CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Source classification: Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
95.23 
Apavu un ādas izstrādājumu remonts
52.74 
Remonts, citur neminēta veida
95.24 
Mēbeļu un dzīvokļu iekārtu remonts
36.11 
Krēslu un sēdekļu ražošana
36.12 
Code: 36.12 
Citu biroja un veikala mēbeļu ražošana
36.13 
Code: 36.13 
Citu virtuves mēbeļu ražošana
36.14 
Code: 36.14 
Citu mēbeļu ražošana
95.25 
Pulksteņu un juvelierizstrādājumu remonts
52.73 
Pulksteņu un juvelierizstrādājumu remonts
95.29 
Cita veida individuālās lietošanas priekšmetu un mājsaimniecības piederumu remonts
17.40 
Pašūtu tekstilizstrādājumu ražošana, izņemot apģērbu
36.30 
Code: 36.30 
Mūzikas instrumentu ražošana
52.74 
Code: 52.74 
Remonts, citur neminēta veida
96.01 
Tekstilizstrādājumu un kažokādu mazgāšana un (ķīmiskā) tīrīšana
93.01 
Auduma un kažokādas izstrādājumu mazgāšana un ķīmiskā tīrīšana
96.02 
Frizieru un skaistumkopšanas pakalpojumi
93.02 
Frizētavu darbs un cita veida skaistumkopšana
96.03 
Apbedīšana un ar to saistītā darbība
93.03 
Apbedīšana un saistītas darbības
96.04 
Fiziskās labsajūtas uzlabošanas pakalpojumi
93.04 
Ķermeņa kopšanas darbības
96.09 
Citur neklasificēti individuālie pakalpojumi
93.05 
Citas darbības pakalpojumu jomā, citur neminētas
97.00 
Mājsaimniecību kā darba devēju darbība ar algotā darbā nodarbinātām personām
95.00 
Privātas mājsaimniecības ar algotā darbā nodarbinātām personām
98.10 
Pašpatēriņa preču ražošana individuālajās mājsaimniecībās
96.00 
Privāto mājsaimniecību darbība nediferencētu preču iegūšanā pašu lietošanai
98.20 
Individuālo mājsaimniecību pašpatēriņa pakalpojumi
97.00 
Privāto mājsaimniecību darbība nediferencētu pakalpojumu saņemšanā pašu lietošanai
99.00 
Ārpusteritoriālo organizāciju un institūciju darbība
99.00 
Ekstrateritoriālās organizācijas un iestādes

Page 26/26  
Top