CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Klassifikazzjoni Statistika ta’ Attivitajiet Ekonomiċi fil-Komunità Ekonomika Ewropea (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Klassifikazzjoni Statistika ta’ Attivitajiet Ekonomiċi fil-Komunità Ekonomika Ewropea, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
51.17 
Aġenti involuti fil-bejgħ ta’ ikel, xorb u tabakk
46.17 
Aġenti involuti fil-bejgħ ta' ikel, xorb u tabakk
51.18 
Aġenti li jispeċjaliżżaw fil-bejgħ ta’ prodotti partikolari jew meded ta’ prodotti n.e.c.
46.18 
Aġenti li jispeċjalizzaw fil-bejgħ bl-ingrossa ta' prodotti oħra
51.19 
Aġenti involuti fil-bejgħ ta’ varjeta’ ta’ oġġetti
46.19 
Aġenti involuti fil-bejgħ ta' varjetà ta' oġġetti
51.21 
Bejgħ bl-ingrossa ta’ granelli, żerriegħa u għalf ta’ l-annimali
46.21 
Bejgħ bl-ingrossa ta' qmugħ, tabakk mhux maħdum, żrieragħ u għalf ta' l-annimali
51.22 
Bejgħ bl-ingrossa ta’ fjuri u pjanti
46.22 
Bejgħ bl-ingrossa ta' fjuri u pjanti
51.23 
Bejgħ bl-ingrossa ta’ annimali ħajjin
46.23 
Bejgħ bl-ingrossa ta' annimali ħajja
51.24 
Bejgħ bl-ingrossa ta’ qxur, ġlud u ġilda
46.24 
Bejgħ bl-ingrossa ta' ġlud
51.25 
Bejgħ bl-ingrossa ta’ tabakk immanifatturat
46.21 
Bejgħ bl-ingrossa ta' qmugħ, tabakk mhux maħdum, żrieragħ u għalf ta' l-annimali
51.31 
Bejgħ bl-ingrossa ta’ frott u ħxejjex
10.39 
Ipproċessar u ppreservar ieħor ta' frott u ħxejjex
46.31 
Code: 46.31 
Bejgħ bl-ingrossa ta' frott u ħxejjex
51.32 
Bejgħ bl-ingrossa ta’ laħam u prodotti tal-laħam
46.32 
Bejgħ bl-ingrossa ta' laħam u prodotti tal-laħam
51.33 
Bejgħ bl-ingrossa ta’ prodotti tal-ħalib, bajd u żjut u xaħmijiet li jittieklu
46.33 
Bejgħ bl-ingrossa ta' prodotti tal-ħalib, bajd u żjut u xaħmijiet ta' l-ikel
51.34 
Bejgħ bl-ingrossa ta’ xorb alkoħoliku u xorb ieħor
11.01 
Distillazzjoni, rettifikazzjoni u taħlit ta' spirti
11.02 
Code: 11.02 
Manifattura ta' inbid mill-għeneb
46.34 
Code: 46.34 
Bejgħ bl-ingrossa ta' xorb
51.35 
Bejgħ bl-ingrossa ta’ prodotti tat-tabakk
46.35 
Bejgħ bl-ingrossa ta' prodotti tat-tabakk
51.36 
Bejgħ bl-ingrossa ta’ zokkor u ċikkulata u dolċerija taz-zokkor
46.36 
Bejgħ bl-ingrossa ta' zokkor u ċikkulata u dolċerija
51.37 
Bejgħ bl-ingrossa ta’ kafe’, te’, kakaw u ħwawar
46.37 
Bejgħ bl-ingrossa ta' kafè, te, kawkaw u ħwawar
51.38 
Bejgħ bl-ingrossa ta’ ikel ieħor, inklużi ħut, krustaċej u molluski
46.31 
Bejgħ bl-ingrossa ta' frott u ħxejjex
