CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Klassifikazzjoni Statistika ta’ Attivitajiet Ekonomiċi fil-Komunità Ekonomika Ewropea (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Klassifikazzjoni Statistika ta’ Attivitajiet Ekonomiċi fil-Komunità Ekonomika Ewropea, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
12.00 
Xogħol fil-minjeri għall-uranju u minerali tat-thorium
09.90 
Attivitajiet ta' sostenn għal minjieri u barrieri oħra
13.10 
Xogħol fil-minjieri tal-minerali tal-metall
07.10 
Qtugħ ta' ħadid mill-minjieri
09.90 
Code: 09.90 
Attivitajiet ta' sostenn għal minjieri u barrieri oħra
13.20 
Xogħol fil-minjieri ta’ materjali tal-metall mhux tal-ħadid, ħlief uranju u materjali tat-thorium
07.29 
Qtugħ ta' metall ieħor mhux ferruż mill-minjieri
09.90 
Code: 09.90 
Attivitajiet ta' sostenn għal minjieri u barrieri oħra
14.11 
Xogħol fil-barrieri ta’ ġebel tat-tiżjin u tal-bini
08.11 
Qtugħ ta' ġebel ornamentali u ġebel tal-bini, ġebel tal-franka, gypsum, ġibs, u lavanja
09.90 
Code: 09.90 
Attivitajiet ta' sostenn għal minjieri u barrieri oħra
14.12 
Xogħol fil-barrieri ta’ ġebel tal-ġir, gypsium u ġibs
08.11 
Qtugħ ta' ġebel ornamentali u ġebel tal-bini, ġebel tal-franka, gypsum, ġibs, u lavanja
09.90 
Code: 09.90 
Attivitajiet ta' sostenn għal minjieri u barrieri oħra
14.13 
Xogħol fil-barrieri ta’ lavanja
08.11 
Qtugħ ta' ġebel ornamentali u ġebel tal-bini, ġebel tal-franka, gypsum, ġibs, u lavanja
09.90 
Code: 09.90 
Attivitajiet ta' sostenn għal minjieri u barrieri oħra
14.21 
Operazzjoni tal-ħofor tan-naqal u tar-ramel
08.12 
Operazzjoni ta' fosos taż-żrar u r-ramel; qtugħ ta' tafal u kawlina mill-minjieri
09.90 
Code: 09.90 
Attivitajiet ta' sostenn għal minjieri u barrieri oħra
14.22 
Xogħol fil-minjieri tat-tafal u kawlina
08.12 
Operazzjoni ta' fosos taż-żrar u r-ramel; qtugħ ta' tafal u kawlina mill-minjieri
09.90 
Code: 09.90 
Attivitajiet ta' sostenn għal minjieri u barrieri oħra
14.30 
Xogħol fil-minerali kimiċi u ta’ fertiliżżant
08.91 
Qtugħ ta' minerali kimiċi u fertilizzanti mill-minjieri
09.90 
Code: 09.90 
Attivitajiet ta' sostenn għal minjieri u barrieri oħra
14.40 
Produzzjoni tal-melħ
08.93 
Estrazzjoni ta' melħ
09.90 
Code: 09.90 
Attivitajiet ta' sostenn għal minjieri u barrieri oħra
10.84 
Code: 10.84 
Manifattura ta' kondimenti u ħwawar
14.50 
Xogħol ieħor fil-minjieri u fil-barrieri n.e.c.
08.99 
Minjieri u barrieri oħra n.e.c.
09.90 
Code: 09.90 
Attivitajiet ta' sostenn għal minjieri u barrieri oħra
38.21 
Code: 38.21 
Trattament ta' skart mhux perikoluż u disponiment minnu
15.11 
Produzzjoni u priservar tal-laħam
10.11 
Ipproċessar u priservar ta' laħam
15.12 
Produzzjoni u priservar tal-laħam tat-tjur
10.11 
Ipproċessar u priservar ta' laħam
10.12 
Code: 10.12 
Ipproċessar u priservar ta' laħam tat-tjur
15.13 
Produzzjoni tal-laħam u l-prodotti tal-laħam tat-tjur
10.13 
Produzzjoni ta' laħam u prodotti ta' laħam tat-tjur
10.85 
Code: 10.85 
Manifattura ta' ikliet u platti lesti
10.89 
Code: 10.89 
Manifattura ta' prodotti oħra ta' l-ikel n.e.c.
15.20 
Ipproċessar u priservar tal-ħut u l-prodotti tal-ħut
10.20 
Ipproċessar u priservar ta' ħut, krustaċji u molluski
10.85 
Code: 10.85 
Manifattura ta' ikliet u platti lesti
15.31 
Ipproċessar u priservar tal-patata
10.31 
Ipproċessar u priservar ta' patata
15.32 
Manifattura tal-meraq tal-frott u tal-ħxejjex
10.32 
Manifattura ta' meraq tal-frott u tal-ħxejjex
15.33 
Ipproċessar u priservar tal-frott u tal-ħxejjex n.e.c.
10.39 
Ipproċessar u ppreservar ieħor ta' frott u ħxejjex
10.85 
Code: 10.85 
Manifattura ta' ikliet u platti lesti
15.41 
Manifattura taż-żjut u x-xaħmijiet mhux maħduma
10.41 
Manifattura ta' żjut u xaħmijiet
15.42 
Manifattura taż-żjut u x-xaħmijiet irfinuti
10.41 
Manifattura ta' żjut u xaħmijiet
15.43 
Manifattura tal-margarina u xaħmijiet simili li jittieklu
10.42 
Manifattura ta' marġerina u xaħmijiet simili li jittieklu
15.51 
Operazzjoni tat-tisjir tal-prodotti tal-ħalib u tal-ġobon
10.51 
Operazzjoni ta' mħaleb u manifattura ta' ġobon
15.52 
Manifattura tal-ġelat
10.52 
Manifattura ta' ġelat

Page 3/26  
Top