CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Klassifikazzjoni Statistika ta’ Attivitajiet Ekonomiċi fil-Komunità Ekonomika Ewropea (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Klassifikazzjoni Statistika ta’ Attivitajiet Ekonomiċi fil-Komunità Ekonomika Ewropea, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
51.55 
Bejgħ bl-ingrossa ta’ prodotti kimiċi
46.75 
Bejgħ bl-ingrossa ta' prodotti kimiċi
46.76 
Code: 46.76 
Bejgħ bl-ingrossa ta' prodotti oħra intermedji
51.56 
Bejgħ bl-ingrossa ta’ prodotti oħra intermedjari
46.76 
Bejgħ bl-ingrossa ta' prodotti oħra intermedji
51.57 
Bejgħ bl-ingrossa ta’ fdalijiet u skart
46.77 
Bejgħ bl-ingrossa ta' skart u ruttam
51.81 
Bejgħ bl-ingrossa ta’ għodda tal-magni
46.62 
Bejgħ bl-ingrossa ta' għodod mekkanizzati
51.82 
Bejgħ bl-ingrossa ta’ makkinarju tal-minjieri, tal-bini u ta’ inġinerija ċivili
46.63 
Bejgħ bl-ingrossa ta' makkinarju tal-minjieri, tal-kostruzzjoni u ta' l-inġineriji ċivili
51.83 
Bejgħ bl-ingrossa ta’ makkinarju għall-industrija tad-drapp u tal-magni tal-ħjata u tal-ħdim tas-suf
46.64 
Bejgħ bl-ingrossa ta' makkinarju għall-industrija tat-tessuti u ta' magni tal-ħjata u li jaħdmu s-suf
51.84 
Bejgħ bl-ingrossa ta’ komputers, tagħmir li jaqbad mal-komputers u software
46.51 
Bejgħ bl-ingrossa ta' kompjuters, tagħmir periferali tal-kompjuter u softwer
51.85 
Bejgħ bl-ingrossa ta’ makkinarju u tagħmir ieħor ta’ l-uffiċċju
46.65 
Bejgħ bl-ingrossa ta' għamara għall-uffiċċji
46.66 
Code: 46.66 
Bejgħ bl-ingrossa ta' makkinarju u tagħmir ieħor għall-uffiċċji
51.86 
Bejgħ bl-ingrossa ta’ partijiet u tagħmir ieħor elettroniku
46.52 
Bejgħ bl-ingrossa ta' tagħmir u parts ta' l-elettronika u t-telekomunikazzjoni
51.87 
Bejgħ bl-ingrossa ta’ makkinarju ieħor għall-użu fl-industrija, il-kummerċ u n-navigazzjoni
46.69 
Bejgħ bl-ingrossa ta' makkinarju u tagħmir ieħor
51.88 
Bejgħ bl-ingrossa ta’ makkinarju u aċċessori u implimenti agrikoli, inklużi l-muturi tal-ħart
46.61 
Bejgħ bl-ingrossa ta' makkinarju, tagħmir u provvisti agrikoli
51.90 
Bejgħ ieħor bl-ingrossa
46.90 
Negozju bl-ingrossa mhux speċjalizzat
52.11 
Bejgħ bl-imnut fi ħwienet mhux speċjaliżżati bl-ikel, ix-xorb jew it-tabakk imexxu
47.11 
Bejgħ bl-imnut minn ħwienet mhux speċjalizzati fejn jiddomina ikel, xorb jew tabakk
52.12 
Bejgħ ieħor bl-imnut fi ħwienet mhux speċjaliżżati
47.19 
Bejgħ ieħor bl-imnut minn ħwienet mhux speċjalizzati
52.21 
Bejgħ bl-imnut ta’ frott u ħxejjex
47.21 
Bejgħ bl-imnut ta' frott u ħxejjex
52.22 
Bejgħ bl-imnut ta’ lħam u prodotti tal-laħam
47.22 
Bejgħ bl-imnut ta' laħam u prodotti tal-laħam
52.23 
