CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Source classification: Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
88.91 
Bērnu dienas aprūpes centru darbība
85.32 
Sociālā palīdzība bez izmitināšanas
88.99 
Citur neklasificēti sociālās aprūpes pakalpojumi
75.21 
Ārlietas
85.32 
Code: 85.32 
Sociālā palīdzība bez izmitināšanas
90.01 
Mākslinieku darbība
92.31 
Mākslas un literatūras jaunrade un interpretācija
92.34 
Code: 92.34 
Citas izklaides industrijas darbības, citur neminētas
90.02 
Mākslas palīgdarbības
92.31 
Mākslas un literatūras jaunrade un interpretācija
92.32 
Code: 92.32 
Mākslas iestāžu darbība
92.34 
Code: 92.34 
Citas izklaides industrijas darbības, citur neminētas
90.03 
Mākslinieciskā jaunrade
92.31 
Mākslas un literatūras jaunrade un interpretācija
92.40 
Code: 92.40 
Ziņu aģentūru darbība
90.04 
Kultūras iestāžu darbība
92.32 
Mākslas iestāžu darbība
91.01 
Bibliotēku un arhīvu darbība
75.14 
Pārvaldes atbalsta darbības
92.51 
Code: 92.51 
Bibliotēku un arhīvu darbība
91.02 
Muzeju darbība
92.52 
Muzeju darbība un vēsturisko vietu un ēku aizsardzība
91.03 
Vēsturisku objektu un līdzīgu apmeklējuma vietu darbība
92.52 
Muzeju darbība un vēsturisko vietu un ēku aizsardzība
91.04 
Botānisko dārzu, zooloģisko dārzu un dabas rezervātu darbība
92.53 
Botānisko un zooloģisko dārzu un dabas rezervātu darbība
92.00 
Azartspēles un derības
92.71 
Azartspēles un spēles uz naudu
93.11 
Sporta objektu darbība
92.61 
Sporta zāļu un stadionu apsaimniekošana
92.62 
Code: 92.62 
Citas ar sportu saistītas darbības, citur neminētas
93.12 
Sporta klubu darbība
92.62 
Citas ar sportu saistītas darbības, citur neminētas
93.13 
Fitnesa centru darbība
93.04 
Ķermeņa kopšanas darbības
93.19 
Citas sporta nodarbības
92.62 
Citas ar sportu saistītas darbības, citur neminētas
93.21 
Atrakciju un atpūtas parku darbība
92.33 
Gada tirgu un atrakciju parku darbība
93.29 
Cita izklaides un atpūtas darbība
92.34 
Citas izklaides industrijas darbības, citur neminētas
92.62 
Code: 92.62 
Citas ar sportu saistītas darbības, citur neminētas
92.72 
Code: 92.72 
Citas darbības atpūtas industrijas jomā, citur neminētas
94.11 
Darba devēju organizāciju darbība
91.11 
Uzņēmējdarbības un darba devēju organizāciju darbības
94.12 
Profesionālu organizāciju darbība
91.12 
Profesionālu organizāciju darbība
94.20 
Arodbiedrību darbība
91.20 
Arodbiedrību darbības
94.91 
Reliģisko organizāciju darbība
91.31 
Reliģisko organizāciju darbība
94.92 
Politisko organizāciju darbība
91.32 
Politisko organizāciju darbība
94.99 
Citur neklasificētu organizāciju darbība
01.50 
Medniecība, slazdošana, zīdītāju un putnu pavairošana, ieskaitot saistītas palīgdarbības
91.33 
Code: 91.33 
Citu apvienību darbības, citur neminētas
95.11 
Datoru un perifēro iekārtu remonts
72.50 
Biroja, grāmatvedības un informācijas tehnoloģijas aparatūras apkope un remonts
95.12 
Sakaru iekārtu remonts
32.20 
Televīzijas un radio raidaparatūras ražošana telefona un telegrāfa līniju sakariem
52.74 
Code: 52.74 
Remonts, citur neminēta veida
95.21 
Sadzīves elektronisko iekārtu remonts
52.72 
Mājsaimniecības elektroierīču remonts
95.22 
Mājsaimniecības piederumu, mājas un dārzu iekārtu remonts
29.32 
Citu lauksaimniecības un mežsaimniecības mašīnu ražošana
52.72 
Code: 52.72 
Mājsaimniecības elektroierīču remonts
95.23 
Apavu un ādas izstrādājumu remonts
52.71 
Zābaku, kurpju un citu ādas priekšmetu remonts

Page 25/26  
Top