.10 
Xogħol fil-minjieri u ġbir ta’ faħam iebes
10.20 
Code: 10.20 
Xogħol fil-minjieri u ġbir ta’ lignite
10.30 
Code: 10.30 
Estrazzjoni u ġbir ta’ pit

Page 2/26  
Top