CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Source classification: Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
55.20 
Izmitināšana viesu mājās un cita veida īslaicīgas apmešanās vietās
55.21 
Jauniešu apmetnes un kalnu apmetnes
55.23 
Code: 55.23 
Dažāda veida izmitināšanas vietas, citur neminētas
55.30 
Kempingu, atpūtas transportlīdzekļu laukumu un apdzīvojamo autopiekabju laukumu darbība
55.21 
Jauniešu apmetnes un kalnu apmetnes
55.22 
Code: 55.22 
Kempingi, tai skaitā apdzīvojamo autopiekabju laukumi
55.90 
Pārējo apmešanās vietu darbība
55.23 
Dažāda veida izmitināšanas vietas, citur neminētas
56.10 
Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi
55.30 
Restorāni
56.21 
Izbraukuma ēdināšana pēc pasūtījuma
55.52 
Ēdināšanas uzņēmumi
56.29 
Cita veida ēdināšanas pakalpojumi
55.51 
Ēdnīcas
55.52 
Code: 55.52 
Ēdināšanas uzņēmumi
56.30 
Bāru darbība
55.40 
Bāri
58.11 
Grāmatu izdošana
22.11 
Grāmatu izdošana
72.40 
Code: 72.40 
Datu bāžu darbības
58.12 
Izziņu katalogu izdošana
22.11 
Grāmatu izdošana
72.40 
Code: 72.40 
Datu bāžu darbības
58.13 
Laikrakstu izdošana
22.12 
Avīžu izdošana
72.40 
Code: 72.40 
Datu bāžu darbības
58.14 
Žurnālu un periodisko izdevumu izdošana
22.13 
Žurnālu un periodisko izdevumu izdošana
72.40 
Code: 72.40 
Datu bāžu darbības
58.19 
Citi izdevējdarbības veidi
22.15 
Cita veida izdošana
22.22 
Code: 22.22 
Citur neminētā poligrāfija
72.40 
Code: 72.40 
Datu bāžu darbības
58.21 
Datorspēļu tiražēšana
72.21 
Programmatūru izlaišana
72.40 
Code: 72.40 
Datu bāžu darbības
58.29 
Citu programmatūru tiražēšana
72.21 
Programmatūru izlaišana
72.40 
Code: 72.40 
Datu bāžu darbības
59.11 
Kinofilmu, video filmu un televīzijas programmu producēšana
92.11 
Kino un video filmu ražošana
92.20 
Code: 92.20 
Radio un televīzijas darbības
59.12 
Darbības pēc kinofilmu, video filmu un televīzijas programmu producēšanas
92.11 
Kino un video filmu ražošana
59.13 
Kinofilmu, video filmu un televīzijas programmu izplatīšana
92.12 
Kino un video filmu izplatīšana
59.14 
Kinofilmu demonstrēšana
92.13 
Kino filmu demonstrēšana
59.20 
Skaņu ierakstu producēšana
22.14 
Skaņu ierakstu izdošana
72.40 
Code: 72.40 
Datu bāžu darbības
74.87 
Code: 74.87 
Cita komercdarbība, kas nav klasificēta citur
92.11 
Code: 92.11 
Kino un video filmu ražošana
92.20 
Code: 92.20 
Radio un televīzijas darbības
60.10 
Radio programmu apraide
64.20 
Tālsakari
72.40 
Code: 72.40 
Datu bāžu darbības
92.20 
Code: 92.20 
Radio un televīzijas darbības
60.20 
Televīzijas programmu izstrāde un apraide
64.20 
Tālsakari
72.40 
Code: 72.40 
Datu bāžu darbības

Page 20/26  
Top