CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
25.23 
Būvniecībā izmantojamu plastmasas izstrādājumu ražošana
41.20 
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība
43.32 
Code: 43.32 
Galdnieku darbi
25.24 
Citu plastmasas izstrādājumu ražošana
22.29 
Citu plastmasas izstrādājumu ražošana
27.33 
Code: 27.33 
Elektroinstalāciju savienotājelementu ražošana
32.99 
Code: 32.99 
Citur neklasificēta ražošana
33.19 
Code: 33.19 
Citu ierīču remonts
26.11 
Lokšņu stikla ražošana
23.11 
Lokšņu stikla ražošana
26.12 
Lokšņu stikla profilēšana un apstrāde
23.12 
Lokšņu stikla formēšana un apstrāde
26.13 
Dobu stikla izstrādājumu ražošana
23.13 
Dobo stikla izstrādājumu ražošana
26.14 
Stikla šķiedras ražošana
23.14 
Stikla šķiedras ražošana
26.15 
Cita veida stikla ražošana un apstrāde, ieskaitot tehniskos stikla priekšmetus
23.19 
Citu stikla izstrādājumu ražošana, ieskaitot tehniskā stikla izstrādājumus
33.19 
Code: 33.19 
Citu ierīču remonts
33.20 
Code: 33.20 
Ražošanas iekārtu un ierīču uzstādīšana
26.21 
Mājsaimniecības un dekoratīvo keramikas priekšmetu ražošana
23.41 
Sadzīves un dekoratīvo keramikas izstrādājumu ražošana
26.22 
Keramikas sanitārtehnisko izstrādājumu ražošana
23.42 
Saninārtehnisko keramikas izstrādājumu ražošana
26.23 
Keramikas izolatoru un izolācijas piederumu ražošana
23.43 
Keramikas izolatoru un izolācijas armatūras ražošana
26.24 
Citu speciālo keramikas izstrādājumu ražošana
23.44 
Citu tehnisko keramikas izstrādājumu ražošana
26.25 
Citu keramikas izstrādājumu ražošana
23.49 
Cita veida keramikas izstrādājumu ražošana
26.26 
Ugunsizturīgu keramikas izstrādājumu ražošana
23.20 
Ugunsizturīgo nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana
26.30 
Keramikas flīžu un plākšņu ražošana
23.31 
Keramikas flīžu un plākšņu ražošana
26.40 
Apdedzināta māla ķieģeļu, flīžu un būvproduktu ražošana
23.32 
Māla ķieģeļu, flīžu un citu apdedzināto būvmateriālu ražošana
33.19 
Code: 33.19 
Citu ierīču remonts
33.20 
Code: 33.20 
Ražošanas iekārtu un ierīču uzstādīšana
26.51 
Cementa ražošana
23.51 
Cementa ražošana
26.52 
Kaļķu ražošana
23.52 
Kaļķa un ģipša ražošana
26.53 
Ģipša ražošana
23.52 
Kaļķa un ģipša ražošana
26.61 
Betona elementu ražošana būvniecības nolūkiem
23.61 
Būvniecībai paredzēto betona izstrādājumu ražošana
26.62 
Ģipša elementu ražošana būvniecības nolūkiem
23.62 
Būvniecībai paredzēto ģipša izstrādājumu ražošana
26.63 
Izmantošanai gatava betona ražošana
23.63 
Gatavo betona maisījumu ražošana
26.64 
Javas ražošana
23.64 
Javu ražošana
26.65 
Šķiedru cementa ražošana
23.65 
Šķiedru cementa izstrādājumu ražošana
26.66 
Citu betona, ģipša un cementa izstrādājumu ražošana
23.69 
Citu betona, ģipša un cementa izstrādājumu ražošana
26.70 
Dekoratīvo vai būvniecībā izmantojamo akmens materiālu kalšana, veidošana un apdarināšana
23.70 
Būvakmeņu un dekoratīvo akmeņu zāģēšana, apdare un apstrāde
26.81 
Abrazīvo materiālu ražošana
23.91 
Abrazīvo izstrādājumu ražošana
33.19 
Code: 33.19 
Citu ierīču remonts
33.20 
Code: 33.20 
Ražošanas iekārtu un ierīču uzstādīšana
26.82 
Citu nemetāla minerālproduktu ražošana, citur neminēta
23.99 
Citur neklasificētu nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana
27.10 
Parastās dzelzs un tērauda un ferosakausējumu ražošana
24.10 
Čuguna, tērauda un dzelzs sakausējumu ražošana
27.21 
Čuguna cauruļu ražošana
24.51 
Čuguna liešana
27.22 
Tērauda cauruļu ražošana
24.20 
Tērauda cauruļu, dobu profilu un to savienojumu ražošana

Page 8/26  
Top