CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Klassifikazzjoni Statistika ta’ Attivitajiet Ekonomiċi fil-Komunità Ekonomika Ewropea, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Source classification: Klassifikazzjoni Statistika ta’ Attivitajiet Ekonomiċi fil-Komunità Ekonomika Ewropea (NACE Rev. 1.1, 2002)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
38.11 
Ġbir ta' skart mhux perikoluż
90.02 
Ġbir u trattament ta’ skart ieħor
90.03 
Code: 90.03 
Sanita’, rettifika u attivitajiet simili
38.12 
Ġbir ta' skart perikoluż
23.30 
Proċessar ta’ karburant nukleari
40.11 
Code: 40.11 
Produzzjoni ta’ l-elettriku
90.02 
Code: 90.02 
Ġbir u trattament ta’ skart ieħor
38.21 
Trattament ta' skart mhux perikoluż u disponiment minnu
14.50 
Xogħol ieħor fil-minjieri u fil-barrieri n.e.c.
24.15 
Code: 24.15 
Manifattura ta’ fertiliżżanti u komposti tan-nitroġenu
90.02 
Code: 90.02 
Ġbir u trattament ta’ skart ieħor
38.22 
Trattament ta' skart perikoluż u disponiment minnu
23.30 
Proċessar ta’ karburant nukleari
90.02 
Code: 90.02 
Ġbir u trattament ta’ skart ieħor
38.31 
Żarmar ta' tifrik
37.10 
Riċiklaġġ ta’ skart u fdalijiet tal-metall
38.32 
Irkupru ta' materjal magħżul
37.10 
Riċiklaġġ ta’ skart u fdalijiet tal-metall
37.20 
Code: 37.20 
Riċiklaġġ ta’ skart u fdalijiet mhux tal-metall
39.00 
Attivitajiet ta' rimedjazzjoni u servizzi oħra ta' ġestjoni ta' skart
90.03 
Sanita’, rettifika u attivitajiet simili
41.10 
Żvilupp ta' proġetti tal-bini
70.11 
Żvilupp u bejgħ ta’ proprjeta’ immobbli
41.20 
Kostruzzjoni ta' binjiet residenzjali u mhux residenzjali
20.30 
Manifattura ta’ xogħol tal-mastrudaxxa u tat-tgħaqqid tal-bennejja
25.23 
Code: 25.23 
Manifattura ta’ fajjenza tal-plastik tal-bennejja
28.11 
Code: 28.11 
Manifattura ta’ strutturi tal-metall u partijiet ta’ strutturi
45.21 
Code: 45.21 
Kostruzzjoni ġenerali ta’ bini u xogħlijiet ta’ inġinerija ċivili
45.23 
Code: 45.23 
Kostruzzjoni ta’ toroq għall-karrozzi, toroq, mitjar u faċilitajiet ta’ l-isport
42 
Inġinerija ċivili
70.11 
Żvilupp u bejgħ ta’ proprjeta’ immobbli
42.11 
Kostruzzjoni ta' toroq u awtostradi
45.23 
Kostruzzjoni ta’ toroq għall-karrozzi, toroq, mitjar u faċilitajiet ta’ l-isport
42.12 
Kostruzzjoni ta' binarji tal-ferrovija u binarji tal-ferrovija taħt l-art
45.21 
Kostruzzjoni ġenerali ta’ bini u xogħlijiet ta’ inġinerija ċivili
45.23 
Code: 45.23 
Kostruzzjoni ta’ toroq għall-karrozzi, toroq, mitjar u faċilitajiet ta’ l-isport
42.13 
Kostruzzjoni ta' pontijiet u mini
45.21 
Kostruzzjoni ġenerali ta’ bini u xogħlijiet ta’ inġinerija ċivili
42.21 
Kostruzzjoni ta' proġetti ta' utilità pubblika fir-rigward ta' fluwidi
45.21 
Kostruzzjoni ġenerali ta’ bini u xogħlijiet ta’ inġinerija ċivili
45.24 
Code: 45.24 
Kostruzzjoni ta’ proġetti ta’ l-ilma
45.25 
Code: 45.25 
Xogħlijiet oħra tal-kostruzzjoni li jinvolvu snajja’ speċjali
42.22 
Kostruzzjoni ta' proġetti ta' utilità pubblika fir-rigward ta' elettriku u telekomunikazzjoni
45.21 
Kostruzzjoni ġenerali ta’ bini u xogħlijiet ta’ inġinerija ċivili
42.91 
Kostruzzjoni ta' proġetti ta' l-ilma
45.24 
Kostruzzjoni ta’ proġetti ta’ l-ilma
42.99 
Kostruzzjoni ta' proġetti oħra ta' inġinerija ċivili n.e.c.
45.21 
Kostruzzjoni ġenerali ta’ bini u xogħlijiet ta’ inġinerija ċivili
45.23 
Code: 45.23 
Kostruzzjoni ta’ toroq għall-karrozzi, toroq, mitjar u faċilitajiet ta’ l-isport
43.11 
Twaqqigħ
45.11 
Twaqqigħ u tkissir ta’ bini; tneħħija ta’ ħamrija
43.12 
Tħejjija tas-sit
45.11 
Twaqqigħ u tkissir ta’ bini; tneħħija ta’ ħamrija
43.13 
Titqib u taħfir bi prova
45.12 
Titqib u tħaffir għall-eżami
43.21 
Installazzjoni ta' elettriku
45.31 
Istallazzjoni ta’ wiring u armar elettriku
45.34 
Code: 45.34 
Istallazzjoni oħra tal-bini
43.22 
Installazzjoni ta' plaming, tisħin u installazzjoni ta' arja kkondizzjonata
28.22 
Manifattura ta’ radiators u kaldaruni ta’ sħana ċentrali
45.31 
Code: 45.31 
Istallazzjoni ta’ wiring u armar elettriku
45.33 
Code: 45.33 
Xogħol ta’ l-ilma

Page 15/26  
Top