46.38 
Code: 46.38 
Bejgħ bl-ingrossa ta' ikel ieħor, inkluż ħut, krustaċji u molluski
51.39 
Bejgħ bl-ingrossa mhux speċjaliżżat ta’ ikel, xorb u tabakk
46.39 
Bejgħ bl-ingrossa mhux speċjalizzat ta' ikel, xorb u tabakk
51.41 
Bejgħ bl-ingrossa ta’ drappijiet
46.41 
Bejgħ bl-ingrossa ta' tessuti
51.42 
Bejgħ bl-ingrossa ta’ lbies u lbies ta-sieq
46.42 
Bejgħ bl-ingrossa ta' ħwejjeġ u xedd tas-saqajn
51.43 
Bejgħ bl-ingrossa ta’ strumenti tad-dar ta’ l-elettriku u oġġetti tar-radju u t-televiżjoni
46.43 
Bejgħ bl-ingrossa ta' apparat domestiku ta' l-elettriku
46.47 
Code: 46.47 
Bejgħ bl-ingrossa ta' għamara, twapet u tagħmir għad-dawl
46.52 
Code: 46.52 
Bejgħ bl-ingrossa ta' tagħmir u parts ta' l-elettronika u t-telekomunikazzjoni
51.44 
Bejgħ bl-ingrossa ta’ oġġetti taċ-ċaqquf u tal-ħġieġ, karta għall-kisi tal-ħitan u materjali tat-tindif
46.44 
Bejgħ bl-ingrossa ta' kina u oġġetti tal-ħġieġ u materjal għat-tindif
46.49 
Code: 46.49 
Bejgħ bl-ingrossa ta' oġġetti oħra għad-dar
46.73 
Code: 46.73 
Bejgħ bl-ingrossa ta' injam, materjal għall-kostruzzjoni u tagħmir sanitarju
51.45 
Bejgħ bl-ingrossa ta’ fwejjaħ u kosmetiċi
46.45 
Bejgħ bl-ingrossa ta' fwieħa u kożmetiċi
51.46 
Bejgħ bl-ingrossa ta’ oġġetti farmaċewtiċi
46.46 
Bejgħ bl-ingrossa ta' oġġetti farmaċewtiċi
51.47 
Bejgħ bl-ingrossa ta’ oġġetti oħra tad-dar
46.43 
Bejgħ bl-ingrossa ta' apparat domestiku ta' l-elettriku
46.47 
Code: 46.47 
Bejgħ bl-ingrossa ta' għamara, twapet u tagħmir għad-dawl
46.48 
Code: 46.48 
Bejgħ bl-ingrossa ta' arloġġi ta' l-idejn u ġojjelli
46.49 
Code: 46.49 
Bejgħ bl-ingrossa ta' oġġetti oħra għad-dar
46.73 
Code: 46.73 
Bejgħ bl-ingrossa ta' injam, materjal għall-kostruzzjoni u tagħmir sanitarju
51.51 
Bejgħ bl-ingrossa ta’ karburanti solidi, likwidi u tal-gass u prodotti li għandhom x’jaqsmu
46.71 
Bejgħ bl-ingrossa ta' fjuwil soldu, likwidu u fi stat ta' gass u prodotti relatati
51.52 
Bejgħ bl-ingrossa ta’ metalli u minerali tal-metall
46.72 
Bejgħ bl-ingrossa ta' metalli u minerali tal-metall
51.53 
Bejgħ bl-ingrossa ta’ njam, materjali tal-bini u tagħmir sanitarju
46.73 
Bejgħ bl-ingrossa ta' injam, materjal għall-kostruzzjoni u tagħmir sanitarju
51.54 
Bejgħ bl-ingrossa ta’ ħwejjeġ tal-ħadid, tagħmir u provvisti ta’ xogħol ta’ l-ilma u li jsaħħan
46.74 
Bejgħ bl-ingrossa ta' ferramenta u tagħmir u provvisti għall-plaming u t-tisħin

Page 17/26  
Top