CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Klassifikazzjoni Statistika ta’ Attivitajiet Ekonomiċi fil-Komunità Ekonomika Ewropea (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Klassifikazzjoni Statistika ta’ Attivitajiet Ekonomiċi fil-Komunità Ekonomika Ewropea, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
74.20 
Attivitajiet ta’ arkitettura u ta’ inġinerija u konsulenza teknika relatata
71.11 
Attivitajiet arkitettoniċi
71.12 
Code: 71.12 
Attivitajiet ta' inġinerija u konsulenza teknika relatata
74.20 
Code: 74.20 
Attivitajiet fotografiċi
74.90 
Code: 74.90 
Attivitajiet oħra professjonali, xjentifiċi u tekniċi n.e.c.
74.30 
Eżami u analiżi teknika
71.20 
Testijiet tekniċi u analiżi
74.40 
Reklamar
73.11 
Aġenziji ta' riklamar
73.12 
Code: 73.12 
Rappreżentazzjoni tal-midja
74.50 
Reklutaġġ għax-xogħol u provvediment ta’ persunal
78.10 
Attivitajiet ta' avvjament ta' l-impjiegi
78.20 
Code: 78.20 
Attivitajiet ta' aġenziji ta' impjiegi temporanji
78.30 
Code: 78.30 
Provvediment ta' riżorsi umani oħra
74.60 
Attivitajiet ta’ investigazzjoni u sigurta’
74.90 
Attivitajiet oħra professjonali, xjentifiċi u tekniċi n.e.c.
80.10 
Code: 80.10 
Attivitajiet ta' sigurtà privata
80.20 
Code: 80.20 
Attivitajiet ta' servizz ta' sistemi ta' sigurtà
80.30 
Code: 80.30 
Attivitajiet ta' investigazzjoni
74.70 
Tindif industrijali
81.21 
Tindif ġenerali ta' bini
81.22 
Code: 81.22 
Attivitajiet oħra ta' tindif ta' bini u industrijali
81.29 
Code: 81.29 
Attivitajiet oħra ta' tindif
74.81 
Attivitajiet fotografiċi
74.20 
Attivitajiet fotografiċi
74.82 
Attivitajiet ta’ pakkjar
82.92 
Attivitajiet ta' ppakkjar
74.85 
Attivitajiet segretarji u ta’ traduzzjoni
74.30 
Attivitajiet ta' traduzzjoni u interpretazzjoni
82.11 
Code: 82.11 
Attivitajiet ikkombinati ta' servizz ta' amministrazzjoni ta' uffiċċji
82.19 
Code: 82.19 
Fotokopjar, tħejjija ta' dokumenti u attivitajiet oħra speċjalizzati ta' sostenn għall-uffiċċji
82.99 
Code: 82.99 
Attivitajiet oħra ta' servizz ta' sostenn fil-kummerċ n.e.c.
74.86 
Attivitajiet ta’ ċentru tat-telefonati
82.20 
Attivitajiet ta' ċentri ta' sejħiet
74.87 
Attivitajiet oħra ta’ negozju n.e.c.
59.20 
Reġistrazzjoni ta' ħoss u attivitajiet ta' pubblikazzjoni ta' mużika
63.99 
Code: 63.99 
Attivitajiet ta' servizz oħra marbuta ma' l-informatika n.e.c.
74.10 
Code: 74.10 
Attivitajiet speċjali ta' disinn
74.90 
Code: 74.90 
Attivitajiet oħra professjonali, xjentifiċi u tekniċi n.e.c.
77.40 
Code: 77.40 
Leasing ta' proprjetà intelletwali u ta' prodotti simili, ħlief xogħolijiet bid-dritt ta' l-awtur
82.30 
Code: 82.30 
Organizzaturi ta' konvenzjonijiet u wirjiet tan-negozju
82.91 
Code: 82.91 
Attivitajiet ta' aġenziji għall-irkupru u uffiċċji ta' kreditu
82.99 
Code: 82.99 
Attivitajiet oħra ta' servizz ta' sostenn fil-kummerċ n.e.c.
75.11 
Attivitajiet ġenerali (fuq kollox) ta’ servizz pubbliku
84.11 
Attivitajiet ġenerali ta' amministrazzjoni pubblika
75.12 
Regolazzjoni ta’ l-attivitajiet ta’ l-aġenziji li jipprovdu kura tas-saħħa, edukazzjoni, servizzi kulturali u servizzi soċjali oħra, eskluża s-sigurta’ soċjali
84.12 
Regolazzjoni ta' l-attivitajiet ta' provvediment ta' kura tas-saħħa, edukazzjoni, servizzi kulturali u servizzi soċjali oħra, barra sigurtà soċjali
75.13 
Regolazzjoni u kontribuzzjoni ta’ operazzjoni aktar effiċjenti ta’ negozju
82.99 
Attivitajiet oħra ta' servizz ta' sostenn fil-kummerċ n.e.c.
84.13 
Code: 84.13 
Regolazzjoni ta' u kontibut lejn operat aktar effiċjenti tan-negozji
75.14 
Attivitajiet ta’ servizzi ta’ appoġġ għall-gvern kollha
81.10 
Attivitajiet ta' sostenn għal faċilitajiet ikkombinati
84.11 
Code: 84.11 
Attivitajiet ġenerali ta' amministrazzjoni pubblika
91.01 
Code: 91.01 
Attivitajiet ta' libreriji u arkivji
75.21 
Affarijiet barranin
84.21 
Affarijiet barranin

Page 23/26  
Top