CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Source classification: Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
77.33 
Biroja tehnikas un iekārtu iznomāšana un ekspluatācijas līzings (ieskaitot datorus)
71.33 
Biroja iekārtu un tehnikas, t.sk. datoru, noma
77.34 
Ūdens transportlīdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings
71.22 
Ūdens transporta līdzekļu noma
77.35 
Gaisa transportlīdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings
71.23 
Gaisa transporta līdzekļu noma
77.39 
Citur neklasificētu pārējo mašīnu, iekārtu un materiālo līdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings
71.21 
Citu transporta līdzekļu noma
71.32 
Code: 71.32 
Būvniecības un inženierbūvniecības mašīnu un iekārtu noma
71.34 
Code: 71.34 
Citu mašīnu un iekārtu noma, citur neminēta
77.40 
Intelektuālā īpašuma un līdzīgu darbu līzings, izņemot autortiesību objektus
74.87 
Cita komercdarbība, kas nav klasificēta citur
78.10 
Nodarbinātības aģentūru darbība
74.50 
Darbaspēka vervēšana un personāla atlase
92.72 
Code: 92.72 
Citas darbības atpūtas industrijas jomā, citur neminētas
78.20 
Nodrošināšana ar personālu uz laiku
74.50 
Darbaspēka vervēšana un personāla atlase
78.30 
Pārējo cilvēkresursu vadība
74.50 
Darbaspēka vervēšana un personāla atlase
79.11 
Ceļojumu biroju pakalpojumi
63.30 
Tūrisma aģentūru un ceļojumu rīkotāju darbība; palīdzība tūristiem, citur neminēta
79.12 
Tūrisma operatoru pakalpojumi
63.30 
Tūrisma aģentūru un ceļojumu rīkotāju darbība; palīdzība tūristiem, citur neminēta
79.90 
Citi rezervēšanas pakalpojumi un ar tiem saistītas darbības
63.30 
Tūrisma aģentūru un ceļojumu rīkotāju darbība; palīdzība tūristiem, citur neminēta
92.32 
Code: 92.32 
Mākslas iestāžu darbība
92.34 
Code: 92.34 
Citas izklaides industrijas darbības, citur neminētas
92.62 
Code: 92.62 
Citas ar sportu saistītas darbības, citur neminētas
92.72 
Code: 92.72 
Citas darbības atpūtas industrijas jomā, citur neminētas
80.10 
Personiskās drošības darbības
74.60 
Izmeklēšana un drošības darbības
80.20 
Drošības sistēmu pakalpojumi
45.31 
Elektrības pievadu un iekārtu uzstādīšana
74.60 
Code: 74.60 
Izmeklēšana un drošības darbības
80.30 
Izmeklēšanas darbības
74.60 
Izmeklēšana un drošības darbības
81.10 
Ēku uzturēšanas un ekspluatācijas darbības
70.32 
Nekustamā īpašuma pārvaldīšana komisijā vai pēc līguma
75.14 
Code: 75.14 
Pārvaldes atbalsta darbības
81.21 
Vispārēja ēku tīrīšana
74.70 
Ēku tīrīšana un uzkopšana
81.22 
Citas ēku un ražošanas objektu tīrīšanas un uzkopšanas darbības
74.70 
Ēku tīrīšana un uzkopšana
81.29 
Cita veida tīrīšanas darbības
74.70 
Ēku tīrīšana un uzkopšana
90.03 
Code: 90.03 
Kanalizācija, pretsoļi un tiem līdzīgas darbības
81.30 
Ainavu veidošanas un uzturēšanas darbības
01.41 
Lauksaimniecības dienestu darbības; ainavu arhitektūra
82.11 
Kombinētie biroju administratīvie pakalpojumi
74.85 
Sekretāru un tulkošanas pakalpojumi
82.19 
Kopēšana, dokumentu sagatavošana un citas specializētās biroju palīgdarbības
64.11 
Valsts pasta darbības
72.30 
Code: 72.30 
Datu apstrāde
74.85 
Code: 74.85 
Sekretāru un tulkošanas pakalpojumi
82.20 
Informācijas zvanu centru darbība
74.86 
Zvanu centru darbība
82.30 
Sanāksmju un tirdzniecības izstāžu organizatoru pakalpojumi
74.87 
Cita komercdarbība, kas nav klasificēta citur
82.91 
Iekasēšanas aģentūru un kredītbiroju pakalpojumi
74.87 
Cita komercdarbība, kas nav klasificēta citur
82.92 
Iepakošanas pakalpojumi
74.82 
Iesaiņojuma pakalpojumi
82.99 
Pārējas citur neklasificētas uzņēmējdarbības veicināšanas palīgdarbības
74.85 
Sekretāru un tulkošanas pakalpojumi
74.87 
Code: 74.87 
Cita komercdarbība, kas nav klasificēta citur
75.13 
Code: 75.13 
Uzņēmējdarbības pārvalde un efektivitātes paaugstināšana

Page 23/26  
Top