Bejgħ bl-imnut ta’ ħut, krustaċej u molluski
47.23 
Bejgħ bl-imnut ta' ħut, krustaċi u molluski
52.24 
Bejgħ bl-imnut ta’ ħobż, kejkijiet, dolċerija tad-dqiq u dolċerija taz-zokkor
47.24 
Bejgħ bl-imnut ta' ħobż, pasti, ħlewwiet tad-dqiq u dolċerija
52.25 
Bejgħ bl-imnut ta’ alkoħol u xorb ieħor
47.25 
Bejgħ bl-imnut ta' xorb
52.26 
Bejgħ bl-imnut ta’ prodotti tat-tabakk
47.26 
Bejgħ bl-imnut ta' prodotti tat-tabakk
52.27 
Bejgħ ieħor bl-imnut ta’ ikel, xorb u tabakk fi ħwienet speċjaliżżati
47.21 
Bejgħ bl-imnut ta' frott u ħxejjex
47.29 
Code: 47.29 
Bejgħ ieħor bl-imnut ta' ikel minn ħwienet speċjalizzati
52.31 
Kimiċi li jqassmu
47.73 
Spiżjar fi ħwienet speċjalizzati
52.32 
Bejgħ bl-imnut ta’ oġġetti mediċi u ortopediċi
47.74 
Bejgħ bl-imnut ta' oġġetti mediċi u ortopediċi minn ħwienet speċjalizzati
52.33 
Bejgħ bl-imnut ta’ oġġetti kosmetiċi u tat-toilet
47.75 
Bejgħ bl-imnut ta' oġġetti kożmetiċi u tat-twaletta minn ħwienet speċjalizzati
52.41 
Bejgħ bl-imnut ta’ drappijiet
47.51 
Bejgħ bl-imnut ta' tessuti minn ħwienet speċjalizzati
52.42 
Bejgħ bl-imnut ta’ lbies
47.71 
Bejgħ bl-imnut ta' ħwejjeġ minn ħwienet speċjalizzati
52.43 
Bejgħ bl-imnut ta’ lbie tas-sieq u oġġetti tal-ġilda
47.72 
Bejgħ bl-imnut ta' xedd tas-saqajn u oġġetti tal-ġilda minn ħwienet speċjalizzati
52.44 
Bejgħ bl-imnut ta’ għamara, tagħmir tad-dawl u oġġetti tad-dar n.e.c.
47.53 
Bejgħ bl-imnut ta' twapet, twapet żgħar, kisi tal-ħajt u ta' l-art minn ħwienet speċjalizzati
47.59 
Code: 47.59 
Bejgħ bl-imnut ta' għamara, tagħmir għad-dawl u oġġetti għad-dar oħra minn ħwienet speċjalizzati
52.45 
Bejgħ bl-imnut ta’ strumenti ta’ l-elettriku tad-dar u oġġetti tr-radju u tat-televiżjoni
47.43 
Bejgħ bl-imnut ta' tagħmir awdjo u vidjo minn ħwienet speċjalizzati
47.54 
Code: 47.54 
Bejgħ bl-imnut ta' apparat ta' l-elettriku għad-dar minn ħwienet speċjalizzati
47.59 
Code: 47.59 
Bejgħ bl-imnut ta' għamara, tagħmir għad-dawl u oġġetti għad-dar oħra minn ħwienet speċjalizzati
47.63 
Code: 47.63 
Bejgħ bl-imnut ta' reġistrazzjonijiet ta' mużika u vidjo minn ħwienet speċjalizzati
52.46 
Bejgħ bl-imnut ta’ ħwejjeġ tal-ħadid, żebgħa u ħġieġ
47.52 
Bejgħ bl-imnut ta' ferramenta, żebgħa u ħġieġ minn ħwienet speċjalizzati
52.47 
Bejgħ bl-imnut ta’ kotba, gażżetti u karti ta’ l-ittri
47.61 
Bejgħ bl-imnut ta' kotba minn ħwienet speċjalizzati
47.62 
Code: 47.62 
Bejgħ bl-imnut ta' gazzetti u kartolerija minn ħwienet speċjalizzati
52.48 
Bejgħ ieħor bl-imnut ta’ fi ħwienet speċjaliżżati
47.41 
Bejgħ bl-imnut ta' kompjuters, unitajiet periferali u softwer minn ħwienet speċjalizzati

Page 18/26  
Top