CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Source classification: Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
27.90 
Citu elektroiekārtu ražošana
31.20 
Elektrības sadales un kontroles iekārtu ražošana
31.30 
Code: 31.30 
Izolēto vadu un kabeļu ražošana
31.62 
Code: 31.62 
Citu elektroiekārtu ražošana, citur neminēta
32.10 
Code: 32.10 
Elektronlampu un citu elektronisku sastāvdaļu ražošana
28.11 
Dzinēju un turbīnu ražošana, izņemot lidaparātu, automobiļu un divriteņu transportlīdzekļu dzinējus
29.11 
Dzinēju un turbīnu ražošana, izņemot lidaparātu, automobiļu un divriteņu transportlīdzekļu dzinējus
29.12 
Code: 29.12 
Sūkņu un kompresoru ražošana
34.30 
Code: 34.30 
Motorizētu transportlīdzekļu daļu un piederumu un to dzinēju ražošana
28.12 
Hidraulisko iekārtu ražošana
29.12 
Sūkņu un kompresoru ražošana
29.13 
Code: 29.13 
Krānu un ventiļu ražošana
28.13 
Sūkņu un kompresoru ražošana
29.12 
Sūkņu un kompresoru ražošana
28.14 
Krānu un ventiļu ražošana
29.13 
Krānu un ventiļu ražošana
28.15 
Gultņu, zobratu, pārnesumu un piedziņas elementu ražošana
29.14 
Gultņu, zobratu, sazobes un piedziņas elementu ražošana
28.21 
Kurtuvju, krāšņu un degļu ražošana
29.21 
Kurtuvju un krāšņu degļu ražošana
29.71 
Code: 29.71 
Mājsaimniecībā izmantojamu elektroierīču ražošana
29.72 
Code: 29.72 
Neelektrisku mājsaimniecības ierīču ražošana
28.22 
Pacelšanas un pārvietošanas iekārtu ražošana
29.22 
Celšanas un kraušanas iekārtu ražošana
35.50 
Code: 35.50 
Citu transportlīdzekļu ražošana, citur neminēta
28.23 
Biroja tehnikas un iekārtu ražošana (izņemot datorus un perifērās iekārtas)
30.01 
Biroja iekārtu ražošana
32.30 
Code: 32.30 
Televīzijas un radio uztvērējaparatūras, skaņas un attēla ierakstīšanas vai reproducēšanas aparatūras un saistītu preču ražošana
36.12 
Code: 36.12 
Citu biroja un veikala mēbeļu ražošana
28.24 
Mehāniskās piedziņas rokas darbarīku ražošana
29.41 
Portatīvo rokas mašīnu ražošana
28.25 
Rūpniecisko dzesēšanas un ventilācijas iekārtu ražošana
29.23 
Rūpniecisku dzesēšanas un ventilācijas iekārtu ražošana
29.71 
Code: 29.71 
Mājsaimniecībā izmantojamu elektroierīču ražošana
28.29 
Citur neklasificētu universālu iekārtu ražošana
29.24 
Citu vispārējas nozīmes mehānismu ražošana, citur neminēta
29.43 
Code: 29.43 
Citu citur neklasificētu mašīnu ražošana
33.20 
Code: 33.20 
Ierīču un aparatūras ražošana mērīšanas, kontroles, noteikšanas, navigācijas un citiem nolūkiem, izņemot rūpnieciska procesa kontroles iekārtas
28.30 
Lauksaimniecības un mežsaimniecības mašīnu ražošana
29.31 
Lauksaimniecības traktoru ražošana
29.32 
Code: 29.32 
Citu lauksaimniecības un mežsaimniecības mašīnu ražošana
29.53 
Code: 29.53 
Pārtikas rūpniecībā, dzērienu rūpniecībā un tabakas rūpniecībā izmantojamu mašīnu ražošana
28.41 
Metālapstrādes darbgaldu ražošana
28.62 
Darbarīku ražošana
29.42 
Code: 29.42 
Citu metālapstrādes mašīnu ražošana
28.49 
Cita veida darbgaldu ražošana
28.62 
Darbarīku ražošana
29.43 
Code: 29.43 
Citu citur neklasificētu mašīnu ražošana
31.62 
Code: 31.62 
Citu elektroiekārtu ražošana, citur neminēta
28.91 
Mašīnu ražošana metalurģijai
29.51 
Metalurģijā izmantojamu mašīnu ražošana
28.92 
Mašīnu ražošana ieguves rūpniecībai, karjeru izstrādei un būvniecībai
28.62 
Darbarīku ražošana
29.52 
Code: 29.52 
Derīgo izrakteņu rūpniecībā un būvniecībā izmantojamu mašīnu ražošana
34.10 
Code: 34.10 
Motorizētu transportlīdzekļu ražošana
28.93 
Mašīnu ražošana pārtikas, dzērienu un tabakas apstrādei
29.53 
Pārtikas rūpniecībā, dzērienu rūpniecībā un tabakas rūpniecībā izmantojamu mašīnu ražošana
28.94 
Mašīnu ražošana tekstilizstrādājumu, apģērbu un ādas izstrādājumu ražošanai
29.54 
Tekstilrūpniecībā un ādas apstrādes rūpniecībā izmantojamu mašīnu ražošana

Page 10/26  
Top