CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Klassifikazzjoni Statistika ta’ Attivitajiet Ekonomiċi fil-Komunità Ekonomika Ewropea (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Klassifikazzjoni Statistika ta’ Attivitajiet Ekonomiċi fil-Komunità Ekonomika Ewropea, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
15.61 
Manifattura tal-prodotti tal-qamħ mitħun
10.61 
Manifattura ta' prodotti ta' l-imtieħen tal-qmuħ
15.62 
Manifattura tal-lamtu u l-prodotti tal-lamtu
10.62 
Manifattura ta' lamti u prodotti oħra tal-lamtu
10.89 
Code: 10.89 
Manifattura ta' prodotti oħra ta' l-ikel n.e.c.
15.71 
Manifattura ta’ għalf ippreparat ta’ l-annimali tar-razzett
10.91 
Manifattura ta' għalf għal annimali ta' l-irziezet lest
15.72 
Manifattura ta’ ikel ippreparat għall-annimali domestiċi
10.92 
Manifattura ta' ikel lest għall-annimali domestiċi
15.81 
Manifattura tal-ħobż; manifattura ta’ oġġetti tal-ħelu u l-kejkijiet friski
10.71 
Manifattura ta' ħobż; manifattura ta' oġġetti ta' l-għaġina u pasti friski
10.85 
Code: 10.85 
Manifattura ta' ikliet u platti lesti
10.89 
Code: 10.89 
Manifattura ta' prodotti oħra ta' l-ikel n.e.c.
15.82 
Manifattura tal-biskuttell u l-gallettini; manifattura ta’ l-oġġetti priservati ta’ l-ikel u kejkijiet
10.72 
Manifattura ta' biskuttelli u gallettini; manifattura ta' oġġetti ta' l-għaġina u pasti ppriservati
15.83 
Manifattura taz-zokkor
10.81 
Manifattura ta' zokkor
15.84 
Manifattura tal-kakaw; konfezzjoni taċ-ċikkulata u taz-zokkor
10.82 
Manifattura ta' ħelu tal-kawkaw, ċikkulata u zokkor
15.85 
Manifattura ta’ imqarrun, noodles, kosksu u prodotti simili tad-dqiq
10.73 
Manifattura ta' mqarrun, taljarini, kuskus u prodotti oħra simili ta' l-għaġina
10.85 
Code: 10.85 
Manifattura ta' ikliet u platti lesti
15.86 
Ipproċessar tat-te’ u tal-kafe’
10.83 
Ipproċessar ta' te u kafè
15.87 
Manifattura tal-kondimenti u l-ħwawar
10.84 
Manifattura ta' kondimenti u ħwawar
15.88 
Manifattura tal-preparazzjonijiet omoġeniżżati ta’ l-ikel u ikel tad-dieta
10.86 
Manifattura ta' preparazzjonijiet ta' l-ikel omoġenizzati u ikel dietetiku
15.89 
Manifattura ta’ prodotti oħra ta’ l-ikel n.e.c.
10.89 
Manifattura ta' prodotti oħra ta' l-ikel n.e.c.
15.91 
Manifattura tax-xorb alkoħoliku distillat tajjeb għax-xorb
11.01 
Distillazzjoni, rettifikazzjoni u taħlit ta' spirti
15.92 
Produzzjoni ta’ l-alkoħol ta’ l-ethyl minn materjali fermentati
11.01 
Distillazzjoni, rettifikazzjoni u taħlit ta' spirti
20.14 
Code: 20.14 
Manifattura ta' kimiċi bażiċi oħra organiċi
15.93 
Manifattura tal l-inbejjed
11.02 
Manifattura ta' inbid mill-għeneb
15.94 
Manifattura taċ-ċidru u inbejjed oħra tal-frott
11.03 
Manifattura ta' sidru u nbejjed oħra tal-frott
15.95 
Manifattura ta’ xorb ieħor iffermentat mhux distillat
11.04 
Manifattura ta' xarbiet oħra ffermentati mhux iddistillati
15.96 
Manifattura tal-birra
11.05 
Manifattura ta' birra
15.97 
Manifattura tax-xgħir
11.06 
Manifattura ta' malt
15.98 
Produzzjoni ta’ l-ilma minerali u l-luminata
11.07 
Manifattura ta' soft drinks; produzzjoni ta' ilmijiet minerali u ilmijiet oħra tal-fliexken
16.00 
Manifattura tal-prodotti tat-tabakk
12.00 
Manifattura ta' prodotti tat-tabakk
17.11 
Preparazzjoni u nsiġ tal-fibri tal-qoton
13.10 
Tħejjija u għażil ta' fibri tat-tessuti
17.12 
Preparazzjoni u nsiġ tal-fibri tas-suf
13.10 
Tħejjija u għażil ta' fibri tat-tessuti
17.13 
Preparazzjoni u nsiġ tal-fibri ta’ ħajt tas-suf
13.10 
Tħejjija u għażil ta' fibri tat-tessuti
17.14 
Preparazzjoni u nsiġ tal-fibri tat-tip tal-qanneb
13.10 
Tħejjija u għażil ta' fibri tat-tessuti
17.15 
Tfigħ u preparazzjoni tal-ħarir, inkluż minn trufijiet, u tfigħ u nsiġ ta’ ħjut tal-filamenti sintetiċi jew artifiċjali
13.10 
Tħejjija u għażil ta' fibri tat-tessuti
17.16 
Manifattura tal-ħjut tal-ħjata
13.10 
Tħejjija u għażil ta' fibri tat-tessuti
17.17 
Preparazzjoni u nsiġ ta’ fibri oħra tat-tessuti
13.10 
Tħejjija u għażil ta' fibri tat-tessuti
17.21 
Nsiġ tat-tip tal-qoton
13.20 
Insiġ ta' tessuti
17.22 
Nsiġ tat-tip tas-suf
13.20 
Insiġ ta' tessuti
17.23 
Nsiġ tat-tip tal-ħajt tas-suf
13.20 
Insiġ ta' tessuti
17.24 
Nsiġ tat-tip tal-ħarir
13.20 
Insiġ ta' tessuti
17.25 
Nsiġ ieħor tat-tessuti
13.20 
Insiġ ta' tessuti
17.30 
Tlestija tat-tessuti
13.30 
Irfinar ta' tessuti

Page 4/26  
Top