CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Klassifikazzjoni Statistika ta’ Attivitajiet Ekonomiċi fil-Komunità Ekonomika Ewropea (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Klassifikazzjoni Statistika ta’ Attivitajiet Ekonomiċi fil-Komunità Ekonomika Ewropea, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
01.24 
Biedja tat-tjur
01.47 
Trobbija ta' tjur
01.25 
Biedja oħra ta’ l-annimali
01.44 
Trobbija ta' iġmla u kamelidi oħra
01.49 
Code: 01.49 
Trobbija ta' annimali oħra
03.22 
Code: 03.22 
Akwakultura ta' l-ilma ħelu
01.30 
Tkabbir ta’ uċuħ tar-raba’ flimkien mal-biedja ta’ l-annimali (biedja mħallta)
01.50 
Biedja mħallta
01.41 
Servizz ta’ attivitajiet agrikoli; bini u tiżwiq ta’ ġonna
01.61 
Attivitajiet ta' sostenn għall-produzzjoni ta' għelejjel
01.63 
Code: 01.63 
Attivitajiet ta' wara l-ħsad
01.64 
Code: 01.64 
Ipproċessar taż-żerriegħa għall-propagazzjoni
10.39 
Code: 10.39 
Ipproċessar u ppreservar ieħor ta' frott u ħxejjex
81.30 
Code: 81.30 
Attivitajiet ta' servizz ta' kura tal-pajsaġġ
01.42 
Servizz ta’ attivitajiet ta’ ħsieb ta’ l-annimali, ħlief attivitajiet veterinarji
01.62 
Attivitajiet ta' sostenn għall-produzzjoni ta' annimali
01.50 
Kaċċa, nsib u propagazzjoni ta’ kaċċa, inkluż servizz ta’ attivitajiet relatati
01.70 
Kaċċa, insib u attivitajiet ta' servizz relatati
94.99 
Code: 94.99 
Attivitajiet ta' organizzazzjonijiet oħra bi sħubija n.e.c.
02.01 
Forestrija u qtugħ ta’ siġar
01.29 
Tkabbir ta' għelejjel perenni oħra
02.10 
Code: 02.10 
Silvikultura u attivitajiet oħra tal-forestrija
02.20 
Code: 02.20 
Qtugħ u trasport ta' siġar għall-injam
02.30 
Code: 02.30 
Ġbir ta' prodotti mhux ta' l-injam li jikbru fis-salvaġġ
16.10 
Code: 16.10 
Serrar u nċanar ta' njam
02.02 
Forestrija u servizz ta’ attivitajiet relatati ta’ qtugħ ta’ siġar
02.40 
Servizzi ta' sostenn għall-forestrija
05.01 
Sajd
03.11 
Sajd fil-baħar
03.12 
Code: 03.12 
Sajd fl-ilma ħelu
70.22 
Code: 70.22 
Negozju u attivitajiet oħra ta' konsulenza dwar ġestjoni
05.02 
Razzett tal-ħut
03.21 
Akwakultura tal-baħar
03.22 
Code: 03.22 
Akwakultura ta' l-ilma ħelu
10.10 
Xogħol fil-minjieri u ġbir ta’ faħam iebes
05.10 
Qtugħ ta' faħam iebes mill-minjieri
09.90 
Code: 09.90 
Attivitajiet ta' sostenn għal minjieri u barrieri oħra
19.20 
Code: 19.20 
Manifattura ta' prodotti taż-żejt irraffinat
10.20 
Xogħol fil-minjieri u ġbir ta’ lignite
05.20 
Qtugħ ta' faħam u faħam kannella mill-minjieri
09.90 
Code: 09.90 
Attivitajiet ta' sostenn għal minjieri u barrieri oħra
19.20 
Code: 19.20 
Manifattura ta' prodotti taż-żejt irraffinat
10.30 
Estrazzjoni u ġbir ta’ pit
08.92 
Estrazzjoni ta' pit
09.90 
Code: 09.90 
Attivitajiet ta' sostenn għal minjieri u barrieri oħra
19.20 
Code: 19.20 
Manifattura ta' prodotti taż-żejt irraffinat
11.10 
Estrazzjoni ta’ petrolju mhux maħdum u gass naturali
06.10 
Estrazzjoni ta' żejt mhux irraffinat
06.20 
Code: 06.20 
Estrazzjoni ta' gass naturali
09.10 
Code: 09.10 
Attivitajiet ta' sostenn għall-estrazzjoni għaż-żejt u l-gass naturali
52.21 
Code: 52.21 
Attivitajiet ta' servizz minn ħwienet speċjalizzati inċidentali għat-trasport bl-art
52.22 
Code: 52.22 
Attivitajiet ta' servizz inċidentali għat-trasport fuq l-ilma
11.20 
Servizz ta’ attivitajiet li għandhom x’jaqsmu ma’ l-estrazzjoni taż-żejt u tal-gass, eskluża l-ispezzjoni
09.10 
Attivitajiet ta' sostenn għall-estrazzjoni għaż-żejt u l-gass naturali
12.00 
Xogħol fil-minjeri għall-uranju u minerali tat-thorium
07.21 
Qtugħ ta' uranju u torju mill-minjieri

Page 2/26  
Top