CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
65.21 
Finanšu noma
64.91 
Finanšu noma
65.22 
Cita veida kredītu piešķiršana
64.92 
Citi kreditēšanas pakalpojumi
64.99 
Code: 64.99 
Citur neklasificētas finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu
65.23 
Cita finanšu starpniecība, citur neminēta
64.20 
Holdingkompāniju darbība
64.30 
Code: 64.30 
Līdzekļu apvienošana trastos, fondos un līdzīgās finanšu vienībās
64.99 
Code: 64.99 
Citur neklasificētas finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu
66.01 
Dzīvības apdrošināšana
65.11 
Dzīvības apdrošināšana
65.20 
Code: 65.20 
Pārapdrošināšana
66.02 
Pensiju fondi
65.20 
Pārapdrošināšana
65.30 
Code: 65.30 
Pensiju uzkrāšana
66.03 
Nedzīvības apdrošināšana
65.12 
Apdrošināšana, izņemot dzīvības apdrošināšanu
65.20 
Code: 65.20 
Pārapdrošināšana
67.11 
Finanšu tirgu pārvalde
66.11 
Finanšu tirgus vadīšana
67.12 
Ieguldījumu portfeļu pārvaldība
66.12 
Operācijas ar vērtspapīriem
66.30 
Code: 66.30 
Fondu pārvaldīšana
67.13 
Citas palīgdarbības finanšu starpniecības jomā
66.12 
Operācijas ar vērtspapīriem
66.19 
Code: 66.19 
Citas finanšu pakalpojumus papildinošas darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu
67.20 
Palīgdarbības apdrošināšanas un pensiju jomā
66.21 
Riska un zaudējumu novērtēšana
66.22 
Code: 66.22 
Apdrošināšanas aģentu un brokeru darbība
66.29 
Code: 66.29 
Pārējā apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu papildinoša darbība
70.11 
Nekustamā īpašuma izveidošana un pārdošana
41.10 
Būvniecības projektu izstrādāšana
42 
Code: 42 
Inženierbūvniecība
70.12 
Tirgošanās ar pašam piederošu nekustamo īpašumu
68.10 
Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana
70.20 
Pašam piederoša īpašuma izīrēšana
68.20 
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana
70.31 
Nekustamā īpašuma aģentūras
68.31 
Starpniecība darbībā ar nekustamo īpašumu
70.32 
Nekustamā īpašuma pārvaldīšana komisijā vai pēc līguma
68.32 
Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata
81.10 
Code: 81.10 
Ēku uzturēšanas un ekspluatācijas darbības
71.10 
Automobiļu noma
77.11 
Automobiļu un citu vieglo transportlīdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings
71.21 
Citu transporta līdzekļu noma
77.12 
Kravu automobiļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings
77.39 
Code: 77.39 
Citur neklasificētu pārējo mašīnu, iekārtu un materiālo līdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings
71.22 
Ūdens transporta līdzekļu noma
77.34 
Ūdens transportlīdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings
71.23 
Gaisa transporta līdzekļu noma
77.35 
Gaisa transportlīdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings
71.31 
Lauksaimniecības iekārtu un ierīču noma
77.31 
Lauksaimniecības mašīnu un iekārtu iznomāšana un ekspluatācijas līzings
71.32 
Būvniecības un inženierbūvniecības mašīnu un iekārtu noma
77.32 
Būvniecības mašīnu un iekārtu iznomāšana un ekspluatācijas līzings
77.39 
Code: 77.39 
Citur neklasificētu pārējo mašīnu, iekārtu un materiālo līdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings
71.33 
Biroja iekārtu un tehnikas, t.sk. datoru, noma
77.33 
Biroja tehnikas un iekārtu iznomāšana un ekspluatācijas līzings (ieskaitot datorus)
71.34 
Citu mašīnu un iekārtu noma, citur neminēta
77.39 
Citur neklasificētu pārējo mašīnu, iekārtu un materiālo līdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings
71.40 
Personisku un mājsaimniecības priekšmetu noma, citur neminēta
77.21 
Atpūtas un sporta priekšmetu iznomāšana un ekspluatācijas līzings
77.22 
Code: 77.22 
Videoierakstu un disku iznomāšana
77.29 
Code: 77.29 
Cita veida individuālās lietošanas un mājsaimniecības priekšmetu iznomāšana un ekspluatācijas līzings

Page 21/26  
Top