CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Klassifikazzjoni Statistika ta’ Attivitajiet Ekonomiċi fil-Komunità Ekonomika Ewropea (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Klassifikazzjoni Statistika ta’ Attivitajiet Ekonomiċi fil-Komunità Ekonomika Ewropea, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
72.10 
Konsulenza fuq affarijiet tal-komputer
62.02 
Attivitajiet ta' konsulenza marbuta mal-kompjuter
72.21 
Pubblikazzjoni ta’ software
58.21 
Pubblikazzjoni ta' logħob tal-kompjuter
58.29 
Code: 58.29 
Pubblikazzjoni oħra ta' softwer
62.01 
Code: 62.01 
Attivitajiet ta' programmar ta' kompjuters
72.22 
Konsulenza u provvista ta’ software ieħor
62.01 
Attivitajiet ta' programmar ta' kompjuters
62.02 
Code: 62.02 
Attivitajiet ta' konsulenza marbuta mal-kompjuter
62.09 
Code: 62.09 
Attivitajiet oħra ta' teknoloġija ta' l-informatika u ta' servizzi tal-kompjuter
72.30 
Ipproċessar ta’ informazzjoni
62.03 
Attivitajiet ta' ġestjoni ta' faċilitajiet tal-kompjuter
63.11 
Code: 63.11 
Ipproċessar ta' data, hosting u attivitajiet relatati
82.19 
Code: 82.19 
Fotokopjar, tħejjija ta' dokumenti u attivitajiet oħra speċjalizzati ta' sostenn għall-uffiċċji
72.40 
Attivitajiet fuq id-database
58.11 
Pubblikazzjoni ta' kotba
58.12 
Code: 58.12 
Pubblikazzjoni ta' direttorji u elenki ta' indirizzi
58.13 
Code: 58.13 
Pubblikazzjoni ta' gazzetti
58.14 
Code: 58.14 
Pubblikazzjoni ta' ġurnali u perjodiċi
58.19 
Code: 58.19 
Attivitajiet oħra ta' pubblikazzjoni
58.21 
Code: 58.21 
Pubblikazzjoni ta' logħob tal-kompjuter
58.29 
Code: 58.29 
Pubblikazzjoni oħra ta' softwer
59.20 
Code: 59.20 
Reġistrazzjoni ta' ħoss u attivitajiet ta' pubblikazzjoni ta' mużika
60.10 
Code: 60.10 
Xandir bir-radju
60.20 
Code: 60.20 
Programmi tat-televixin u attivitajiet tax-xandir
62.01 
Code: 62.01 
Attivitajiet ta' programmar ta' kompjuters
63.11 
Code: 63.11 
Ipproċessar ta' data, hosting u attivitajiet relatati
63.12 
Code: 63.12 
Ripożitorji tranżnazzjonali
72.50 
Manutenzjoni u tiswija ta’ makkinarju ta’ l-uffiċċju, tal-kontijiet u li jikkalkulaw
33.12 
Tiswija ta' makkinarju
95.11 
Code: 95.11 
Tiswija ta' kompjuters u tagħmir periferali
72.60 
Attivitajiet oħra relatati mal-kompjuter
62.09 
Attivitajiet oħra ta' teknoloġija ta' l-informatika u ta' servizzi tal-kompjuter
73.10 
Riċerka u żvilupp esperimentali fuq xjenzi naturali u inġinerija
72.11 
Riċerka u żvilupp esperimentali dwar bioteknoloġija
72.19 
Code: 72.19 
Riċerka u żvilupp esperimentali oħra dwar xjenzi naturali u inġinerija
72.20 
Code: 72.20 
Riċerka u żvilupp esperimentali oħra dwar xjenzi soċjali u l-umanitajiet
73.20 
Riċerka u żvilupp esperimentali fuq xjenzi u umanitajiet soċjali
72.20 
Riċerka u żvilupp esperimentali oħra dwar xjenzi soċjali u l-umanitajiet
74.11 
Attivitajiet legali
69.10 
Attivitajiet legali
74.12 
Attivitajiet tal-kontijiet, ta’ żamma tal-kotba u ta’ verifika; konsulenza dwar taxxa
69.20 
Kontabilità, żamma tal-kontijiet u verifika; konsulenza dwar taxxa
74.13 
Riċerka fuq is-suq u votazzjoni b’elezzjoni ta’ opinjoni pubblika
73.20 
Riċerka dwar is-suq u stħarriġ tal-fehma pubblika
74.14 
Attivitajiet ta’ konsulenza dwar negozju u amministrazzjoni
02.40 
Servizzi ta' sostenn għall-forestrija
70.21 
Code: 70.21 
Attivitajiet ta' relazzjonijiet pubbliċi u komunikazzjoni
70.22 
Code: 70.22 
Negozju u attivitajiet oħra ta' konsulenza dwar ġestjoni
74.90 
Code: 74.90 
Attivitajiet oħra professjonali, xjentifiċi u tekniċi n.e.c.
85.60 
Code: 85.60 
Attivitajiet ta' appoġġ għall-edukazzjoni
74.15 
Attivitajiet ta’ amministrazzjoni ta’ kumpaniji ta’ żamma
64.20 
Attivitajiet ta' soċjetajiet holding
70.10 
Code: 70.10 
Attivitajiet ta' uffiċċji ċentrali

Page 22/26  
Top