CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Source classification: Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
33.11 
Metāla izstrādājumu remonts
34.20 
Motorizētu transportlīdzekļu virsbūvju (kabīņu) ražošana; piekabju un puspiekabju ražošana
35.50 
Code: 35.50 
Citu transportlīdzekļu ražošana, citur neminēta
33.12 
Iekārtu remonts
28.52 
Vispārējā mašīnbūve
29.11 
Code: 29.11 
Dzinēju un turbīnu ražošana, izņemot lidaparātu, automobiļu un divriteņu transportlīdzekļu dzinējus
29.12 
Code: 29.12 
Sūkņu un kompresoru ražošana
29.13 
Code: 29.13 
Krānu un ventiļu ražošana
29.14 
Code: 29.14 
Gultņu, zobratu, sazobes un piedziņas elementu ražošana
29.21 
Code: 29.21 
Kurtuvju un krāšņu degļu ražošana
29.22 
Code: 29.22 
Celšanas un kraušanas iekārtu ražošana
29.23 
Code: 29.23 
Rūpniecisku dzesēšanas un ventilācijas iekārtu ražošana
29.24 
Code: 29.24 
Citu vispārējas nozīmes mehānismu ražošana, citur neminēta
29.31 
Code: 29.31 
Lauksaimniecības traktoru ražošana
29.32 
Code: 29.32 
Citu lauksaimniecības un mežsaimniecības mašīnu ražošana
29.41 
Code: 29.41 
Portatīvo rokas mašīnu ražošana
29.42 
Code: 29.42 
Citu metālapstrādes mašīnu ražošana
29.43 
Code: 29.43 
Citu citur neklasificētu mašīnu ražošana
29.51 
Code: 29.51 
Metalurģijā izmantojamu mašīnu ražošana
29.52 
Code: 29.52 
Derīgo izrakteņu rūpniecībā un būvniecībā izmantojamu mašīnu ražošana
29.53 
Code: 29.53 
Pārtikas rūpniecībā, dzērienu rūpniecībā un tabakas rūpniecībā izmantojamu mašīnu ražošana
29.54 
Code: 29.54 
Tekstilrūpniecībā un ādas apstrādes rūpniecībā izmantojamu mašīnu ražošana
29.55 
Code: 29.55 
Papīra un kartona ražošanā izmantojamu mašīnu ražošana
29.56 
Code: 29.56 
Citu speciālo mašīnu ražošana, citur neminēta
72.50 
Code: 72.50 
Biroja, grāmatvedības un informācijas tehnoloģijas aparatūras apkope un remonts
33.13 
Elektronisko iekārtu un optisko ierīču remonts
29.24 
Citu vispārējas nozīmes mehānismu ražošana, citur neminēta
31.10 
Code: 31.10 
Elektromotoru, elektroģeneratoru un elektrības transformatoru ražošanaElektromotoru, ģeneratoru un transformatoru ražošana
31.62 
Code: 31.62 
Citu elektroiekārtu ražošana, citur neminēta
32.10 
Code: 32.10 
Elektronlampu un citu elektronisku sastāvdaļu ražošana
32.30 
Code: 32.30 
Televīzijas un radio uztvērējaparatūras, skaņas un attēla ierakstīšanas vai reproducēšanas aparatūras un saistītu preču ražošana
33.10 
Code: 33.10 
Medicīnisko un ķirurģisko iekārtu un ortopēdisko ierīču ražošana
33.20 
Code: 33.20 
Ierīču un aparatūras ražošana mērīšanas, kontroles, noteikšanas, navigācijas un citiem nolūkiem, izņemot rūpnieciska procesa kontroles iekārtas
33.40 
Code: 33.40 
Optisku ierīču un foto aparatūras ražošana
33.50 
Code: 33.50 
Pulksteņu ražošana
33.14 
Elektroierīču remonts
29.71 
Mājsaimniecībā izmantojamu elektroierīču ražošana
31.10 
Code: 31.10 
Elektromotoru, elektroģeneratoru un elektrības transformatoru ražošanaElektromotoru, ģeneratoru un transformatoru ražošana
31.20 
Code: 31.20 
Elektrības sadales un kontroles iekārtu ražošana
31.62 
Code: 31.62 
Citu elektroiekārtu ražošana, citur neminēta
33.10 
Code: 33.10 
Medicīnisko un ķirurģisko iekārtu un ortopēdisko ierīču ražošana
33.20 
Code: 33.20 
Ierīču un aparatūras ražošana mērīšanas, kontroles, noteikšanas, navigācijas un citiem nolūkiem, izņemot rūpnieciska procesa kontroles iekārtas
33.15 
Kuģu un laivu remonts un apkope
35.11 
Kuģu būve un remonts
35.12 
Code: 35.12 
Izpriecu un sporta laivu būve un remonts

Page 13/26  
Top