CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Source classification: Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
46.76 
Starpproduktu vairumtirdzniecība
51.56 
Citu starpproduktu vairumtirdzniecība
46.77 
Atkritumu un lūžņu vairumtirdzniecība
51.57 
Atkritumu un lūžņu vairumtirdzniecība
46.90 
Nespecializētā vairumtirdzniecība
51.90 
Cita vairumtirdzniecība
47.11 
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku
52.11 
Mazumtirdzniecība nespecializētos veikalos, kur pārdod pārsvarā pārdod pārtiku, dzērienus vai tabaku
47.19 
Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos
52.12 
Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētos veikalos
47.21 
Augļu un dārzeņu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
52.21 
Augļu un dārzeņu mazumtirdzniecība
52.27 
Code: 52.27 
Cita veida pārtikas, dzērienu un tabakas mazumtirdzniecība specializētos veikalos
47.22 
Gaļas un gaļas produktu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
52.22 
Gaļas un gaļas produktu mazumtirdzniecība
47.23 
Zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
52.23 
Zivju, vēžveidīgo un gliemju mazumtirdzniecība
47.24 
Maizes, kūku, miltu konditorejas un cukuroto konditorejas izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
52.24 
Maizes, kūku, miltu konditorejas un cukura konditorejas izstrādājumu mazumtirdzniecība
47.25 
Alkoholisko un citu dzērienu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
52.25 
Alkoholisko un citu dzērienu mazumtirdzniecība
47.26 
Tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
52.26 
Tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecība
47.29 
Citur neklasificēta pārtikas mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
52.27 
Cita veida pārtikas, dzērienu un tabakas mazumtirdzniecība specializētos veikalos
47.30 
Degvielas mazumtirdzniecība degvielas uzpildes stacijās
50.50 
Automobiļu degvielas mazumtirdzniecība
47.41 
Datoru, to perifēro iekārtu un programmatūras mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
52.48 
Cita veida mazumtirdzniecība specializētos veikalos
47.42 
Telekomunikāciju iekārtu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
52.48 
Cita veida mazumtirdzniecība specializētos veikalos
47.43 
Audio un video ierīču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
52.45 
Mājsaimniecības elektroierīču un radio un televīzijas aparātu mazumtirdzniecība
47.51 
Tekstilizstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
52.41 
Audumu mazumtirdzniecība
47.52 
Metālizstrādājumu, krāsu un stikla mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
52.46 
Metālizstrādājumu, krāsu un stikla mazumtirdzniecība
47.53 
Paklāju, grīdsegu, tapešu un grīdas segumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
52.44 
Mēbeļu, apgaismes iekārtu un pārējo mājsaimniecības priekšmetu mazumtirdzniecība, citur neminēta
52.48 
Code: 52.48 
Cita veida mazumtirdzniecība specializētos veikalos
47.54 
Mājsaimniecības elektroierīču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
52.45 
Mājsaimniecības elektroierīču un radio un televīzijas aparātu mazumtirdzniecība
47.59 
Mēbeļu, apgaismes ierīču un cita veida mājsaimniecības piederumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
52.44 
Mēbeļu, apgaismes iekārtu un pārējo mājsaimniecības priekšmetu mazumtirdzniecība, citur neminēta
52.45 
Code: 52.45 
Mājsaimniecības elektroierīču un radio un televīzijas aparātu mazumtirdzniecība
52.48 
Code: 52.48 
Cita veida mazumtirdzniecība specializētos veikalos
47.61 
Grāmatu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
52.47 
Grāmatu, avīžu un rakstāmpiederumu mazumtirdzniecība
47.62 
Avīžu un kancelejas piederumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
52.47 
Grāmatu, avīžu un rakstāmpiederumu mazumtirdzniecība
47.63 
Audio un video ierakstu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
52.45 
Mājsaimniecības elektroierīču un radio un televīzijas aparātu mazumtirdzniecība
47.64 
Sporta preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
52.48 
Cita veida mazumtirdzniecība specializētos veikalos
47.65 
Spēļu un rotaļlietu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
52.48 
Cita veida mazumtirdzniecība specializētos veikalos
47.71 
Apģērbu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
52.42 
Apģērbu mazumtirdzniecība
47.72 
Apavu un ādas izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
52.43 
Apavu un ādas izstrādājumu mazumtirdzniecība
47.73 
Farmaceitisko izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
52.31 
Farmācijas izstrādājumu mazumtirdzniecība
47.74 
Medicīnas un ortopēdisko preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
52.32 
Medicīnisku un ortopēdisku preču mazumtirdzniecība
47.75 
Kosmētikas un tualetes piederumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
52.33 
Kosmētikas un skaistumkopšanas līdzekļu mazumtirdzniecība
47.76 
Ziedu, augu, sēklu, mēslošanas līdzekļu, istabas dzīvnieku un to barības mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
52.48 
Cita veida mazumtirdzniecība specializētos veikalos
47.77 
Pulksteņu un juvelierizstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
52.48 
Cita veida mazumtirdzniecība specializētos veikalos
47.78 
Citur neklasificēta jaunu preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
52.48 
Cita veida mazumtirdzniecība specializētos veikalos
47.79 
Lietotu preču mazumtirdzniecība veikalos
52.50 
Lietotu preču mazumtirdzniecība veikalos
52.63 
Code: 52.63 
Cita veida mazumtirdzniecība ārpus veikaliem

Page 18/26  
Top