CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Klassifikazzjoni Statistika ta’ Attivitajiet Ekonomiċi fil-Komunità Ekonomika Ewropea (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Klassifikazzjoni Statistika ta’ Attivitajiet Ekonomiċi fil-Komunità Ekonomika Ewropea, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
75.21 
Affarijiet barranin
88.99 
Attivitajiet oħra ta' ħidma soċjali mingħajr akkomodazzjoni n.e.c.
75.22 
Attivitajiet ta’ difiża
84.22 
Attivitajiet ta' difiża
75.23 
Attivitajiet ta’ ġustizzja u ġudizzjarji
84.23 
Attivitajiet tal-ġustizzja u ġudizzjarji
75.24 
Attivitajiet ta’ sigurta’, liġi u ordni pubblika
84.24 
Attivitajiet ta' ordni pubblika u ta' sigurtà
75.25 
Attivitajiet ta’ servizzi tan-nar
84.25 
Attivitajiet ta' servizz marbuta ma' tifi tan-nar
75.30 
Attivitajiet ta’ sigurta’ soċjali mandatorja
84.30 
Attivitajiet ta' sigurtà soċjali obbligatorji
80.10 
Edukazzjoni primarja
85.10 
Edukazzjoni ta' qabel il-primarja
85.20 
Code: 85.20 
Edukazzjoni primarja
80.21 
Edukazzjoni sekondarja ġenerali
85.31 
Edukazzjoni sekondarja ġenerali
80.22 
Edukazzjoni sekondarja teknika u vokazzjonali
85.32 
Edukazzjoni sekondarja teknika u vokazzjonali
80.30 
Edukazzjoni ogħla
85.41 
Edukazzjoni post-sekondarja, mhux terzjarja
85.42 
Code: 85.42 
Edukazzjoni terzjarja
80.41 
Attivitajiet ta’ skola tas-sewqan
85.53 
Attivitajiet ta' skejjel tas-sewqan
80.42 
Edukazzjoni tal-kbar u edukazzjoni oħra n.e.c.
85.32 
Edukazzjoni sekondarja teknika u vokazzjonali
85.51 
Code: 85.51 
Edukazzjoni sportiva u ta' rikreazzjoni
85.52 
Code: 85.52 
Edukazzjoni kulturali
85.59 
Code: 85.59 
Edukazzjoni oħra n.e.c.
85.11 
Attivitajiet ta’ l-isptar
86.10 
Attivitajiet ta' sptarijiet
87.20 
Code: 87.20 
Attivitajiet ta' kura residenzjali fir-rigward ta' ritardazzjoni mentali, saħħa mentali u abbuż minn sustanzi
85.12 
Attivitajiet ta’ prattika medika
86.21 
Attivitajiet ta' prattika medika ġenerali
86.22 
Code: 86.22 
Attivitajiet ta' prattika medika speċjalizzata
85.13 
Attivitajiet ta’ prattika dentali
86.23 
Attivitajiet ta' prattika dentali
85.14 
Attivitajiet oħra ta’ saħħa tal-bniedem
86.90 
Attivitajiet oħra marbuta mas-saħħa umana
87.10 
Code: 87.10 
Attivitajiet ta' kura residenzjali minn infermiera
87.20 
Code: 87.20 
Attivitajiet ta' kura residenzjali fir-rigward ta' ritardazzjoni mentali, saħħa mentali u abbuż minn sustanzi
87.30 
Code: 87.30 
Attivitajiet ta' kura residenzjali għall-anzjani u persuni b'diżabilità
85.20 
Attivitajiet veterinarji
75.00 
Attivitajiet veterinarji
85.31 
Attivitajiet ta’ xogħol soċjali bl-akkomodazzjoni
87.20 
Attivitajiet ta' kura residenzjali fir-rigward ta' ritardazzjoni mentali, saħħa mentali u abbuż minn sustanzi
87.30 
Code: 87.30 
Attivitajiet ta' kura residenzjali għall-anzjani u persuni b'diżabilità
87.90 
Code: 87.90 
Attivitajiet oħra ta' kura residenzjali
85.32 
Attivitajiet ta’ xogħol soċjali mingħajr akkomodazzjoni
88.10 
Attivitajiet ta' ħidma soċjali mingħajr akkomodazzjoni għall-anzjani u persuni b'diżabilità
88.91 
Code: 88.91 
Attivitajiet ta' kura tat-tfal matul il-jum
88.99 
Code: 88.99 
Attivitajiet oħra ta' ħidma soċjali mingħajr akkomodazzjoni n.e.c.
90.01 
Ġbir u trattament ta’ drenaġġ
37.00 
Sistema ta' drenaġġi
90.02 
Ġbir u trattament ta’ skart ieħor
38.11 
Ġbir ta' skart mhux perikoluż
38.12 
Code: 38.12 
Ġbir ta' skart perikoluż
38.21 
Code: 38.21 
Trattament ta' skart mhux perikoluż u disponiment minnu
38.22 
Code: 38.22 
Trattament ta' skart perikoluż u disponiment minnu
90.03 
Sanita’, rettifika u attivitajiet simili
38.11 
Ġbir ta' skart mhux perikoluż
39.00 
Code: 39.00 
Attivitajiet ta' rimedjazzjoni u servizzi oħra ta' ġestjoni ta' skart

Page 24/26  
Top