CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Klassifikazzjoni Statistika ta’ Attivitajiet Ekonomiċi fil-Komunità Ekonomika Ewropea, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Source classification: Klassifikazzjoni Statistika ta’ Attivitajiet Ekonomiċi fil-Komunità Ekonomika Ewropea (NACE Rev. 1.1, 2002)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
01.11 
Tkabbir ta' qmuħ (għajr ross), legumi u żrieragħ żejtnija
01.11 
Tkabbir ta’ ċereali u uċuħ tar-raba’ oħra n.e.c.
01.12 
Code: 01.12 
Tkabbir ta’ ħxejjex, speċjalitajiet ortikolturali u prodotti tal-mixtla.
01.12 
Tkabbir ta' ross
01.11 
Tkabbir ta’ ċereali u uċuħ tar-raba’ oħra n.e.c.
01.13 
Tkabbir ta' ħxejjex u bettiegħ u dulliegħ, ħxejjex ikkultivati għall-għeruq tagħhom (bħaz-zunnarija u l-pitravi) u tuberi
01.11 
Tkabbir ta’ ċereali u uċuħ tar-raba’ oħra n.e.c.
01.12 
Code: 01.12 
Tkabbir ta’ ħxejjex, speċjalitajiet ortikolturali u prodotti tal-mixtla.
01.14 
Tkabbir ta' kannamieli
01.11 
Tkabbir ta’ ċereali u uċuħ tar-raba’ oħra n.e.c.
01.15 
Tkabbir ta' tabakk
01.11 
Tkabbir ta’ ċereali u uċuħ tar-raba’ oħra n.e.c.
01.16 
Tkabbir ta' għelejjel fibrużi
01.11 
Tkabbir ta’ ċereali u uċuħ tar-raba’ oħra n.e.c.
01.19 
Tkabbir ta' għelejjel oħra mhux perenni
01.11 
Tkabbir ta’ ċereali u uċuħ tar-raba’ oħra n.e.c.
01.12 
Code: 01.12 
Tkabbir ta’ ħxejjex, speċjalitajiet ortikolturali u prodotti tal-mixtla.
01.21 
Tkabbir ta' għeneb
01.13 
Tkabbir ta’ frott, lewż, uċuħ tar-raba’ tax-xorb u tal-ħwawar
01.22 
Tkabbir ta' frott tropikali u subtropikali
01.13 
Tkabbir ta’ frott, lewż, uċuħ tar-raba’ tax-xorb u tal-ħwawar
01.23 
Tkabbir ta' frott taċ-ċitru
01.13 
Tkabbir ta’ frott, lewż, uċuħ tar-raba’ tax-xorb u tal-ħwawar
01.24 
Tkabbir ta' frott pomaċi u frott bl-għadma
01.13 
Tkabbir ta’ frott, lewż, uċuħ tar-raba’ tax-xorb u tal-ħwawar
01.25 
Tkabbir ta' frott ieħor tas-siġar u ta' l-arbuxxell u ġewż
01.12 
Tkabbir ta’ ħxejjex, speċjalitajiet ortikolturali u prodotti tal-mixtla.
01.13 
Code: 01.13 
Tkabbir ta’ frott, lewż, uċuħ tar-raba’ tax-xorb u tal-ħwawar
01.26 
Tkabbir ta' frott żejtni
01.11 
Tkabbir ta’ ċereali u uċuħ tar-raba’ oħra n.e.c.
01.13 
Code: 01.13 
Tkabbir ta’ frott, lewż, uċuħ tar-raba’ tax-xorb u tal-ħwawar
01.27 
Tkabbir ta' għelejjel li minnhom isiru xarbiet
01.13 
Tkabbir ta’ frott, lewż, uċuħ tar-raba’ tax-xorb u tal-ħwawar
01.28 
Tkabbir ta' ħwawar, għelejjel aromatiċi, għelejjel mediċinali u għelejjel farmaċewtiċi
01.11 
Tkabbir ta’ ċereali u uċuħ tar-raba’ oħra n.e.c.
01.12 
Code: 01.12 
Tkabbir ta’ ħxejjex, speċjalitajiet ortikolturali u prodotti tal-mixtla.
01.13 
Code: 01.13 
Tkabbir ta’ frott, lewż, uċuħ tar-raba’ tax-xorb u tal-ħwawar
01.29 
Tkabbir ta' għelejjel perenni oħra
01.11 
Tkabbir ta’ ċereali u uċuħ tar-raba’ oħra n.e.c.
02.01 
Code: 02.01 
Forestrija u qtugħ ta’ siġar
01.30 
Propagazzjoni ta' pjanti
01.12 
Tkabbir ta’ ħxejjex, speċjalitajiet ortikolturali u prodotti tal-mixtla.
01.41 
Trobbija ta' frat tal-ħalib
01.21 
Biedja tal-qobla, biedja ta’ l-annimali li jipproduċu l-ħalib
01.42 
Trobbija ta' frat oħra u bufli
01.21 
Biedja tal-qobla, biedja ta’ l-annimali li jipproduċu l-ħalib
01.43 
Trobbija ta' żwiemel u ekwini oħra
01.22 
Biedja tan-nagħaġ, mogħoż, żwiemel, ħmir, bgħula u bgħula minn ħmara u żiemel
01.44 
Trobbija ta' iġmla u kamelidi oħra
01.25 
Biedja oħra ta’ l-annimali
01.45 
Trobbija ta' nagħaġ u mogħoż
01.22 
Biedja tan-nagħaġ, mogħoż, żwiemel, ħmir, bgħula u bgħula minn ħmara u żiemel
01.46 
Trobbija ta' majjali/annimali ta' l-istess speċi
01.23 
Biedja tal-majjali
01.47 
Trobbija ta' tjur
01.24 
Biedja tat-tjur
01.49 
Trobbija ta' annimali oħra
01.22 
Biedja tan-nagħaġ, mogħoż, żwiemel, ħmir, bgħula u bgħula minn ħmara u żiemel
01.25 
Code: 01.25 
Biedja oħra ta’ l-annimali
01.50 
Biedja mħallta
01.30 
Tkabbir ta’ uċuħ tar-raba’ flimkien mal-biedja ta’ l-annimali (biedja mħallta)
01.61 
Attivitajiet ta' sostenn għall-produzzjoni ta' għelejjel
01.41 
Servizz ta’ attivitajiet agrikoli; bini u tiżwiq ta’ ġonna
01.62 
Attivitajiet ta' sostenn għall-produzzjoni ta' annimali
01.42 
Servizz ta’ attivitajiet ta’ ħsieb ta’ l-annimali, ħlief attivitajiet veterinarji
92.72 
Code: 92.72 
Attivitajiet oħra ta’ rikreazzjoni n.e.c.
01.63 
Attivitajiet ta' wara l-ħsad
01.11 
Tkabbir ta’ ċereali u uċuħ tar-raba’ oħra n.e.c.
01.13 
Code: 01.13 
Tkabbir ta’ frott, lewż, uċuħ tar-raba’ tax-xorb u tal-ħwawar

Page 1/26  
Top