CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Source classification: Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
33.16 
Lidaparātu un kosmosa kuģu remonts un apkope
35.30 
Lidaparātu un kosmisko aparātu ražošana
33.17 
Cita veida transportlīdzekļu apkope un remonts
35.20 
Dzelzceļa vai tramvaju lokomotīvju un ritošā sastāva ražošana
35.43 
Code: 35.43 
Invalīdu ratiņu ražošana
35.50 
Code: 35.50 
Citu transportlīdzekļu ražošana, citur neminēta
33.19 
Citu ierīču remonts
17.40 
Pašūtu tekstilizstrādājumu ražošana, izņemot apģērbu
17.52 
Code: 17.52 
Tauvu, virvju, auklu un tīklu ražošana
20.40 
Code: 20.40 
Koka konteineru ražošana
20.51 
Code: 20.51 
Citu koka izstrādājumu ražošana
25.13 
Code: 25.13 
Citu gumijas izstrādājumu ražošana
25.21 
Code: 25.21 
Plastmasas plātņu, lokšņu, cauruļu un profilu ražošana
25.24 
Code: 25.24 
Citu plastmasas izstrādājumu ražošana
26.15 
Code: 26.15 
Cita veida stikla ražošana un apstrāde, ieskaitot tehniskos stikla priekšmetus
26.40 
Code: 26.40 
Apdedzināta māla ķieģeļu, flīžu un būvproduktu ražošana
26.81 
Code: 26.81 
Abrazīvo materiālu ražošana
36.30 
Code: 36.30 
Mūzikas instrumentu ražošana
36.50 
Code: 36.50 
Spēļu un rotaļlietu ražošana
33.20 
Ražošanas iekārtu un ierīču uzstādīšana
25.21 
Plastmasas plātņu, lokšņu, cauruļu un profilu ražošana
26.15 
Code: 26.15 
Cita veida stikla ražošana un apstrāde, ieskaitot tehniskos stikla priekšmetus
26.40 
Code: 26.40 
Apdedzināta māla ķieģeļu, flīžu un būvproduktu ražošana
26.81 
Code: 26.81 
Abrazīvo materiālu ražošana
28 
Code: 28 
VEIDOTU METĀLA IZSTRĀDĀJUMU RAŽOŠANA, IZŅEMOT MEHĀNISMUS UN IEKĀRTAS
29 
Code: 29 
Mehānismu un iekārtu ražošana, citur neminēta
30 
Code: 30 
BIROJA IEKĀRTU UN DATORU RAŽOŠANA
31 
Code: 31 
ELEKTROMEHĀNISMU UN ELEKTROAPARATŪRAS RAŽOŠANA, CITUR NEMINĒTA
32 
Code: 32 
RADIO, TELEVĪZIJAS UN SAKARU IEKĀRTU UN APARATŪRAS RAŽOŠANA
33 
Code: 33 
MEDICĪNAS, PRECĪZIJAS UN OPTISKO APARĀTU, PULKSTEŅU RAŽOŠANA
33.30 
Code: 33.30 
Rūpnieciskā procesa kontroles iekārtu ražošana
34 
Code: 34 
MOTORIZĒTU TRANSPORTLĪDZEKĻU, PIEKABJU UN PUSPIEKABJU RAŽOŠANA
35 
Code: 35 
CITU TRANSPORTLĪDZEKĻU RAŽOŠANA
36 
Code: 36 
MĒBEĻU RAŽOŠANA; RŪPNIECĪBAS NOZARES, CITUR NEMINĒTAS
35.11 
Elektroenerģijas ražošana
40.11 
Elektrības ražošana
35.12 
Elektroenerģijas apgāde
40.12 
Elektrības pārvade
35.13 
Elektroenerģijas sadale
40.13 
Elektrības sadale un tirdzniecība
35.14 
Elektroenerģijas tirdzniecība
40.13 
Elektrības sadale un tirdzniecība
35.21 
Gāzes ražošana
40.21 
Gāzes ražošana
35.22 
Gāzveida kurināmā sadale pa cauruļvadiem
40.22 
Gāzveida kurināmā, izmantojot cauruļvadus, tirdzniecības un sadale
35.23 
Gāzes realizācija pa cauruļvadiem
40.22 
Gāzveida kurināmā, izmantojot cauruļvadus, tirdzniecības un sadale
35.30 
Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana
40.30 
Tvaika un karstā ūdens apgāde
36.00 
Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde
41.00 
Ūdens ieguve, attīrīšana un sadale
37.00 
Notekūdeņu savākšana un attīrīšana
90.01 
Notekūdeņu savākšana un apstrāde

Page 14/26  
Top