CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Source classification: Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
46.31 
Augļu un dārzeņu vairumtirdzniecība
51.31 
Augļu un dārzeņu vairumtirdzniecība
51.38 
Code: 51.38 
Citas pārtikas, ieskaitot zivis, vēžveidīgos un gliemjus, vairumtirdzniecība
46.32 
Gaļas un gaļas produktu vairumtirdzniecība
51.32 
Gaļas un gaļas produktu vairumtirdzniecība
46.33 
Piena, piena produktu, olu un pārtikas tauku un eļļu vairumtirdzniecība
51.33 
Piena produktu, olu, pārtikas eļļu un tauku vairumtirdzniecība
46.34 
Dzērienu vairumtirdzniecība
51.34 
Alkoholisko un citu dzērienu vairumtirdzniecība
46.35 
Tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecība
51.35 
Tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecība
46.36 
Cukura, šokolādes un cukuroto konditorijas izstrādājumu vairumtirdzniecība
51.36 
Cukura, šokolādes un cukura konditorejas izstrādājumu vairumtirdzniecība
46.37 
Kafijas, tējas, kakao un garšvielu vairumtirdzniecība
51.37 
Kafijas, tējas, kakao un garšvielu vairumtirdzniecība
46.38 
Citu pārtikas produktu vairumtirdzniecība, ieskaitot zivis, vēžveidīgos un mīkstmiešus
51.38 
Citas pārtikas, ieskaitot zivis, vēžveidīgos un gliemjus, vairumtirdzniecība
46.39 
Pārtikas produktu, dzērienu un tabakas nespecializēta vairumtirdzniecība
51.39 
Nespecializēta pārtikas, dzērienu un tabakas vairumtirdzniecība
46.41 
Tekstilizstrādājumu vairumtirdzniecība
51.41 
Audumu vairumtirdzniecība
46.42 
Apģērbu un apavu vairumtirdzniecība
51.42 
Apģērbu un apavu vairumtirdzniecība
46.43 
Elektrisko mājsaimniecības ierīču vairumtirdzniecība
51.43 
Mājsaimniecības eloktroierīču un radio un televīzijas aparātu vairumtirdzniecība
51.47 
Code: 51.47 
Citu mājsaimniecības preču vairumtirdzniecība
46.44 
Porcelāna, stikla izstrādājumu un tīrīšanas līdzekļu vairumtirdzniecība
51.44 
Porcelāna un stikla izstrādājumu, laku, krāsu, tapešu un tīrīšanas līdzekļu vairumtirdzniecība
46.45 
Smaržu un kosmētikas līdzekļu vairumtirdzniecība
51.45 
Smaržu un kosmētikas līdzekļu vairumtirdzniecība
46.46 
Farmaceitisko izstrādājumu vairumtirdzniecība
51.46 
Farmācijas izstrādājumu vairumtirdzniecība
46.47 
Mēbeļu, paklāju un apgaismes ierīču vairumtirdzniecība
51.43 
Mājsaimniecības eloktroierīču un radio un televīzijas aparātu vairumtirdzniecība
51.47 
Code: 51.47 
Citu mājsaimniecības preču vairumtirdzniecība
46.48 
Pulksteņu un juvelierizstrādājumu vairumtirdzniecība
51.47 
Citu mājsaimniecības preču vairumtirdzniecība
46.49 
Citu mājsaimniecības preču vairumtirdzniecība
51.44 
Porcelāna un stikla izstrādājumu, laku, krāsu, tapešu un tīrīšanas līdzekļu vairumtirdzniecība
51.47 
Code: 51.47 
Citu mājsaimniecības preču vairumtirdzniecība
46.51 
Datoru, to perifēro iekārtu un programmatūras vairumtirdzniecība
51.84 
Datoru, to perifēro iekārtu un programmatūras vairumtirdzniecība
46.52 
Elektronisko ierīču, telekomunikāciju iekārtu un to daļu vairumtirdzniecība
51.43 
Mājsaimniecības eloktroierīču un radio un televīzijas aparātu vairumtirdzniecība
51.86 
Code: 51.86 
Citu elektronisko detaļu un iekārtu vairumtirdzniecība
46.61 
Lauksaimniecības mašīnu, iekārtu un to piederumu vairumtirdzniecība
51.88 
Lauksaimniecības mašīnu, piederumu un rīku, ieskaitot traktorus, vairumtirdzniecība
46.62 
Darbgaldu vairumtirdzniecība
51.81 
Darbgaldu vairumtirdzniecība
46.63 
Ieguves rūpniecības, būvniecības un inženierbūvniecības iekārtu vairumtirdzniecība
51.82 
Kalnrūpniecības, būvniecības un inženierbūvniecības iekārtu vairumtirdzniecība
46.64 
Tekstilrūpniecības iekārtu, šujmašīnu un adāmmašīnu vairumtirdzniecība
51.83 
Tekstilrūniecības mašīnu, kā arī šujmašīnu un adāmmašīnu vairumtirdzniecība
46.65 
Biroja mēbeļu vairumtirdzniecība
51.85 
Citu biroja iekārtu un tehnikas vairumtirdzniecība
46.66 
Citu biroja ierīču un iekārtu vairumtirdzniecība
51.85 
Citu biroja iekārtu un tehnikas vairumtirdzniecība
46.69 
Citu mašīnu un iekārtu vairumtirdzniecība
51.87 
Citu rūpniecībā, tirdzniecībā un navigācijā izmantojamu mašīnu vairumtirdzniecība
46.71 
Degvielas, cietā, šķidrā un gāzveida kurināmā un līdzīgu produktu vairumtirdzniecība
51.51 
Degvielu un saistīto produktu vairumtirdzniecība
46.72 
Metālu un metāla rūdu vairumtirdzniecība
51.52 
Metāla un metāla rūdu vairumtirdzniecība
46.73 
Kokmateriālu, būvmateriālu un sanitārtehnikas ierīču vairumtirdzniecība
51.44 
Porcelāna un stikla izstrādājumu, laku, krāsu, tapešu un tīrīšanas līdzekļu vairumtirdzniecība
51.47 
Code: 51.47 
Citu mājsaimniecības preču vairumtirdzniecība
51.53 
Code: 51.53 
Kokmateriālu, būvmateriālu un sanitārtehnikas ierīču vairumtirdzniecība
46.74 
Metālizstrādājumu cauruļu, apkures iekārtu un to piederumu vairumtirdzniecība
51.54 
Metāla izstrādājumu, santehnikas un apkures iekārtu un pievadu vairumtirdzniecība
46.75 
Ķīmisko vielu vairumtirdzniecība
51.55 
Ķīmijas izstrādājumu vairumtirdzniecība
46.76 
Starpproduktu vairumtirdzniecība
51.55 
Ķīmijas izstrādājumu vairumtirdzniecība

Page 17/26  
Top