CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Klassifikazzjoni Statistika ta’ Attivitajiet Ekonomiċi fil-Komunità Ekonomika Ewropea (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Klassifikazzjoni Statistika ta’ Attivitajiet Ekonomiċi fil-Komunità Ekonomika Ewropea, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
65.21 
Kera finanzjarja
64.91 
Leasing finanzjarju
65.22 
Għoti ieħor ta’ kreditu
64.92 
Għotjiet oħra ta' flus
64.99 
Code: 64.99 
Attivitajiet ta' servizzi finanzjarji oħra, barra assigurazzjoni u flus mogħtija għal pensjoni n.e.c.
65.23 
Intermedjazzjoni oħra finanzjarja
64.20 
Attivitajiet ta' soċjetajiet holding
64.30 
Code: 64.30 
Trusts, fondi u entitajiet finanzjarji simili
64.99 
Code: 64.99 
Attivitajiet ta' servizzi finanzjarji oħra, barra assigurazzjoni u flus mogħtija għal pensjoni n.e.c.
66.01 
Assikurazzjoni fuq il-ħajja
65.11 
Assigurazzjoni fuq il-ħajja
65.20 
Code: 65.20 
Riassigurazzjoni
66.02 
Iffinanzjar tal-pensjoni
65.20 
Riassigurazzjoni
65.30 
Code: 65.30 
Flus mogħtija għal pensjoni
66.03 
Assikurazzjoni mhux tal-ħajja
65.12 
Assigurazzjoni oħra
65.20 
Code: 65.20 
Riassigurazzjoni
67.11 
Amministrazzjoni ta’ swieq finanzjarji
66.11 
Amministrazzjoni ta' swieq finanzjarji
67.12 
Senserija tas-sigurta’ u amministrazzjoni ta’ fondi
66.12 
Senserija ta' kuntratti ta' titoli u komoditajiet
66.30 
Code: 66.30 
Attivitajiet ta' ġestjoni ta' fondi
67.13 
Attivitajiet awżiljari għall-intermedjazzjoni finanzjarja n.e.c.
66.12 
Senserija ta' kuntratti ta' titoli u komoditajiet
66.19 
Code: 66.19 
Attivitajiet awżiljarji oħra għal servizzi finanzjarji, barra assigurazzjoni u flus mogħtija għal pensjoni
67.20 
Attivitajiet awżiljari għall-iffinanzjar ta’ l-assikurazzjoni u tal-pensjoni
66.21 
Valutazzjoni ta' riskji u ħsara
66.22 
Code: 66.22 
Attivitajiet ta' aġenti ta' l-assigurazzjoni u brokers
66.29 
Code: 66.29 
Attivitajiet oħra awżiljari għal assigurazzjoni u flus mogħtija għal pensjoni
70.11 
Żvilupp u bejgħ ta’ proprjeta’ immobbli
41.10 
Żvilupp ta' proġetti tal-bini
42 
Code: 42 
Inġinerija ċivili
70.12 
Xiri u bejgħ ta’ proprjeta’ immobbli tagħhom stess
68.10 
Xiri u bejgħ ta' proprjetà immobbli ta' l-individwu
70.20 
Kiri tal-proprjeta’ tagħhom stess
68.20 
Kiri u operazzjoni ta' proprjetà immobbli ta' l-individwu jew mikrija lill-individwu
70.31 
Aġenziji ta’ proprjeta’ immobbli
68.31 
Aġenziji tal-proprjetà immobbli
70.32 
Amministrazzjoni ta’ proprjeta’ immobbli fuq bażi ta’ miżata jew ta’ kuntratt
68.32 
Ġestjoni ta' proprjetà immobbli fuq bażi ta' ħlas jew kuntratt
81.10 
Code: 81.10 
Attivitajiet ta' sostenn għal faċilitajiet ikkombinati
71.10 
Kiri ta’ vetturi
77.11 
Kiri u leasing ta' karozzi u vetturi ħfief
71.21 
Kiri ta’ tagħmir ieħor ta’ trasport fuq l-art
77.12 
Kiri u leasing ta' trakkijiet
77.39 
Code: 77.39 
Kiri u leasing ta' makkinarju, tagħmir u oġġetti tanġibbli oħra n.e.c.
71.22 
Kiri ta’ tagħmir ta’ trasport fuq l-ilma
77.34 
Kiri u leasing ta' tagħmir għat-trasport ta' l-ilma
71.23 
Kiri ta’ tagħmir ta’ trasport bl-ajru
77.35 
Kiri u leasing ta' tagħmir għat-trasport ta' l-arja
71.31 
Kiri ta’ makkinarju u tagħmir agrikolu
77.31 
Kiri u leasing ta' makkinarju u tagħmir agrikolu
71.32 
Kiri ta’ makkinarju u tagħmir tal-kostruzzjoni u ta’ inġinerija ċivili
77.32 
Kiri u leasing ta' makkinarju u tagħmir tal-kostruzzjoni u l-inġinerija ċivili
77.39 
Code: 77.39 
Kiri u leasing ta' makkinarju, tagħmir u oġġetti tanġibbli oħra n.e.c.
71.33 
Kiri ta’ makkinarju u tagħmir ta’ l-uffiċċju, inklużi kompjuters
77.33 
Kiri u leasing ta' makkinarju u tagħmir għall-uffiċċju (inklużi kompjuters)
71.34 
Kiri ta’ makkinarju u tagħmir ieħor n.e.c.
77.39 
Kiri u leasing ta' makkinarju, tagħmir u oġġetti tanġibbli oħra n.e.c.
71.40 
Kiri ta’ oġġetti personali u tad-dar n.e.c.
77.21 
Kiri u leasing ta' oġġetti tar-rikreazzjoni u ta' l-isport
77.22 
Code: 77.22 
Kiri ta' tejps u diski tal-vidjo
77.29 
Code: 77.29 
Kiri u leasing ta' oġġetti oħra personali u għad-dar oħra

Page 21/26  
Top