CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Klassifikazzjoni Statistika ta’ Attivitajiet Ekonomiċi fil-Komunità Ekonomika Ewropea (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Klassifikazzjoni Statistika ta’ Attivitajiet Ekonomiċi fil-Komunità Ekonomika Ewropea, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
01.11 
Tkabbir ta’ ċereali u uċuħ tar-raba’ oħra n.e.c.
01.11 
Tkabbir ta' qmuħ (għajr ross), legumi u żrieragħ żejtnija
01.12 
Code: 01.12 
Tkabbir ta' ross
01.13 
Code: 01.13 
Tkabbir ta' ħxejjex u bettiegħ u dulliegħ, ħxejjex ikkultivati għall-għeruq tagħhom (bħaz-zunnarija u l-pitravi) u tuberi
01.14 
Code: 01.14 
Tkabbir ta' kannamieli
01.15 
Code: 01.15 
Tkabbir ta' tabakk
01.16 
Code: 01.16 
Tkabbir ta' għelejjel fibrużi
01.19 
Code: 01.19 
Tkabbir ta' għelejjel oħra mhux perenni
01.26 
Code: 01.26 
Tkabbir ta' frott żejtni
01.28 
Code: 01.28 
Tkabbir ta' ħwawar, għelejjel aromatiċi, għelejjel mediċinali u għelejjel farmaċewtiċi
01.29 
Code: 01.29 
Tkabbir ta' għelejjel perenni oħra
01.63 
Code: 01.63 
Attivitajiet ta' wara l-ħsad
01.64 
Code: 01.64 
Ipproċessar taż-żerriegħa għall-propagazzjoni
01.12 
Tkabbir ta’ ħxejjex, speċjalitajiet ortikolturali u prodotti tal-mixtla.
01.11 
Tkabbir ta' qmuħ (għajr ross), legumi u żrieragħ żejtnija
01.13 
Code: 01.13 
Tkabbir ta' ħxejjex u bettiegħ u dulliegħ, ħxejjex ikkultivati għall-għeruq tagħhom (bħaz-zunnarija u l-pitravi) u tuberi
01.19 
Code: 01.19 
Tkabbir ta' għelejjel oħra mhux perenni
01.25 
Code: 01.25 
Tkabbir ta' frott ieħor tas-siġar u ta' l-arbuxxell u ġewż
01.28 
Code: 01.28 
Tkabbir ta' ħwawar, għelejjel aromatiċi, għelejjel mediċinali u għelejjel farmaċewtiċi
01.30 
Code: 01.30 
Propagazzjoni ta' pjanti
01.64 
Code: 01.64 
Ipproċessar taż-żerriegħa għall-propagazzjoni
02.10 
Code: 02.10 
Silvikultura u attivitajiet oħra tal-forestrija
02.30 
Code: 02.30 
Ġbir ta' prodotti mhux ta' l-injam li jikbru fis-salvaġġ
01.13 
Tkabbir ta’ frott, lewż, uċuħ tar-raba’ tax-xorb u tal-ħwawar
01.21 
Tkabbir ta' għeneb
01.22 
Code: 01.22 
Tkabbir ta' frott tropikali u subtropikali
01.23 
Code: 01.23 
Tkabbir ta' frott taċ-ċitru
01.24 
Code: 01.24 
Tkabbir ta' frott pomaċi u frott bl-għadma
01.25 
Code: 01.25 
Tkabbir ta' frott ieħor tas-siġar u ta' l-arbuxxell u ġewż
01.26 
Code: 01.26 
Tkabbir ta' frott żejtni
01.27 
Code: 01.27 
Tkabbir ta' għelejjel li minnhom isiru xarbiet
01.28 
Code: 01.28 
Tkabbir ta' ħwawar, għelejjel aromatiċi, għelejjel mediċinali u għelejjel farmaċewtiċi
01.63 
Code: 01.63 
Attivitajiet ta' wara l-ħsad
01.64 
Code: 01.64 
Ipproċessar taż-żerriegħa għall-propagazzjoni
02.30 
Code: 02.30 
Ġbir ta' prodotti mhux ta' l-injam li jikbru fis-salvaġġ
10.41 
Code: 10.41 
Manifattura ta' żjut u xaħmijiet
11.02 
Code: 11.02 
Manifattura ta' inbid mill-għeneb
01.21 
Biedja tal-qobla, biedja ta’ l-annimali li jipproduċu l-ħalib
01.41 
Trobbija ta' frat tal-ħalib
01.42 
Code: 01.42 
Trobbija ta' frat oħra u bufli
01.22 
Biedja tan-nagħaġ, mogħoż, żwiemel, ħmir, bgħula u bgħula minn ħmara u żiemel
01.43 
Trobbija ta' żwiemel u ekwini oħra
01.45 
Code: 01.45 
Trobbija ta' nagħaġ u mogħoż
01.49 
Code: 01.49 
Trobbija ta' annimali oħra
01.23 
Biedja tal-majjali
01.46 
Trobbija ta' majjali/annimali ta' l-istess speċi

Page 1/26  
Top