CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Source classification: Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
01.63 
Palīgdarbības pēc ražas novākšanas
01.41 
Lauksaimniecības dienestu darbības; ainavu arhitektūra
01.64 
Sēklu apstrāde sējai
01.11 
Graudaugu un citu labības kultūraugu audzēšana, citur neminēta
01.12 
Code: 01.12 
Dārzeņu, dārzkopības produkcijas un stādāmā materiāla audzēšana
01.13 
Code: 01.13 
Augļu, riekstu, vīnkopības kultūru un garšaugu audzēšana
01.41 
Code: 01.41 
Lauksaimniecības dienestu darbības; ainavu arhitektūra
01.70 
Medniecība un ar to saistītās palīgdarbības
01.50 
Medniecība, slazdošana, zīdītāju un putnu pavairošana, ieskaitot saistītas palīgdarbības
02.10 
Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības
01.12 
Dārzeņu, dārzkopības produkcijas un stādāmā materiāla audzēšana
02.01 
Code: 02.01 
Mežsaimniecība un meža izstrādāšana
02.20 
Mežizstrāde
02.01 
Mežsaimniecība un meža izstrādāšana
02.30 
Meža produktu vākšana
01.12 
Dārzeņu, dārzkopības produkcijas un stādāmā materiāla audzēšana
01.13 
Code: 01.13 
Augļu, riekstu, vīnkopības kultūru un garšaugu audzēšana
02.01 
Code: 02.01 
Mežsaimniecība un meža izstrādāšana
02.40 
Mežsaimniecības palīgdarbības
02.02 
Ar mežsaimniecību saistītas palīgdarbības
74.14 
Code: 74.14 
Konsultācijas uzņēmējdarbības un vadības jomā
03.11 
Jūras zvejniecība
05.01 
Zveja
03.12 
Saldūdens zvejniecība
05.01 
Zveja
03.21 
Jūras akvakultūra
05.02 
Zivkopība
03.22 
Saldūdens akvakultūra
01.25 
Cita veida lopkopība
05.02 
Code: 05.02 
Zivkopība
05.10 
Akmeņogļu ieguve
10.10 
Akmeņogļu ieguve un aglomerācija
05.20 
Brūnogļu (lignīta) ieguve
10.20 
Lignīta ieguve un aglomerācija
06.10 
Jēlnaftas ieguve
11.10 
Naftas un dabasgāzes ieguve
06.20 
Dabasgāzes ieguve
11.10 
Naftas un dabasgāzes ieguve
07.10 
Dzelzsrūdu ieguve
13.10 
Dzelzs rūdu ieguve
07.21 
Urāna un torija rūdu ieguve
12.00 
Urāna un torija rūdu ieguve
07.29 
Citu krāsaino metālu rūdu ieguve
13.20 
Krāsainā metāla rūdu ieguve, izņemot urāna un torija rūdas
08.11 
Būvakmeņu un dekoratīvo akmeņu ieguve, kaļķakmens, ģipša, krīta un slānekļa ieguve
14.11 
Dekoratīvo vai būvniecībā izmantojamo akmens materiālu ieguve
14.12 
Code: 14.12 
Kaļķakmens, ģipša un krīta ieguve
14.13 
Code: 14.13 
Slānekļa ieguve
08.12 
Grants un smilts karjeru izstrāde; māla un kaolīna ieguve
14.21 
Grants un smilšu karjeru ekspluatācija
14.22 
Code: 14.22 
Mālu un kaolīna ieguve
08.91 
Ķimikāliju un minerālmēslu ražošanā izmantojamo minerālu ieguve
14.30 
Minerālo vai ķīmisko mēslošanas līdzekļu ieguve
08.92 
Kūdras ieguve
10.30 
Kūdras ieguve un aglomerācija
08.93 
Sāls ieguve
14.40 
Sāls ieguve
08.99 
Citur neklasificēta pārējā ieguves rūpniecība
14.50 
Citu derīgo izrakteņu ieguve, citur neminēta
09.10 
Ar naftas un dabas gāzes ieguvi saistītās palīgdarbības
11.10 
Naftas un dabasgāzes ieguve
11.20 
Code: 11.20 
Ar naftas un dabasgāzes ieguvi saistītas palīgdarbības, izņemot izpēti
09.90 
Ar pārējo ieguves rūpniecību saistītās palīgdarbības
10.10 
Akmeņogļu ieguve un aglomerācija
10.20 
Code: 10.20 
Lignīta ieguve un aglomerācija
10.30 
Code: 10.30 
Kūdras ieguve un aglomerācija

Page 2/26  
Top