CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Source classification: Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
38.11 
Atkritumu savākšana (izņemot bīstamos atkritumus)
90.02 
Citu atkritumu savākšana un apstrāde
90.03 
Code: 90.03 
Kanalizācija, pretsoļi un tiem līdzīgas darbības
38.12 
Bīstamo atkritumu savākšana
23.30 
Kodoldegvielas ieguve un pārveide
40.11 
Code: 40.11 
Elektrības ražošana
90.02 
Code: 90.02 
Citu atkritumu savākšana un apstrāde
38.21 
Atkritumu apstrāde un izvietošana (izņemot bīstamos atkritumus)
14.50 
Citu derīgo izrakteņu ieguve, citur neminēta
24.15 
Code: 24.15 
Mēslošanas līdzekļu un slāpekļa savienojumu ražošana
90.02 
Code: 90.02 
Citu atkritumu savākšana un apstrāde
38.22 
Bīstamo atkritumu apstrāde un izvietošana
23.30 
Kodoldegvielas ieguve un pārveide
90.02 
Code: 90.02 
Citu atkritumu savākšana un apstrāde
38.31 
Nolietotu iekārtu, ierīču un mašīnu izjaukšana
37.10 
Atkritumu un lūžņu pārstrāde
38.32 
Šķirotu materiālu pārstrāde
37.10 
Atkritumu un lūžņu pārstrāde
37.20 
Code: 37.20 
Nemetāla atkritumu un lūžņu pārstrāde
39.00 
Sanitārija un citi atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi
90.03 
Kanalizācija, pretsoļi un tiem līdzīgas darbības
41.10 
Būvniecības projektu izstrādāšana
70.11 
Nekustamā īpašuma izveidošana un pārdošana
41.20 
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība
20.30 
Būvgaldniecības izstrādājumu ražošana
25.23 
Code: 25.23 
Būvniecībā izmantojamu plastmasas izstrādājumu ražošana
28.11 
Code: 28.11 
Metāla būvkonstrukciju un to daļu ražošana
45.21 
Code: 45.21 
Vispārējo būvju izbūve un inženierbūves
45.23 
Code: 45.23 
Automaģistrāļu, autoceļu, lidlauku, sporta laukumu būve
42 
Inženierbūvniecība
70.11 
Nekustamā īpašuma izveidošana un pārdošana
42.11 
Ceļu un maģistrāļu būvniecība
45.23 
Automaģistrāļu, autoceļu, lidlauku, sporta laukumu būve
42.12 
Dzelzceļu un metro būvniecība
45.21 
Vispārējo būvju izbūve un inženierbūves
45.23 
Code: 45.23 
Automaģistrāļu, autoceļu, lidlauku, sporta laukumu būve
42.13 
Tiltu un tuneļu būvniecība
45.21 
Vispārējo būvju izbūve un inženierbūves
42.21 
Ūdensapgādes sistēmu būvniecība
45.21 
Vispārējo būvju izbūve un inženierbūves
45.24 
Code: 45.24 
Ūdens projektu darbi
45.25 
Code: 45.25 
Citi montāžas darbi
42.22 
Elektroapgādes un telekomunikāciju sistēmu būvniecība
45.21 
Vispārējo būvju izbūve un inženierbūves
42.91 
Hidrotehnisko objektu būvniecība
45.24 
Ūdens projektu darbi
42.99 
Citur neklasificēta inženierbūvniecība
45.21 
Vispārējo būvju izbūve un inženierbūves
45.23 
Code: 45.23 
Automaģistrāļu, autoceļu, lidlauku, sporta laukumu būve
43.11 
Ēku nojaukšana
45.11 
Ēku nojaukšana un sagraušana; grunts pārvietošana
43.12 
Būvlaukuma sagatavošana
45.11 
Ēku nojaukšana un sagraušana; grunts pārvietošana
43.13 
Pētniecisko urbumu veikšana
45.12 
Pārbaudes urbumu izdarīšana
43.21 
Elektroinstalācijas ierīkošana
45.31 
Elektrības pievadu un iekārtu uzstādīšana
45.34 
Code: 45.34 
Citi uzstādīšanas darbi
43.22 
Cauruļvadu, apkures un gaisa kondicionēšanas iekārtu uzstādīšana
28.22 
Centrālapkures radiatoru un katlu ražošana
45.31 
Code: 45.31 
Elektrības pievadu un iekārtu uzstādīšana
45.33 
Code: 45.33 
Santehnikas cauruļvadu likšana

Page 15/26  
Top