CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Source classification: Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
01.11 
Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana
01.11 
Graudaugu un citu labības kultūraugu audzēšana, citur neminēta
01.12 
Code: 01.12 
Dārzeņu, dārzkopības produkcijas un stādāmā materiāla audzēšana
01.12 
Rīsu audzēšana
01.11 
Graudaugu un citu labības kultūraugu audzēšana, citur neminēta
01.13 
Dārzeņu audzēšana
01.11 
Graudaugu un citu labības kultūraugu audzēšana, citur neminēta
01.12 
Code: 01.12 
Dārzeņu, dārzkopības produkcijas un stādāmā materiāla audzēšana
01.14 
Cukurniedru audzēšana
01.11 
Graudaugu un citu labības kultūraugu audzēšana, citur neminēta
01.15 
Tabakas audzēšana
01.11 
Graudaugu un citu labības kultūraugu audzēšana, citur neminēta
01.16 
Šķiedraugu audzēšana
01.11 
Graudaugu un citu labības kultūraugu audzēšana, citur neminēta
01.19 
Citu viengadīgo kultūru audzēšana
01.11 
Graudaugu un citu labības kultūraugu audzēšana, citur neminēta
01.12 
Code: 01.12 
Dārzeņu, dārzkopības produkcijas un stādāmā materiāla audzēšana
01.21 
Vīnogu audzēšana
01.13 
Augļu, riekstu, vīnkopības kultūru un garšaugu audzēšana
01.22 
Tropu un subtropu augļu audzēšana
01.13 
Augļu, riekstu, vīnkopības kultūru un garšaugu audzēšana
01.23 
Citrusaugļu audzēšana
01.13 
Augļu, riekstu, vīnkopības kultūru un garšaugu audzēšana
01.24 
Sēkleņu un kauleņu audzēšana
01.13 
Augļu, riekstu, vīnkopības kultūru un garšaugu audzēšana
01.25 
Citu koku un krūmu augļu un riekstu audzēšana
01.12 
Dārzeņu, dārzkopības produkcijas un stādāmā materiāla audzēšana
01.13 
Code: 01.13 
Augļu, riekstu, vīnkopības kultūru un garšaugu audzēšana
01.26 
Eļļas augu audzēšana
01.11 
Graudaugu un citu labības kultūraugu audzēšana, citur neminēta
01.13 
Code: 01.13 
Augļu, riekstu, vīnkopības kultūru un garšaugu audzēšana
01.27 
Dzērienu ražošanā izmantojamo kultūru audzēšana
01.13 
Augļu, riekstu, vīnkopības kultūru un garšaugu audzēšana
01.28 
Garšaugu, aromātisko un ārstniecisko augu audzēšana
01.11 
Graudaugu un citu labības kultūraugu audzēšana, citur neminēta
01.12 
Code: 01.12 
Dārzeņu, dārzkopības produkcijas un stādāmā materiāla audzēšana
01.13 
Code: 01.13 
Augļu, riekstu, vīnkopības kultūru un garšaugu audzēšana
01.29 
Citu daudzgadīgo kultūru audzēšana
01.11 
Graudaugu un citu labības kultūraugu audzēšana, citur neminēta
02.01 
Code: 02.01 
Mežsaimniecība un meža izstrādāšana
01.30 
Augu pavairošana
01.12 
Dārzeņu, dārzkopības produkcijas un stādāmā materiāla audzēšana
01.41 
Piena lopkopība
01.21 
Govkopība, piena lopkopība
01.42 
Citu liellopu audzēšana
01.21 
Govkopība, piena lopkopība
01.43 
Zirgu un zirgu dzimtas dzīvnieku audzēšana
01.22 
Aitkopība, kazkopība, zirgkopība
01.44 
Kamieļu un kamieļu dzimtas dzīvnieku audzēšana
01.25 
Cita veida lopkopība
01.45 
Aitu un kazu audzēšana
01.22 
Aitkopība, kazkopība, zirgkopība
01.46 
Cūkkopība
01.23 
Cūkkopība
01.47 
Putnkopība
01.24 
Putnkopība
01.49 
Citu dzīvnieku audzēšana
01.22 
Aitkopība, kazkopība, zirgkopība
01.25 
Code: 01.25 
Cita veida lopkopība
01.50 
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība)
01.30 
Ar lopkopību apvienota kultūraugu audzēšana (jaukta lauksaimniecība)
01.61 
Augkopības papilddarbības
01.41 
Lauksaimniecības dienestu darbības; ainavu arhitektūra
01.62 
Lopkopības papilddarbības
01.42 
Lopkopības dienestu darbības, izņemot veterināros pakalpojumus
92.72 
Code: 92.72 
Citas darbības atpūtas industrijas jomā, citur neminētas
01.63 
Palīgdarbības pēc ražas novākšanas
01.11 
Graudaugu un citu labības kultūraugu audzēšana, citur neminēta
01.13 
Code: 01.13 
Augļu, riekstu, vīnkopības kultūru un garšaugu audzēšana

Page 1/26  
Top