CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Source classification: Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
25.99 
Citur neklasificētu gatavo metālizstrādājumu ražošana
31.62 
Citu elektroiekārtu ražošana, citur neminēta
36.63 
Code: 36.63 
Citas rūpniecības nozares, citur neminētas
26.11 
Elektronisko komponentu ražošana
24.66 
Citu ķīmijas produktu ražošana, citur neminēta
31.10 
Code: 31.10 
Elektromotoru, elektroģeneratoru un elektrības transformatoru ražošanaElektromotoru, ģeneratoru un transformatoru ražošana
31.20 
Code: 31.20 
Elektrības sadales un kontroles iekārtu ražošana
31.30 
Code: 31.30 
Izolēto vadu un kabeļu ražošana
32.10 
Code: 32.10 
Elektronlampu un citu elektronisku sastāvdaļu ražošana
32.30 
Code: 32.30 
Televīzijas un radio uztvērējaparatūras, skaņas un attēla ierakstīšanas vai reproducēšanas aparatūras un saistītu preču ražošana
26.12 
Elektronisko plašu ražošana
32.10 
Elektronlampu un citu elektronisku sastāvdaļu ražošana
26.20 
Datoru un perifēro iekārtu ražošana
30.02 
Datoru un citu informācijas apstrādes iekārtu ražošana
32.30 
Code: 32.30 
Televīzijas un radio uztvērējaparatūras, skaņas un attēla ierakstīšanas vai reproducēšanas aparatūras un saistītu preču ražošana
26.30 
Sakaru iekārtu ražošana
31.62 
Citu elektroiekārtu ražošana, citur neminēta
32.20 
Code: 32.20 
Televīzijas un radio raidaparatūras ražošana telefona un telegrāfa līniju sakariem
32.30 
Code: 32.30 
Televīzijas un radio uztvērējaparatūras, skaņas un attēla ierakstīšanas vai reproducēšanas aparatūras un saistītu preču ražošana
26.40 
Sadzīves elektronisko iekārtu ražošana
32.30 
Televīzijas un radio uztvērējaparatūras, skaņas un attēla ierakstīšanas vai reproducēšanas aparatūras un saistītu preču ražošana
36.50 
Code: 36.50 
Spēļu un rotaļlietu ražošana
26.51 
Mērīšanas, pārbaudes, izmēģināšanas un navigācijas instrumentu un aparātu ražošana
31.62 
Citu elektroiekārtu ražošana, citur neminēta
33.20 
Code: 33.20 
Ierīču un aparatūras ražošana mērīšanas, kontroles, noteikšanas, navigācijas un citiem nolūkiem, izņemot rūpnieciska procesa kontroles iekārtas
26.52 
Pulksteņu ražošana
33.50 
Pulksteņu ražošana
26.60 
Apstarošanas, elektromedicīnisko un elektroterapijas iekārtu ražošana
33.10 
Medicīnisko un ķirurģisko iekārtu un ortopēdisko ierīču ražošana
26.70 
Optisko instrumentu un fotoaparatūras ražošana
32.30 
Televīzijas un radio uztvērējaparatūras, skaņas un attēla ierakstīšanas vai reproducēšanas aparatūras un saistītu preču ražošana
33.20 
Code: 33.20 
Ierīču un aparatūras ražošana mērīšanas, kontroles, noteikšanas, navigācijas un citiem nolūkiem, izņemot rūpnieciska procesa kontroles iekārtas
33.40 
Code: 33.40 
Optisku ierīču un foto aparatūras ražošana
26.80 
Magnētisko un optisko datu nesēju ražošana
24.65 
Datu nesēju ražošana
27.11 
Elektromotoru, ģeneratoru un transformatoru ražošana
31.10 
Elektromotoru, elektroģeneratoru un elektrības transformatoru ražošanaElektromotoru, ģeneratoru un transformatoru ražošana
31.62 
Code: 31.62 
Citu elektroiekārtu ražošana, citur neminēta
27.12 
Elektrosadales un kontroles iekārtu ražošana
31.20 
Elektrības sadales un kontroles iekārtu ražošana
27.20 
Galvanisko elementu ražošana
31.40 
Akumulatoru, galvanisko elementu un galvanisko bateriju ražošana
27.31 
Optisko šķiedru kabeļu ražošana
31.30 
Izolēto vadu un kabeļu ražošana
33.40 
Code: 33.40 
Optisku ierīču un foto aparatūras ražošana
27.32 
Citu elektronisko un elektrisko vadu un kabeļu ražošana
31.30 
Izolēto vadu un kabeļu ražošana
27.33 
Elektroinstalāciju savienotājelementu ražošana
25.23 
Būvniecībā izmantojamu plastmasas izstrādājumu ražošana
25.24 
Code: 25.24 
Citu plastmasas izstrādājumu ražošana
31.20 
Code: 31.20 
Elektrības sadales un kontroles iekārtu ražošana
27.40 
Apgaismes ierīču ražošana
31.50 
Apgaismes ierīču un elektrisko lampu ražošana
31.61 
Code: 31.61 
Dzinēju un transporta līdzekļu elektroiekārtu ražošana, citur neminēta
31.62 
Code: 31.62 
Citu elektroiekārtu ražošana, citur neminēta
27.51 
Elektriskās sadzīves aparatūras ražošana
29.71 
Mājsaimniecībā izmantojamu elektroierīču ražošana
27.52 
Neelektrisko sadzīves iekārtu ražošana
29.72 
Neelektrisku mājsaimniecības ierīču ražošana
27.90 
Citu elektroiekārtu ražošana
29.43 
Citu citur neklasificētu mašīnu ražošana

Page 9/26  
Top